Praxe:

  • 1999 – 2005 studium na 1. LF UK Praha – obor všeobecné lékařství
  • 2005 – 2010 Karlovarská krajská nemocnice – lékař ARO
  • 2009 – 3 měsíční stáž Hamad Medical Corporation, Doha – Qatar
  • 2011 – 2016 Ústřední vojenská nemocnice Praha – Klinika anestezie resuscitace a intenzivní medicíny
  • vedoucí lékař anesteziologického úseku pro obor gynekologie a urologie
  • 2012 – atestace II.stupně v oboru Anestezie a intenzivní medicína

Odebírejte novinky


Souhlasím se zpracováním osobních údajů.