Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Zmenšení prsních dvorců

Mnoho žen často řeší velikost prsních dvorců. Genetické dispozice, vliv těhotenství a kojení, období hormonálních změn v menopauze, nebo i nadměrná velikost prsou, asymetrie či následky úrazů, to vše může ovlivňovat psychickou stránku i nespokojenost s jejich vzhledem. Moderní metody plastické chirurgie dnes nacházejí jednoduché řešení – zmenšení prsních dvorců jako samostatný zákrok nebo ve spojení s modelací či zvětšením prsou.

Jak probíhá zmenšení prsních dvorců

Zmenšení prsních dvorců probíhá v lokální nebo celkové anestezii, pokud je operace kombinována se zmenšením, zvětšením, modelací prsou, trvá přibližně 1,5 – 2 hodiny. Prsní dvorce jsou chirurgicky upraveny, nadbytečná kůže je odstraněna kolem okrajů a rány jsou zašity vstřebatelnými stehy, tím se eliminuje nutnost odstranění stehů. Méně viditelná jizva zůstává kolem obvodu prsních dvorců.

 

Pooperační péče zmenšení prsních dvorců

Po zákroku zmenšení prsních dvorců se rána překryje sterilní náplastí a gázou, zhruba na 14 dnů. Dezinfekce poté probíhá vždy každý druhý den, aby nedocházelo k infekci (pouze povrchově). Po 2 týdnech je gáza s náplastí odstraněna, prsa lze omýt a jsou doporučovány tlakové masáže na snížení tvorby jizev a jejich zesvětlení. Doporučuje se oblast mazat hydratačními krémy.  Po několika dnech se pacientka může vrátit do běžného pracovního procesu. Až po zhruba 3 týdnech je doporučována fyzická zátěž.

Zmenšení prsních dvorců, byť pro někoho zdánlivě malý estetický problém, pomůže ženě ke zlepšení vzhledu a zvýšení sebevědomí.

Areola reduction

Many women are worried about the size of areolas of their breasts. Genetic dispositions, pregnancy and breastfeeding, periods of hormonal changes in menopause or even excessive breast size, asymmetry or the consequences of injuries can all affect the psychological aspect and dissatisfaction with appearance of their breasts.

Modern plastic surgery methods find a simple solution – areola reduction as a separate procedure or in combination with breast modelling or enlargement.

How areolas are reduced

Areola reduction is performed in local or general anaesthesia; if the surgery is combined with breasts reduction, enlargement or modelling, it takes approximately 1.5-2 hours. The areolas are surgically adjusted, excess skin is removed around the edges and the wounds are sewn with absorbable stitches, eliminating the need to remove the stitches afterwards. A less visible scar remains around the circumference of the areolas.

Post-surgery care after areola reduction

After areola reduction surgery, the wound is covered with a sterile patch and gauze for approximately 14 days. Disinfection then takes place every other day to avoid infection (only on the surface). After 2 weeks, the gauze with the patch is removed, the breasts can be washed and pressure massages are recommended to reduce scar formation and achieve scar fading. It’s recommended to lubricate the area with moisturising creams. After a few days, the patient may return to her normal working process. Physical strain is allowed around 3 weeks after surgery.

Although unsightly areolas are a seemingly small aesthetic problem for some, areola reduction helps women improve their appearance and increases their self-esteem.

Why undergo surgery at our clinic?

Safety

All our dormitory rooms are designed as ICU, all our clients are constantly monitored. We adhere to quality certificates and safe procedures for plastic surgery including a back-up power supply for the entire clinic.

Recovery rooms

Are of a 5 * hotel type with their own sanitary facilities, minibars, gastronomy and adjustable premium Schroder bed.

Unique anaesthesia in the Czech Republic

Our low-flow anaesthesia is controlled by the best anaesthesiologists in the Czech Republic using HEYER's top anaesthesia units from Germany. As the only workplace in the Czech Republic, we use fully digital anaesthesia dosing

Parking

All our clients with appointments for consultations/short procedures have free parking at their disposal in the garages at our building after prior booking. You can comfortably and discreetly get to the elevator directly to the clinic.

Consultations

Consultations are non-binding and free of charge.

Wi-Fi and internet

The entire clinic is covered by a high-speed Wi-Fi connection for your convenience. You can also borrow a tablet from us free of charge during your stay with us.

Surgeries paid by instalments

Any procedures at our clinic can also be paid by convenient instalments, as well as with cash.

Technical equipment

Thanks to our clinic’s cooperation with BP Medical an importer of medical technologies, we have the best technical equipment, which we constantly modernise.

SEE MORE
DISCOVER NEWS


    [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]