Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Operace očních víček laserem

Operace očních víček CO2 laserem se zaměřuje na dolní víčka, nevzhledné tukové polštářky pod očima, mimické vrásky, s efektem rozjasnění pohledu, omlazení a zpevnění.

Oči zaujímají na obličeji nejvýznamnější místo, na kterém je velmi brzy znatelné stárnutí. V důsledku věku se velmi tenká oční – periorbitální – oblast oslabuje, kůže ztrácí pružnost, kromě toho je více náchylná k tvorbě nežádoucích projevů, jako jsou vrásky, ochablost, tmavé kruhy nebo neestetické váčky pod očima. Roli zde hraje i genetická dispozice. Tyto problémy efektivně řeší operace očních víček špičkovým lékařsky ověřeným laserem CO2.

Pro koho a proč je operace dolních víček vhodná

Operace očních víček laserem ovlivňuje nejen vzhled, ale určitý podíl má také na zlepšení správné pohybové funkce. Laserové ošetření rovněž posiluje svalovinu kolem očí, zvyšuje produkci kolagenu a elastinu v oslabené oblasti, navíc napomáhá k odstranění opuchlin, slzení, snižuje oční zátěž, často se i efektivně podílí na snížení bolestí hlavy. Operace očních víček laserem je určena pro ženy i muže pro získání omlazeného, vypnutého a zdravějšího očního okolí. Zákrok lze kombinovat s aplikací botulotoxinu, operací očních horních víček, faceliftem apod.

Průběh ošetření

Operace očních víček laserem probíhá ambulantně, nebo při celkové narkóze s použitím kvalitního anesteziologického přístroje HEYER z Německa. Na vnitřní části víček se nejprve předkreslí oblast k odstranění či úpravě. Laserový paprsek je zamířen uvnitř oblouku spodního víčka tzv. transkonjuktiválně, tedy sliznicí spojivkové části, kde se odstraní přebytečná tuková tkáň spolu s vytaženou kůží. Není potřeba šití, použije se oční mast a ošetřené oko se přelepí speciální náplastí.

Spojenou úpravu horních i dolních víček lze absolvovat stejný den. Operace dolních očních víček laserem zabere asi 30–45 minut. Po laserové operaci je nutná 1denní hospitalizace.

 

Výhody zákroku

Kromě estetického hlediska, má operace očních víček laserem i efekt preventivní, pomáhá předcházet některým zdravotním problémům, i těch zrakových. V závislosti na individuální schopnosti hojení i dané genetické dispozici k udržení si elasticity, je zákrok dlouhodobý, lze ho však dle potřeby opakovat. Výhodou laserového zákroku oproti chirurgickému je kratší časová zátěž organismu, snížená bolestivost a krvácivost, zrychlení hojení, a téměř žádné jizvy.

Před zákrokem

Aspoň 2 týdny před absolvováním operace očních víček laserem se nedoporučuje užívání léků s kyselinou acetylsalicylovou, které mohou snižovat srážlivost krve. Aby mohl být zákrok proveden, je potřeba, aby oblast kolem očí nevykazovala poškození nebo zarudnutí a pacient byl zcela zdráv. Omezení před operací způsobuje i již prodělané infekční onemocnění.

 

Po zákroku

Operace očních víček laserem může způsobit na ošetřované oblasti zarudnutí, dalším projevem mohou být malé otoky, slzení, ojediněle se může vyskytnout na očích malý tlak, nebo pocit cizího předmětu v oku, které po několika dnech či týdnech vymizí. Jinak bývá zákrok dobře snášen, jemné zčervenání lze bez potíží skrýt make-upem. V případě suchých očí pomáhají oční kapky, v případě otoků chladivé obklady, při bolesti analgetika.

V počátku je vhodné spát ve zvýšené poloze. Kontrola je doporučována asi po 7 dnech a taktéž tuto dobu je vhodné dodržet v pracovní neschopnosti.

Důležité je aspoň 3 týdny vynechat sport či velkou fyzickou zátěž, dodržovat klidový režim min. týden, nevystavovat oči námaze, např. u počítače, televize, přetěžovat oči dlouhým čtením, ani opalování a slunění není po tuto dobu vhodné. Oči bývají po zákroku citlivější, proto doporučujeme pár dnů nosit tmavé sluneční brýle, mazat se kvalitními ochrannými krémy s vysokým UV faktorem, příp. kapat antiseptické oční kapky cca 3 dny. Po zhojení lze provádět jemné tlakové masáže na ošetřené oblasti. Až po měsíci je povoleno sportování.

Rekonvalescence po operaci očních víček laserem závisí na způsobilosti pacienta k hojení, správném dodržování pooperačních pokynů a snížení nadměrného očního přetěžování. Konečný efekt je vidět zhruba po 1–3 měsících od ošetření, protože se postupně po zákroku aktivují regenerační procesy v kůži.

Operace očních víček laserem patří dnes k poměrně vyhledávanému typu ošetření, protože velmi rychle a bezpečně omlazuje, zpevňuje i rozjasňuje výraz. Proč se trápit nevzhlednými pytli pod očima, maskovat kruhy i vrásky drahými přípravky, když tak jednoduše můžete získat na sebedůvěře a zkrásnět. My s Vámi, Vy s námi!

Operation der Augenlider mit Laser

Die Operation der Augenlider mit CO2-Laser richtet sich auf die unteren Lider, unschöne Fettpolster unter den Augen, Mimikfalten, mit dem Effekt des Aufheitern des Aussehens, der Verjüngung und der Verfestigung.

Die Augen nehmen im Gesicht den bedeutendsten Platz ein, an welchen das Altern sehr bald zu erkennen ist. In Folge des Alters schwächt sich der sehr dünne Augen- – periorbitale – Bereich, die Haut verliert an Elastizität, außerdem ist diese anfälliger für die Bildung von ungewünschten Erscheinungen, wie Falten, Erschlaffung, dunkle Ringe oder unästhesiche Wülste unter den Augen. Die genetische Disposition spielt hier auch eine Rolle. Diese Probleme löst die Operation der Augenlider mit einem geprüften medizinischen Spitzen-CO2-Laser.

Für wen und warum die Operation der unseren Lider geeignet ist

Die Operation der Augenlider mit Laser beeinflusst nicht nur das Aussehen, sondern hat auch einen bestimmten Anteil an der Verbesserung der Bewegungsfunktion. Die Laserbehandlung stärkt gleichzeitig die Muskulatur um die Augen, erhöht die Produktion von Collagen und Elastin im geschwächten Bereich, außerdem hilft es zur Beseitigung von Anschwellungen, Tränensäcken, senkt die Augenbelastung, häufig beteiligt es sich auch effektiv an der Verminderung von Kopfschmerzen. Die Operation der Augenlider mit Laser ist bestimmt für Frauen und Männer, zur Gewinnung einer verjüngten, geglätteten und gesünderen Augenpartie. Der Eingriff kann mit der Anwendung von Botulotoxin, der Operation der oberen Augenlider, dem Facelift u.ä. kombiniert werden.

Behandlungsverlauf

Die Operation der Augenlider mit Laser erfolgt ambulant, oder bei Vollnarkose unter Benutzung des qualitativen anästhologischen Geräts der Marke HEYER aus Deutschland. Am inneren Teil des Lids wird zunächst der Bereich zur Beseitigung oder Korrektur angezeichnet. Der Laserstrahl wird auf den inneren Bogen des unteren Lids gerichtet, die sog. Transkonjuktivale, nämlich die Schleimhaut des Bindehautteils, wo das überschüssige Fettgewebe zusammen mit ausgeleierter Haut entfernt wird. Ein Nähen ist nicht nötig, es wird eine Augensalbe verwendet und das behandelte Auge wird mit einem Spezialpflaster versehen.

Die gemeinsame Korrektur der oberen und unteren Lider kann am gleichen Tag absolviert werden. Operation der unteren Augenlider mit Laser nimmt ca. 30–45 Minuten ein. Nach der Laseroperation ist eine 1tägige Hospitalisierung notwendig.

 

Vorteile des Eingriffs

Außer unter ästhetischem Aspekt, der Verbesserung der Textur der Haut, hat die Operation der Augenlider mit dem Laser auch präventive Effekte, sie kann manchen Gesundheitsproblemen vorbeugen. Abhängig von der individuellen Fähigkeit zur Heilung und der gegebenen genetischen Disposition zur Erhaltung der Elastizität ist das Ergebnis der Operation eher dauerhaft, kann aber mit der Zeit auch wiederholt werden. Die Vorteile des Lasereingriffs gegenüber dem chirurgischen Eingriff sind die kürzere Zeit der Belastung des Organismus, weniger Schmerzen und Blutungen, eine schnellere Heilung, und fast keine Narben.

Vor dem Eingriff

Mindestens 2 Wochen vor der Absolvierung der Operation der Augenlider mit dem Laser wird von der Benutzung von Medikamenten mit Acetylsalicylsäure, welche die Blutgerinnung senken könnten, abgeraten. Damit der Eingriff durchgeführt werden kann, ist es nötig, dass die Augenpartie keine Schädigungen oder Rötungen aufweist und der Patient komplett gesund ist. Eine Beschränkung vor der Operation stellen auch schon durchlaufene Infektionserkrankungen dar.

Nach dem Eingriff

Die Operation der Augenlider mit Laser kann im behandelten Bereich eine Rötung verursachen. Weitere Erscheinungen können kleine Schwellungen und Tränen sein, vereinzelt kann an den Augen ein kleiner Druck auftreten, oder das Gefühl eines Fremdkörpers im Auge, welches nach mehreren Tagen oder Wochen verschwindet. Ansonsten wird der Eingriff gut vertragen, eine leichte Rötung lässt sich ohne Probleme mit Make-Up abdecken. Im Fall von trockenen Augen helfen Augentropfen, im Falle einer Schwellung kühlende Auflagen, bei Schmerzen Analgetika.

Anfangs ist es angebracht in erhöhter Position zu schlafen. Eine Kontrolle ist nach 7 Tagen empfohlen und ebenfalls für diese Zeitdauer ist es angebracht eine Arbeitsunfähigkeit einzuhalten.

Wichtig ist es mindestens 3 Wochen Sport und große physische Belastung zu vermeiden, min. eine Woche ein Ruheregime einzuhalten, die Augen keinem Stress auszusetzen, z.B. am Computer, TV, die Augen durch langes Lesen zu überlasten, auch Sonnen ist in dieser Zeit nicht angebracht. Die Augen sind nach dem Eingriff üblicherweise empfindlicher, daher empfehlen wir einige Tage eine dunkle Sonnenbrille zu tragen und sich mit einer hochwertigen Sonnenschutzcreme mit hohem UV-Faktor einzucremen, eventuell antiseptischen Augentropfen ca. 3 Tage lang zu verwenden.

Nach dem Verheilen kann einMindestens 2 Wochen vor der Absolvierung der Operation der Augenlider mit dem Laser wird von der Benutzung von Medikamenten mit Acetylsalicylsäure, welche die Blutgerinnung senken könnten, abgeraten. Damit der Eingriff durchgeführt werden kann, ist es nötig, dass die Augenpartie keine Schädigungen oder Rötungen aufweist und der Patient komplett gesund ist. Eine Beschränkung vor der Operation stellen auch schon durchlaufene Infektionserkrankungen dar.

e leichte Druckmassage im behandelten Bereich durchgeführt werden. Erst nach einem Monat ist Sport gestattet.

Die Genesung nach der Operation der Augenlider mit dem Laser hängt von der Wundheilung des Patienten, der richtigen Einhaltung der nachoperativen Maßnahmen und der Minderung einer übermäßigen Augenbelastung ab. Der finale Effekt ist ca. 1-3 Monaten nach der Behandlung sichtbar, da sich der Regenerationsprozess der Haut nach dem Eingriff schrittweise aktiviert.

Die Operation der Augenlider mit Laser gehört heute zu den relativ gefragten Arten von Behandlungen, da sie sehr schnell und sicher verjüngt, verfestigt und den Ausdruck schärft. Warum sich mit den unschönen Säckchen unter den Augen quälen, Ringe und Falten mit teueren Präparaten maskieren, wenn Sie so einfach an Selbstvertrauen und Schönheit gewinnen können. Wir mit Ihnen, Sie mit uns!

Entdecken Sie Neuigkeiten


    [wpgdprc "Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu."]