Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Laserová liposukce Slim Sculpt

Laserová liposukce Slim Sculpt jako řešení pro nadbytečné kilogramy a modelaci těla, tak lze charakterizovat jednu z nejšetrnějších liposukcí v estetické medicíně. Zaměřuje se na tukové buňky v problematických částech, jako jsou břicho, nadkolenní oblasti, stehna, hýždě, podbradek, paže, pomůže tam, kde již ani diety a cvičení nepomáhají. Laserová liposukce dokáže šetrně pro organismus a velmi efektivně odbourávat tukovou tkáň pomocí tenké kanyle laseru o vlnové délce 980 nm, která zároveň působí pro vypínání pokožky a odstranění celulitidy. Výhodou oproti klasické tumescentní liposukci je právě rovnoměrnější efekt dané liposukce. Laserová liposukce na naší klinice je prováděna prémiovým liposukčním laserem od německé společnosti ARC Laser značky Slim Sculpt o vlnové délce 980 nm.

Náročný životní styl vede dosti často k ukládání nepotřebných tukových zásob, které laserová liposukce nekompromisně likviduje.

Proč právě laserová liposukce?

Laserová liposukce neboli efektivní rozrušení tukové tkáně patří k nejvíce šetrným, bezpečným a účinným liposukcím dnešní doby. Neřeší sice nadváhu, ale metoda s využitím laserového paprsku uplatňuje jeho energii, kterou přemění na tepelnou a hluboko v podkožní oblasti rozpouští tukovou tkáň, která se po rozrušení odsaje odsávací kanylou jako v případě klasické tumescentní liposukce (v menších partiích není nutné odsávat, je možné ponechat tuk na daném místě a tělo ho následně samo zpracuje). Kromě toho stimuluje produkci kolagenových a elastinových vláken, které napomáhají formování a zdokonalování postavy a již zmíněné vypínaní pokožky.

Bližší informace k zákroku ­

Jde o invazivní zákrok prováděný na operačním sále v lokální anestezii, analgosedaci nebo celkové narkóze, vždy v závislosti na tom, které partie budou ošetřovány. Po zakreslení ošetřované oblasti je do podkoží vpravena injekčně tumescentní látka, která tkáň znecitliví a zároveň tukové buňky rozštěpí. Poté je do určených míst zavedeno tenké laserové vlákno, jehož tepelným působením dojde k rozmělnění tuku a následuje odsátí speciální liposukční kanylou švýcarské liposukční stanice Nouvag. Odsátím tukové tkáně dochází k rovnoměrnému modelování těla. Laserová liposukce je vždy podmíněna konzultací s lékařem pro adaptabilnost k zákroku. Časová náročnost je 60 minut až 3 hodiny dle počtu ošetřovaných oblastí.

Výhody zákroku

Laserová liposukce řeší nejen estetické hledisko, zlepší vzhled, ale díky unikátní šetrné laserové metodě zbaví těla nechtěných tukových zásob bez nutného hladovění. Ve srovnání s jinými liposukcemi se tuk rozpouští, a tím se minimalizují nerovnosti na kůži, nepoškozuje okolní tkáň.

Průběh ošetření

Laserová liposukce probíhá na operačním sále při místním znecitlivění nebo při celkové narkóze. Do předem určených problematických partií těla je drobným vpichem injekčně vpraven tumescentní roztok s anestetickou látkou pro snížení krvácivosti a znecitlivění tkání umožňující bezbolestnost zákroku a zároveň rozrušení tukových buněk. Následně je laserovým vláknem o průměru cca 1,5 – 2 mm destruována tuková tkáň a za pomoci tenkých kanyl podtlakově odsáta. Laserová liposukce tepelným působením na podkožní tuky rovněž eliminuje projevy celulitidy a zpevňuje tělo.

Odsávání je bezbolestné, účinek anestetika vydrží min. 20 hodin po ošetření, není nutné šití.

Před zákrokem

Laserová liposukce je určena ženám i mužům, vhodná i pro hubené, které řeší tukové polštářky na nevhodných místech těla. Pomáhá také vyhladit nerovnoměrnosti po nepovedených liposukcích. Nutná je vždy konzultace s ošetřujícím lékařem, který navrhne nejoptimálnější řešení tak, aby výsledek byl pro Vás co nejméně zatěžující.

Kontraindikace:

Min. 14 dnů před zákrokem je vhodné vysadit léky na ředění krve, pokud Vám to Váš lékař dovolí, včetně léků obsahující kyselinu acetylsalicylovou. Upozorněte lékaře na všechny zdravotní potíže i léky, které užíváte – vyvarujete se tak zbytečným následným problémům.

Po zákroku

Zákrok je poměrně dobře snášen, ošetřovaná místa se mohou projevovat zarudnutím, v místě vpichů se mohou objevit drobné otoky, modřinky, které během několika dnů vymizí. Hospitalizace v případě zákroku při celkové narkóze je 1denní, zapojení do běžného života je po 24 hodinách. Dopřejte si aspoň 2 týdny lehčí aktivity pro rychlé zhojení. 28 dnů je také nutné nošení speciálního elastického prádla, i přes noc. Dodržování pitného režimu je samozřejmostí! Laserová liposukce je zákrok s minimálním rizikem, v pooperačním období cca 14 dnů však nedoporučujeme návštěvu sauny, solárií, bazénů a zvýšené tělesné aktivity.

Laserová liposukce má trvalý účinek při dodržení správné životosprávy, včetně zdravého pohybu. Každý klient však je individualitou s genetickým předpokladem pro smršťování, elasticitu. Pružnost pokožky se věkem snižuje, proto je někdy nutné zákrok opakovat. Konečný výsledek je viditelný okamžitě, po dobu čtvrt roku se stupňuje a definitivně se formují ošetřené partie.

Příroda a genetické dispozice jsou nevyzpytatelné. Moderní doba však dnes umožňuje řešit každý estetický problém. Můžete být mladý, starý, hubený či tlustý, vždy se najde něco, s čím je člověk nespokojený. Podkožní tuky jsou sice svým způsobem zdravé, ale pouze v malé míře. Pokud se ukládají na místech, která organismus zatěžují nebo Vám ukrajují sebevědomí, je laserová liposukce pro Vás více než ideální.

Laser-Liposuktion Slim Sculpt

Die Laser-Liposuktion Slim Sculpt als Lösung für überschüssige Kilos und zur Modellierung des Körpers, so lässt sich eine der schonendsten Liposuktionen in der ästhetischen Medizin bezeichnen. Sie richtet sich auf Fettzellen in Problembereichen, wie Bauch, Bereich über dem Knie, Schenkel, Gesäß, Doppelkinn und Taille, und hilft dort, wo Diet und Übungen nicht mehr helfen. Die Laser-Liposuktion schafft es, für den Organismus schonend und sehr effektiv Fettgewebe mittels dünner Kanülen mit Laser einer Wellenlänge von 980 nm abzubauen, der gleichzeitig positiv auf die Glättung der Haut und die Beseitigung von Cellulitide wirkt. Der Vorteil gegenüber der klassischen tumeszenten Liposuktion ist eben der gleichmäßigere Effekt dieser Liposuktion. Die Laser-Liposuktion wird an unserer Klinik mit einem Premium-Liposuktionslaser des deutschen Unternehmens ARC Laser der Marke Slim Sculpt mit einer Wellenlänge von 980 nm durchgeführt.

Ein anspruchsvoller Lebensstil führt häufig zur Ablagerung unbenötigter Fettreserven, welche die Laser-Liposuktion kompromisslos beseitigt.

Warum gerade Laser-Liposuktion?

Die Laser-Liposuktion als effektives Auflösen von Fettgewebe gehört zu den schonendsten, sichersten und wirkungsvollsten Liposuktionen in der heutigen Zeit. Sie löst Übergewicht nicht komplett, aber die Methode unter Anwendung von Laserstrahlen nutzt dessen Energie durch Umwandlung in Wärme und löst tief in der Unterhaut Fettgewebe auf, welches nach der Auflösung mit Kanülen wie in der klassischen Liposuktion abgesaugt wird (in kleineren Partien ist ein Absaugen nicht nötig, das Fett kann an der betreffenden Stelle verbleiben und der Körper baut es danach selbst ab). Daneben stimuliert es die Produktion von Colagen- und Elastinfasern, die bei der Formung und Perfektionierung der Figur helfen und zu der schon erwähnten Glättung der Haut führen.

Weitere Informationen zum Eingriff ­

Es handelt sich um einen invasiven Eingriff im Operationssaal unter lokaler Betäubung, Analgosedierung oder Vollnarkose, immer davon abhängig, welche Partie behandelt wird. Nach dem Anzeichnen des zu behandelnden Bereichs wird ein Injektionstumeszenzstoff in die Unterhaut eingeführt, der das Gewebe betäubt und gleichzeitig die Fettzellen spaltet. Danach wird an bestimmten Stellen eine dünne Laserfaser eingeführt, unter deren Wärmeeinwirkung es zum Auflösen des Fetts kommt, das anschließend per spezielle Liposuktionskanüle der Schweizer Liposuktionsstation Nouvag abgesaugt wird. Durch Absaugen des Fettgewebes kommt es zu einer gleichmäßigen Modellierung des Körpers. Die Laser-Liposuktion ist immer an eine Konsultation mit dem Arzt bzgl. der Anwendbarkeit des Eingriffs verknüpft. Die Zeitbeanspruchung beträgt 60 Minuten bis 3 Stunden, je nach Anzahl der behandelten Bereiche.

Vorteile des Eingriffs

Die Laser-Liposuktion löst nicht nur den ästhetischen Aspekt, verbessert das Aussehen, sondern dank der einmaligen schonenden Lasermethode entledigt sich der Körper ungewünschter Fettreserven ohne Hungern. Im Vergleich zu anderen Liposuktionen löst sich das Fett auf und damit minimalisieren sich Unebenheiten der Haut, das umgebende Gewebe wird nicht beschädigt.

 • Einfache Lösung zur gezielten Beseitung von Fett aus Problembereichen
 • Minimalisierung von Blutungen, Schwellungen, Narben, Ödemen
 • Minimale Genesungsdauer
 • Schonender und effektiver Eingriff
 • Dauerhafte Lösung bei Erhalt der Lebensweise
 • Festigung und Perfektionierung der Haut
 • Detailformung des Körpers

Verlauf der Behandlung

Die Laser-Liposuktion erfolgt im Operationssaal bei örtlicher Betäubung oder unter Vollnarkose. In die zuvor festgelegten problematischen Körperpartien wird durch winzige Einstiche durch Injektion eine Lösung mit anästesierendem Stoff zur Senkung der Blutungsneigung und Betäubung des Gewebes eingeführt, welche einen schmerzlosen Eingriff ermöglicht und gleichzeitig die Fettzellen aufbricht. Danach wird mit einer Laserfaser im Durchmesser von ca. 1,5 – 2 mm das Fettgewebe zerstört und mittels dünner Kanülen per Unterdruck abgesaugt. Die Laser-Liposuktion eliminiert durch Wärmeeinwirkung auf das Unterhautfett ebenso Cellulitissymptome und festigt den Körper.

Das Absaugen ist schmerzfrei, die Wirkung der Anästhetika dauert min. 20 Stunden nach der Behandlung an, ein Vernähen ist nicht erforderlich.

Vor dem Eingriff

Die Laser-Liposuktion ist für Frauen und Männer bestimmt, geeignet auch für schlanke Personen, die Fettpolster an unvorteilhaften Körperstellen beseitigen möchten. Sie hilft auch beim Ausgleich von Unebenheiten bei einer nicht gelungenen Liposuktion. Eine Konsultation mit dem behandelnden Arzt, der die optimale Lösung vorschlägt, ist immer nötig, damit die Durchführung für Sie geringsmöglich belastend ist.

 

Kontraindikation:

 • Akute Entzündung, Infekt
 • Tumorerkrankung
 • Epilepsie, Diabetis
 • Herz- und Gefäßerkrankungen
 • Schwangerschaft, Stillzeit
 • Blutgerinnungsstörungen

Min. 14 Tage vor dem Eingriff sollen Medikamente zur Blutverdünnung ausgesetzt werden, wenn Ihnen das Ihr Arzt erlaubt, inkl. Medikamente mit Acetylsalicylsäure. Machen Sie Ihren Arzt auf alle Gesundheitsprobleme und Medikamente, die Sie benutzen, aufmerksam – Sie vermeiden so unnötige Folgeprobleme.

Nach dem Eingriff

Der Eingriff wird relativ gut vertragen, an den behandelten Stellen können sich Rötungen zeigen, an den Einstichstellen können kleine Schwellungen und blaue Flecken auftreten, die nach ein paar Tagen verschwinden. Die Hospitalisierung beträgt im Falle eines Eingriffs unter Vollnarkose 1 Tag, nach 24 Stunden kann das Alltagsleben aufgenommen werden. Gönnen Sie sich mindestens 2 Wochen lang nur leichte Aktivitäten zur schnellen Heilung. 28 Tage lang muss auch eine spezielle elastische Wäsche getragen werden, auch über Nacht. Die Einhaltung des Trinkregimes ist eine Selbstverständlichkeit! Die Laser-Liposuktion ist ein Eingriff mit minimalen Risiko, in einer nachoperativen Zeit von ca. 14 Tagen empfehlen wir jedoch nicht den Besuch von Sauna, Solarium, Pool und erhöhte körperliche Tätigkeit.

Die Laser-Liposuktion hat bei Einhaltung des richtigen Lebensstils, inkl. gesunder Bewegung, eine dauerhafte Wirkung. Jeder Klient ist jedoch individuell, mit unterschiedlichen genetischen Voraussetzungen. Die Elastizität der Haut sinkt mit der Zeit, daher ist es manchmal nötig den Eingriff zu wiederholen. Das Endergebnis ist sofort sichtbar, nach einem Viertel Jahr verbessert es sich und die behandelte Partie formt sich definitiv.

Die Natur und die genetische Disposition sind unabwägbar. Die moderne Zeit ermöglicht jedoch heute jedes ästhetische Problem zu lösen. Sie können jung, alt, dünn oder dick sein, immer findet sich etwas mit dem man nicht zufrieden ist. Das Unterhautfett ist zwar auf seine Art gesund, aber nur in kleinem Ausmaß. Wenn es sich an einem Ort ablagert, der den Organismus belastet, oder Ihr Selbstvertrauen belastet, ist die Laser-Liposuktion mehr als ideal für Sie.

Warum sich einer Operation in unserer Klinik unterziehen?

Sicherheit

Alle unsere Bettenzimmer sind als JIP gestaltet, alle Klienten werden ständig überwacht. Wir sind Inhaber des Zertifikats für Qualität und sichere Verfahren der Plastischen Chirurgie, inklusive Ersatzstromquellen für die gesamte Klinik.

Ausschlafzimmer

Hotelähnliche Zimmer des 5*-Typs inkl. eigener Sanitärausstattung, Minibar, Gastronomie und verstellbaren Premiumbetten der Marke Schroder.

Einzigartige Anästhesie in Tschechien

Unsere Low-flow Anästhesie wird von den besten Anästhologen in Tschechien mit Hilfe des Spitzenanästhologiegeräts HEYER aus Deutschland kontrolliert. Als einziger Arbeitsplatz in Tschechien benutzen wir eine voll digitalisierte Dosierung der Anästhesie.

Parken

Für alle unsere Klienten, die zu uns für eine Konsultation/kurze Leistungen bestellt sind, steht nach vorheriger Reservierung kostenloses Parken direkt in der Garage unseres Gebäudes zur Verfügung. Von der Garage können Sie also bequem und diskret sozusagen trockenen Fußes mit dem Aufzug direkt bis in die Klinik gelangen.

Konsultation

Führen wir unverbindlich und gratis durch.

Wifi a internet

Die gesamte Klinik ist zu Ihrer Bequemlichkeit durch eine Hochgeschwindigkeits-WIFI-Verbindung abgedeckt. Sie können auch ein Tablet für Ihren Aufenthalt bei uns kostenlos ausleihen.

Operation auf Raten

Sämtliche Eingriffe können bei uns außer in bar und per Karte auch in vorteilhaften Raten beglichen werden.

Technische Ausstattung

Dank der Verbindung unserer Klinik mit dem Importeur von Medizintechnik BP Medical verfügen wir über die beste technische Ausstattung, das wir ständig modernisieren.

MEHR SEHEN
Entdecken Sie Neuigkeiten


  [wpgdprc "Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu."]