Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

MUDr. Michaela Večeřová je mezinárodně uznávaný a atestovaný plastický chirurg působící na klinikách v ČR a USA. Její specializací je celé spektrum plastické chirurgie, především obličejové zákroky, zákroky operace prsou, abdominoplastiky a šetrné liposukce MicroAire, Bodyjet a Apolex.

Za svojí téměř 23 letou praxi byla mezinárodním lektorem na prestižních kongresech plastické chirurgie např. v Kanadě, Jižní Africe, Velké Británii, Nizozemí a dalších státech.

Ve své praxi se stále věnuje zdravotním indikacím plastické chirurgie po boku vedoucí lékařky Premier Clinic MUDr. Lucie Zárubové.

 

Před a po ošetření – zvětšení prsou

Michaela-Vecerova-Motiva-kulata-vlevo355vpravo375
Michaela-Vecerova-Motiva-kulata-vlevo355vpravo375
previous arrow
next arrow

 

MUDr. Michaela Večeřová – video


Praxe

 • 1997-2000  MěN Neratovice, odd. chirurgie,
 • 2000-2001  Klinika popáleninové medicíny FNKV
 • 2001-2008  Klinika plastické chirurgie FNKV
 • 2013 -dosud  Klinika plastické chirurgie FNKV

 

Členství v odborných společnostech

 •  ČLS JEP
 • Společnost plastické chirurgie

 

Zahraniční stáže

 • 12/2003 New York University Hospital, Dpt. of Plastic Surgery, New York
 • 04-05/2008  New York University Hospital, Dpt. of Plastic Surgery, USA
 • 04/2009  Columbia University Hospital, Dpt. of Plastic Surgery, New York, USA

 

Přednášky a prezentace

 • Leamerová E, Kuderová J, Borský J, Čakrtová M. 10 Years Follow-up of Modified Tennison- Randall Primary Lip and Nose Reconstruction. 3rd Biennal World Congress, Halifax, Kanada , 2004.
 • Dušková M, Čakrtová M, Trefný Z, Laštovka M. Correlation Between Results of Surgical Treatment and Speech Formation in Young Adults with Clefts. Cleft 2005, ICC, Durban, Jižní Afrika, 2005.
 • Čakrtová M, Leamerová E, Kuderová J, Borský J, Koťová M. Prague Cleft Centre – Treatment and   Outcomes. International Workshop for Cleft Teams. Londýn, Velká Británie, 2006.
 •  Čakrtová M, Kuderová J, Leamerová E, Dvořáková J. Současné trendy plastické chirurgie v léčbě vrozených vývojových  vad. VII. Mezinárodní pediatrický kongres, Praha, ČR, 2006.
 • Čakrtová M., Leamerová E., Kuderová J., Borský J., Vrtišková J., Dušková M. Koťová M.,   Fuhrmann  L:  Recent Trends in Treatment of Typical Facial Clefts, International Congress of Plastic Surgery, Brno, ČR, 2007.
 • Klein L., Bohoněk M., Klein T., Čakrtová  M. Civilian /Military Joint Cooperation in Humanitarian Assistance and Disaster Relief. The Experience of the Czech Republic, 15th World Congress for Disaster and Emergency Medicine, Amsterdam, Nizozemí,  2007.
 • Leamerová E., Zajiček R., Večeřová M. Řešení rozsáhlého nevu pomocí Integry. 18. Výroční konference společnosti popáleninové medicíny, Praha, 2013.
 • Večeřová M, Leamerová E, Sukop A. Současné možnosti dětské plastické chirurgie, IX. Liberecký pediatrický den, 2017.
 • Večeřová M., Miletín J. Vrozené vývojové vady ruky. Seminář pro pediatry, Praha, 4/2018
 • Sukop A., Večeřová M. Hemangiomy a vaskulární malformace, úloha chirurgické terapie. Interdisciplinární seminář, Brno. 20.9.2018.

 

Publikace

 • Čakrtová M., Tvrdek M., Nejedlý A, Leamerová E. Radikální odstranění sarkomu měkkých tkání  a možnosti plastické chirurgie v rekonstrukci vzniklých defektů. Referátový výběr z onkologie, 2007,24:35 – 41.
 • Čakrtová M., Kuderová J., Leamerová E., Tvrdek M., Sukop A. Současné trendy plastické chirurgie v léčbě vrozených vývojových vad. Pediatrie pro praxi, 2007,8/6/: 343 – 346.
 • Čakrtová M., Sukop A. Asepse, antisepse, prostředky a typy sterilizace a dezinfekce. In Dušková et al. Úvod do chirurgie, 3.LF UK, Klinika plastické chirurgie, Praha 2009, s.26-31. ISBN 978-80-254-4656-0.
 • Čakrtová M. Krvácení, fyziologická a chirurgická hemostáza.  In Dušková et al. Úvod do chirurgie, 3.LF UK, Klinika plastické chirurgie, Praha 2009, s.94-97. ISBN 978-80-254-4656-0.
 • Čakrtová M., Sukop A.  Asepsis, antisepsis, means and type sof sterilization and dezinfection. In Dušková et al. Introduction to the Surgery, 3. LF UK, Klinika plastické chirurgie, Praha 2009, s. 28-33. ISBN 978-80-254-4657-7.
 • Čakrtová M. Haemorrhage, physiological and surgical hemostasis. In Dušková et al. Introduction to the Surgery. 3. LF UK, Klinika plastické chirurgie, Praha 2009, s. 99-102. ISBN 978-80-254-4657-7.
 • Sukop A., Dušková M., Tvrdek M., Leamerová E., Čakrtová M. „Coagulum Suction“ : A Simple Trick for the Reduction of Postoperative Hematoma Associated with Facelift. Aesthetic Plastic Surgery, 2009, 33/6/:838-842.
 • Novotná K., Večeřová M., Tichá P., Miletín J., Sukop a. Možnosti krytí defektů . Ortopedie, 2017,11/6/: 264-269.
 • Večeřová M, Leamerová E, Sukop A. Řešení defektů měkkých tkání po excizích  vrozených pigmentových nevů. Léčba ran, 2018,5/1/:8-11. ISSN2336-520x.

Odebírejte novinky


  [wpgdprc "Souhlasím se zpracováním osobních údajů."]