Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Body lifting (odstranění povislé kůže)

Ztráta nadbytečných kilogramů způsobuje pacientovi nehezkou povislou kůži, kterou lze jednoduše vyřešit s body liftingem. Jde o chirurgický zákrok, který efektivně odstraňuje přebytečnou kůži i podkožní tuk jak v horní lokalitě – paže a prsa, střední – břicho, tak i dolní oblasti, která se týká boků, hýždí a stehen.

Body lifting se provádí buď v jedné oblasti, nebo probíhá po celém obvodu těla. Vždy však zhruba po 6 měsících od zhubnutí, aby se stabilizovala váha, nebo ideálně 1–2 roky v případě, pokud byla diagnostikována extrémní obezita spojená s hypertenzí, cukrovkou, spánkovou apnoí apod. Výjimečně je body lifting prováděn i u žen po porodu, které řeší problém uvolněné kůže po opakovaných porodech a zůstávají jim přebytečné kožní převisy.

 

Průběh zákroku

Body lifting probíhá v celkové narkóze, jde o náročnou operaci, kterou může absolvovat pouze zdravý pacient. Body lifting trvá 1–4 hodiny v závislosti na rozsahu ošetřované oblasti. Řezy jsou prováděny vždy tak, aby nevznikaly zbytečné neestetické jizvy. Do rány se vloží drény a rány se zašijí. Pacient je hospitalizován zhruba na 1–4 dny dle rozsahu a závažnosti operace.

 

Před zákrokem

Body lifting je prováděn pouze u zdravých pacientů. Není vhodná žádná infekce, a pokud pacient prodělal onemocnění spojené s horečkou, je body lifting možný až po přibližně 3 týdnech.

Asi měsíc před body lifting není doporučováno užívání léků na snížení krevné srážlivosti, obsahující kyselinu acetylsalicylovou.

Po zákroku

Body lifting řeší estetickou stránku těla, ošetřované oblasti jsou citlivé a bolestivé. Ke tlumení bolesti se doporučují analgetika běžně dostupná. Po zákroku body lifting mohou vznikat otoky a modřiny, které během několika dnů zmizí. Doporučujeme ošetřenou oblast ledovat.

Klidový režim a nutná domácí péče je doporučována přibližně 2–6 týdnů vždy v závislosti na velikosti ošetřované oblasti i individuálním řešení.

Aby body lifting byl účinný, je nutné nosit až 3 měsíce elastické kompresní prádlo. Zákrok lze po určité době opakovat, pokud dojde k dalšímu většímu snížení hmotnosti.

Viditelný efekt je ihned.

Obezita je dlouhodobý problém, někdy je spojen s metabolickými problémy či jinými zdravotními, vždy však po masivním zhubnutí zůstávají kožní přebytky, které je potřeba odstranit. Body lifting dokáže pomoci ke zlepšení vzhledu i sebevědomí.

Beseitigung schlapper Haut (Body lifting)

Der Verlust überschüssiger Kilos bewirkt beim Patienten eine unschöne schlappe Haut, die auf einfache Weise mit dem Body lifting gelöst werden kann. Es handelt sich um einen chirurgischen Eingriff, der überschüssige Haut und Unterhautfett sowohl in oberen Lokalitäten  – Arme und Brüste, mittlere – Bauch, und auch in unteren Bereichen, wie Hüften, Gesäß und Schenkel, beseitigt.

Das Body lifting wird entweder an einem Bereich ausgeführt, oder erfolgt am gesamten Körper. Immer jedoch ca. 6 Monaten nach dem Abnehmen, damit sich das Gewicht stabilisiert, oder ideal 1–2 Jahre in dem Fall, wenn ein extremes Übergewicht in Verbindung mit Hypertension, Diabetes, Schlafapnoe u.ä. diagnostiziert wurde. In Ausnahmefällen wird das Body lifting auch bei Frauen nach der Geburt ausgeführt, wo sie das Problem gelockerter Haut nach wiederholten Geburten und dem Verbleiben von überschüssigen Hautüberhängen beseitigt.

Verlauf des Eingriffs

Das Body lifting erfolgt in Vollnarkose, es handelt sich um eine anspruchsvolle Operation, die nur ein gesunder Patient absolvieren kann. Das Body lifting dauert 1–4 Stunden, abhängig vom Umfang des behandelten Bereichs. Die Schnitte werden immer so ausgeführt, dass keine unnötigen unästhetischen Narben anfallen. In die Wunden wird eine Drainage eingelegt und die Wunden werden vernäht. Der Patient wird für ca. 1-4 Tage hospitalisiert, je nach Umfang und Gewichtigkeit der Operation.

Vor dem Eingriff

Das Body lifting wird nur bei gesunden Patienten durchgeführt. Es darf keinerlei Infektion vorliegen, und wenn der Patient einer Erkrankung in Verbindung mit Fieber unterlag, ist das Body lifting erst nach etwa 3 Wochen möglich. Etwa ein Monat vor dem Body lifting sollten keine Medikamente zur Senkung der Blutgerinnung, welche Acetylsalicylsäure enthalten, verwendet werden.

Nach dem Eingriff

Das Body lifting behandelt die ästhetische Seite des Körpers, die behandelten Bereiche sind empfindlich und schmerzhaft. Zur Dämpfung der Schmerzen werden gängige Analgetika empfohlen. Nach dem Body lifting Eingriff können Schwellungen und blaue Flecken entstehen, die während einiger Tage verschwinden. Wir empfehlen die behandelten Bereiche mit Eis zu kühlen. Für ca. 2-6 Wochen wird eine Ruheregime und häusliche Pflege empfohlen, immer in Abhängigkeit von der Größe des behandelten Bereich und der individuellen Lösung. Damit das Body lifting effektiv ist, ist es nötig, bis zu 3 Monate elastische Kompressionswäsche zu tragen. Der Eingriff kann nach einer bestimmten Zeit wiederholt werden, wenn es zu einer weiteren größeren Senkung des Gewichts kommt. Der sichtbare Effekt tritt sofort ein.

Übergewichtigkeit ist ein langfristiges Problem, manchmal ist es mit Metabolismusproblemen oder anderen Gesundheitsproblemen verbunden, immer jedoch verbleiben nach massivem Abnehmen Hautüberschüsse, die beseitigt werden müssen. Das Body lifting verhilft hier zu verbessertem Aussehen und Selbstbewusstsein.

Warum sich einer Operation an unserer Klinik unterziehen?

Sicherheit

Alle unsere Bettenzimmer sind als JIP gestaltet, alle Klienten werden ständig überwacht. Wir sind Inhaber des Zertifikats für Qualität und sichere Verfahren der Plastischen Chirurgie, inklusive Ersatzstromquellen für die gesamte Klinik.

Ausschlafzimmer

Hotelähnliche Zimmer des 5*-Typs inkl. eigener Sanitärausstattung, Minibar, Gastronomie und verstellbaren Premiumbetten der Marke Schroder.

Einzigartige Anästhesie in Tschechien

Unsere Low-flow Anästhesie wird von den besten Anästhologen in Tschechien mit Hilfe des Spitzenanästhologiegeräts HEYER aus Deutschland kontrolliert. Als einziger Arbeitsplatz in Tschechien benutzen wir eine voll digitalisierte Dosierung der Anästhesie.

Parken

Für alle unsere Klienten, die zu uns für eine Konsultation/kurze Leistungen bestellt sind, steht nach vorheriger Reservierung kostenloses Parken direkt in der Garage unseres Gebäudes zur Verfügung. Von der Garage können Sie also bequem und diskret sozusagen trockenen Fußes mit dem Aufzug direkt bis in die Klinik gelangen.

Konsultation

Führen wir unverbindlich und gratis durch.

Wifi a internet

Die gesamte Klinik ist zu Ihrer Bequemlichkeit durch eine Hochgeschwindigkeits-WIFI-Verbindung abgedeckt. Sie können auch ein Tablet für Ihren Aufenthalt bei uns kostenlos ausleihen.

Operation auf Raten

Sämtliche Eingriffe können bei uns außer in bar und per Karte auch in vorteilhaften Raten beglichen werden.

Technische Ausstattung

Dank der Verbindung unserer Klinik mit dem Importeur von Medizintechnik BP Medical verfügen wir über die beste technische Ausstattung, das wir ständig modernisieren.

MEHR SEHEN
Entdecken Sie Neuigkeiten


    Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu.

    × Poradíme Vám