Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Vaginoplastika

Vaginoplastika neboli plastická operace pochvy (tzv. facelift pochvy, zlepšení vzhledu poševní oblasti) zaznamenává v dnešní době větší zájem, co se týká intimních míst ženy. Tak jako dnes upravíte prsa nebo nos, tak lze velmi efektivně upravit poševní vchod, příp. zúžit pochvu jako celek.

Vaginoplastika zpevňuje, zdokonaluje a modeluje tvar pochvy tak, aby anatomicky odpovídal původnímu stavu, obnovuje vaginální strukturu, pro zvýšení sebevědomí i omlazení intimní partie.

Kdy je vaginoplastika vhodná

Mnohdy z důsledku vaginálních porodů, období menopauzy, nebo vlivem stárnutí z důvodu ztráty elasticity, která věkem klesá, dochází k ochabnutí nebo snížení poševní stěny, což může mít za následek stresovou inkontinenci (nedostatečné zadržování moči), zhoršení sexuálního života, zvýšení citlivosti v poševní oblasti. Chirurgický zákrok vaginoplastika je pro řešení těchto potíží ideální, mimo to se však ještě podílí na zpevnění oslabeného pánevního dna včetně poševní hráze. Vaginoplastika se někdy volí i při radikálním snížení váhy, kdy dojde k velkému uvolnění poševního vchodu včetně měkkých tkání a svalů.

Vaginoplastika je vhodná pouze pro dospělé ženy.

Výhody zákroku

Vaginoplastika má kromě estetického a zdravotního hlediska, i efekt psychologický. Zkvalitnění a zintenzívnění intimních prožitků totiž zvýší kvalitu sexuálního partnerského života. V dnešní době patří vaginoplastika k účinným esteticko-gynekologickým zákrokům s dobrou snášenlivostí i kladnými výsledky po zákroku. Zákrok lze kombinovat s jinými estetickými i vaginálními ošetřeními.

 

Průběh ošetření

Vaginoplastika je zákrok vyžadující plnou narkózu včetně hospitalizace na 1-2 dny, nebo ji lze provádět v lokálním znecitlivení. Vaginoplastika zabere asi 45 minut až hodinu. V poševní oblasti se nejdříve odstraní přebytečné a neestetické jizvy, jako následek porodů, poté je naříznuta poševní sliznice, včetně svaloviny, utažena a sešita vstřebatelnými stehy tak, aby došlo ke správné rekonstrukci a zúžení. Po dospání, pokud byla vaginoplastika provedena v místní anestezii, odchází pacientka s pooperačními informacemi do domácího ošetření.

Před zákrokem

Vaginoplastika účinně eliminuje poporodní poševní defekty, i následky přirozeného stárnutí, pomáhá ženám zlepšit život po sexuální stránce. Před samotným zákrokem je vhodné omezit kouření. Je vyžadována zdravá pacientka a předoperační vyšetření. Aby mohla být vaginoplastika provedena ženě po porodu, je vhodné min. 6 měsíců od porodu počkat, aby se poševní oblast mohla zhojit.

Důležité je vědět, že vaginoplastika se nedoporučuje těhotným.

Po zákroku

V prvních dnech může žena pociťovat bolest v operované oblasti, otoky, lze užít analgetika, chladit nebo ledovat ošetřenou část, důležitá je také zvýšená intimní hygiena, omývání studenou vodou vícekrát denně. Rovněž je vhodné cca 10 dnů nasadit klidový režim bez zvýšené fyzické námahy a sportování. Žádoucí není ani návštěva bazénu, sauny, doporučujeme však sprchování. Po zhruba 2 týdnech je doporučována kontrola, v té době jsou zpravidla stehy již vstřebány. Už do týdne je však možné navrátit se do pracovního režimu.

Vaginoplastika má pro ženu velký význam, zpevněním a zúžením pochvy dochází k zintenzívnění sexuálního cítění, částečně napomáhá při léčbě stresové inkontinence. Rekonvalescence může trvat až 4 týdny, dle individuálních dispozic a zhojení, se intimní styk doporučuje až po 4–6 týdnech od zákroku kvůli možné infekci.

Každá žena by si měla svoje intimní partie ošetřovat, tak jako si ošetřuje a čistí pleť, nebo jinou oblast těla, protože v životě plní nejen estetickou, zdravotní, ale i sexuální úlohu. To je důležité. Stáří, porody, genetické dispozice, to vše může změnit vzhled. Abyste i Vy mohla prožívat kvalitní plnohodnotný život, mít své sebevědomí na správném místě, nestyďte se přijít. Vaginoplastika opraví to, co je uvolněno a neplní správnou funkci.

Vaginoplastik

Die Vaginoplastik, oder plastische Operation der Scheide (sog. Scheiden-Facelift, Verbesserung des Aussehens des Scheidenbereichs) verzeichnet in der heutigen Zeit ein größeres Interesse, was den Intimbereich der Frauen betrifft. So wie man heute die Brüste oder die Nase korrigiert, so kann auch sehr effektiv der Scheideneingang korrigiert werden, eventuell die Scheide als ganzes verengt werden.

Die Vaginoplastik verfestigt, perfektioniert und modelliert die Form der Scheide so, dass sie anatomisch dem ursprünglichen Zustand entspricht, sie erneuert die Vaginalstruktur, für ein höheres Selbstbewusstsein und eine Verjüngung der Intimpartie.

Wann ist eine Vaginoplastik geeignet

Oftmals kommt es infolge vaginaler Geburten, der Menopausezeit oder unter dem Einfluss des Alterns bei Verlust der Elastizität, welche mit dem Alter sinkt, zu einer Erschlaffung oder Senkung der Scheidenwände, was Stressinkontinenz (ungenügendes Halten von Harn), eine Verschlechterung des Sexuallebens oder eine erhöhte Empfindlichkeit des Scheidenbereichs zur Folge haben kann. Der chirurgische Eingriff der Vaginoplastik ist für die Lösung dieser Leiden ideal, außerdem ist er an der Verfestigung eines geschwächten Beckenbodens inkl. des Scheidendamms beteiligt. Die Vaginoplastik wird manchmal auch bei radikalem Gewichtsverlust gewählt, wenn es zu einer starken Lockerung des Scheideneingangs inkl. weichem Gewebe und den Muskeln kommt.

Die Vaginoplastik ist nur für erwachsene Frauen geeignet.

Vorteile des Eingriffs

Die Vaginoplastik hat außer dem ästhetischen und gesundheitlichen Aspekt auch einen psychologischen Effekt. Denn die Verbesserung und Intensivierung des Intimlebens erhöht die Qualität des partnerschaftlichen Sexuallebens. In der heutigen Zeit gehört die Vaginoplastik zu den wirksamen ästhetisch-gynäkologischen Eingriffen mit guter Verträglichkeit und positiven Ergebnissen nach dem Eingriff. Der Eingriff kann mit anderen ästhetischen und vaginalen Behandlungen kombiniert werden.

  • Verfestigung und Verendung des Scheidenbereichs
  • Erhöhung des Sinneswahrnehmung und Stimulation beim Geschlechtsverkehr
  • Eliminierung von Stressinkontinenz
  • Sicherer und komfortabler ambulanter Eingriff
  • Es sind keine Risikonebeneffekte bekannt

Verlauf der Behandlung

Die Vaginoplastik ist ein Eingriff, der eine Vollnarkose inkl. einer Hospitalisierung von 1-2 Tagen erfordert, oder er kann in lokaler Betäubung ausgeführt werden. Die Vaginoplastik nimmt ca. 45 Minuten bis eine Stunde ein. Im Scheidenbereich werden zuerst übermäßige und unästhetische Narben als Geburtsfolge beseitigt, danach wird die Scheidenschleimheit eingeschnitten, inkl. der Muskulatur, festgezogen und so mit absorbierbaren Fäden vernäht, dass es zu einer richtigen Rekonstruktion und Verengung kommt. Nach der Narkose, wenn die Vaginoplastik in lokaler Anästhesie ausgeführt wurde, geht die Patientin mit nachoperativen Informationen in die häusliche Behandlung

Vor dem Eingriff

Die Vaginoplastik eliminiert wirksam Geburtsdefekte der Scheide, auch Folgen natürlicher Alterung, hilft Frauen das Leben aus sexueller Sicht zu verbessern. Vor dem Eingriff selbst sollte das Rauchen eingeschränkt werden. Es sind eine gesunde Patientin und eine voroperative Untersuchung nötig. Damit die Vaginoplastik bei einer Frau nach der Geburt durchgeführt werden kann, ist es vorteilhaft min. 6 Monate ab der Geburt zu warten, damit der Scheidenbereich verheilen kann.

Es ist wichtig zu wissen, dass die Vaginoplastik Schwangeren nicht empfohlen wird.

Nach dem Eingriff

In den ersten Tagen kann die Frau Schmerzen und Schwellungen im operierten Bereich haben, es können Analgetika verwendet werden, der behandelte Bereich gekühlt oder vereist werden, wichtig ist auch eine erhöhte Intimhygiene, mehrmaliges tägliches Waschen mit kaltem Wasser. Ebenfalls sollte ca. 10 Tage lang ein Ruheregime eingehalten werden, ohne erhöhte körperliche Belastung und Sport. Besuche von Pool und Sauna sollten vermieden werden, wir empfehlen jedoch das Duschen. Nach ca. 2 Wochen wird eine Kontrolle empfohlen, in dieser Zeit sind in der Regel die Fäden schon absorbiert. Schon innerhalb einer Woche ist es jedoch möglich in das Arbeitsleben zurückzukehren.

Die Vaginoplastik hat für eine Frau eine große Bedeutung, durch die Verfestigung und Verengung der Scheide kommt es zur Intensivierung der Sexualempfindung, teilweise hilft sie bei der Heilung von Stressinkontinenz. Die Genesung kann bis zu 4 Wochen dauern, je nach individueller Disposition und Heilung, wegen möglicher Infektionen sollte man 4–6 Wochen nach dem Eingriff auf Intimbeziehungen verzichten.

Jede Frau sollte ihre Intimpartie behandeln, ebenso wie sie die Haut oder andere Körperbereich behandelt und reinigt, denn im Leben erfüllt sie nicht nur eine ästhetische, gesundheitliche, sondern auch eine sexuelle Rolle. Das ist wichtig. Alter, Geburten, genetische Disposition, das alles kann das Aussehen ändern. Damit Sie ein qualitatives vollwertiges Leben führen können, Ihr Selbstbewusstsein am richtigen Platz haben können, sollten Sie sich nicht schämen zu uns zu kommen. Die Vaginoplastik repariert das, was gelockert ist und die Funktion nicht richtig erfüllt.

Entdecken Sie Neuigkeiten


    [wpgdprc "Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu."]