Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Zvětšení prsou – augmentace

Zvětšení prsou, resp. operace prsou jsou jedním z nejčastějších chirurgických zákroků žen, vyhledávaných pro jeden konkrétní cíl. Ženy nejsou spokojeny s velikostí nebo tvarem prsou, případně asymetrií. Některé pacientky chtějí podstoupit zvětšení prsou z estetických důvodů, jiné potřebují obnovit velikost prsů do tvaru před těhotenstvím nebo po výrazném zhubnutí či nemoci. Zvětšení prsou se provádí většinou silikonovými implantáty (augmentace), které mohou být různých tvarů.

 

Letní sleva na augmentaci – již od 56 000 Kč.

Využíjte omezené nabídky na zvětšení prsou v letních termínech již od 56 000 Kč. Akce platí při zvětšení prsou kulatými implantáty značky Motiva, ergonomickými implantáty 66 000 Kč. Pro více informací nás kontaktujte, nebo se objednejte na nezávaznou konzultaci s lékařem. Více o této akci naleznete zde.

zvětšení prsou

zvětšení prsou

 

Kdy je zvětšení prsou (augmentace prsou) vhodné

Augmentace prsou za pomoci implantátů patří k efektivním zákrokům plastické chirurgie. Je vhodné pro pacientky s malými prsy, kvůli nimž se za své tělo stydí, a to se odráží v nízkém sebevědomí. Vhodnost zvětšení prsou se doporučuje i u těch, kterým se po kojení nebo velké ztrátě hmotnosti změnila velikost nebo tvar prsou. Zvětšení prsou lze absolvovat po skončení vývoje mléčné žlázy od 18 let věku. V tomto věku se však zákrok nedoporučuje, pouze v ojedinělých případech, víceméně ze zdravotních důvodů, např. při nadměrném těžkém poprsí, asymetrii. Rovněž je vhodnější operaci provádět u žen až po porodu, protože při kojení se dosti často změní kvalita prsní žlázy a tkáně a tehdy je pak nutná remodelace již zvětšeného poprsí. Zvětšení prsou po porodu se však provádí, i když žena nekojí, až po 12 měsících od porodu. Pokud již žena zvětšení prsou podstoupila a otěhotněla, nemají prsní implantáty vliv na kojení a nehrozí žádné riziko pro plod.

 

Něco málo o prsních implantátech

Certifikované silikonové gelové implantáty svou konzistencí připomínají prsní tkáň. Jsou hygienicky nezávadné, bezpečné a pevné. Pro zvětšení prsou se používají buď kulaté, nebo anatomické, které tvarem připomínají kapku. Vždy na základě konzultace, dispozic klientky i k proporcím těla jsou vybírány implantáty vždy tak, aby výsledek byl co nejpřirozenější.

Naše klinika nabízí pouze ty nejkvalitnější prsní implantáty od značek MOTIVA, POLYTECH, NAGOR, MENTOR a B-LITE.

 

 

Průběh ošetření

Operace se provádí v celkové anestezii v trvání asi 1–1,5 hodiny. Přibližně 4 cm dlouhé řezy jsou vedeny vždy podle návrhu lékaře pod prsy, aby se vytvořila možnost pro vložení implantátu. Ty jsou vkládány pod prsní sval nebo pod prsní žlázu. V dalších méně častých případech pro vložení implantátu se využívá přístupu z řezu v podpažní jamce, příp. z řezu kolem prsního dvorce. To závisí na tělesných dispozicích pacientky i efektu, kterého potřebujeme dosáhnout. Do operované oblasti jsou zavedeny drény, které v průběhu 24 hodin plní funkci pro lepší odvod krve a tkáňového sekretu, jsou důležitým prostředkem pro rychlejší hojení a podílejí se na eliminaci zánětlivých procesů. Po vložení implantátů se rány zašijí vstřebatelným materiálem.

Po zákroku je pacientce nasazena elastická zpevněná podprsenka, aby se zafixovaly implantáty a je hospitalizována dle nutnosti na 1–2 dny. Po kontrole a odstranění drénů pacientka s pokyny lékaře odchází do domácího ošetření.

Výsledky operace prsou specialistou MUDr. Jurajem Payerem PhD. můžete nalézt také na nezávislých recenzích serveru https://www.estheticon.cz/pred-po-obrazky/zvetseni-prsou-augmentace-mammaplastika?doctor=payer-juraj.

 

Před zákrokem

Plastická operace zvětšení prsou (augmentace) patří k invazivním chirurgickým zákrokům, podstoupit ji může pouze pacientka v dobrém zdravotním stavu. Přibližně 3 týdny před zákrokem doporučujeme vysazení léků na srážení krve, i léky s kyselinou acetylsalicylovou, které by mohly být příčinou zvýšené krvácivosti během i po zákroku. Žádoucí je i omezit kouření před i po zákroku, které velmi zpomaluje proces hojení.

 

Po zákroku

Po zákroku zvětšení prsou se mohou objevit otoky a bolestivost, které během několika dnů odezní. Plastika zvětšení prsou (augmentace) vyžaduje 1–2denní hospitalizaci, nutná je pooperační péče, včetně přibližně 10denního klidového režimu. Elastické prádlo se nosí nepřetržitě 4 dny, poté je možné sprchování. Nošení elastického prádla je však nutné min. měsíc. Vyvarujte se fyzické zátěži po dobu 2 měsíců, rovněž návštěvy sauny a solária. Všechny stehy jsou vstřebatelné, tudíž bez nutnosti odstraňování. Pro snížení vzniku jizev je asi po 2 týdnech vhodné doplnit k péči jemné tlakové masáže a mazat kvalitními hydratačními krémy. Jizvy, které po zákroku zůstávají, časem vyblednou.

Výsledný efekt je vidět zhruba po 3 měsících.

Efektivní způsob zvětšení prsou pomocí kvalitních implantátů dodá poprsí plnější tvar a atraktivnější vzhled. Dnešní moderní metody umožňují perfektní výsledky, doporučuje se však po zvětšení prsou pravidelná kontrola 1x ročně.

Brustvergrößerung – Augmentation

Die Brustvergrößerung, bzw. die Operation der Brüste, ist einer der häufigsten chirurgischen Eingriffe bei Frauen, gefragt wegen des konkreten Ziels: Frauen sind mit der Größe oder der Form der Brüste, eventuell der Asymetrie, unzufrieden. Manche Patientinnen möchten sich der Brustvergrößerung aus ästhetischen Gründen unterziehen, andere benötigen eine Erneuerung der Brustgröße auf die Form vor der Schwangerschaft oder nach einem bedeutenden Abnehmen oder einer Krankheit. Die Brustvergrößerung wird meist mit Silikonimplantaten ausgeführt (Augmentation), die verschiedene Formen haben können.

 

Wann ist die Brustvergrößerung geeignet

Die Brustvergrößerung mittels Implantaten gehört zu den effektiven Eingriffen der Plastischen Chirurgie. Sie ist für Patientinnen mit kleineren Brüsten geeignet, wegen der sie sich für ihren Körper schämen, was sich in einem verminderten Selbstbewusstsein ausdrückt. Die Brustvergrößerung kann auch denjenigen empfohlen werden, bei denen sich nach dem Stillen oder einem großen Gewichtsverlust die Größe oder Form der Brüste veränderte. Die Brustvergrößerung kann erst nach Beendigung der Entwicklung der Milchdrüsen ab einem Alter von 18 Jahren durchgeführt werden. In diesem Alter ist der Eingriff aber nicht empfehlenswert, nur in Einzelfällen, im Prinzip aus gesundheitlichen Gründen, z.B. bei übermäßig schweren Brüsten, Asymetrien. Ebenso ist es vorteilhafter, die Operation bei Frauen erst nach der Geburt durchzuführen, da sich beim Stillen oft genug die Qualität der Brustdrüsen und des Brustgewebes ändert und es dann nötig wäre, eine Remodellierung schon vergrößerter Brüste durchzuführen. Eine Brustvergrößerung nach der Geburt wird jedoch immer, auch wenn die Frau nicht stillt, erst 12 Monate nach der Geburt durchgeführt. Wenn eine Frau ihre Brüste schon vergrößern ließ und schwanger wird, haben die Brustimplantate keinerlei Einfluss auf das Stillen und dem Kind droht keinerlei Risiko.

Ein paar Worte zu Brustimplantaten

Die zertifizierten Silikongelimplantate erinnern in ihrer Konsistenz an Brustgewebe. Sie sind hygienisch unschädlich, sicher und fest. Zur Brustvergrößerung werden entweder runde oder anatomische, in Tropfenform, verwendet. Die Implantate werden auf Basis einer Konsultation, der Disposition in der Klinik, und in Proportion zum Körper immer so ausgewählt, dass das Ergebnis möglichst natürlich ist.

Unsere Klinik bietet nur die hochwertigsten Brustimplantate der Marken MOTIVA, POLYTECH, NAGOR und MENTOR an.

Vorteile des Eingriffs

Die Absolvierung der Eingriffs zur Brustvergrößerung wird nach Absprache mit dem behandelnden Arzt immer genau nach den individuellen Bedürfnissen der Patientin gestaltet. Für viele Patientinnen ist die Brustvergrößerung die ideale Lösung für ein besseres Aussehen, erhöhtes Selbstbewusstsein und die Erneuerung des jugendlichen Aussehens.

  • Qualitative Brustimplantate bedrohen weder Schwangerschaft noch Stillen
  • Gewünschtes ästhetisches Aussehen
  • Absorbierbare Nähte müssen nicht entfernt werden
  • Langanhaltender Eingriff
  • Natürliche Form dank anatomischer Implantate
  • Die Silikonbrustimplantate dienen auch zur Korrektur von Brustdeformationen

Behandlungsverlauf

Die Brustvergrößerung wird in Vollnarkose einer Dauer von etwa 1–1,5 Stunden durchgeführt. Etwa 4 cm lange Schnitte werden immer nach Vorschlag des Arztes unter den Brüsten geführt, um so die Möglichkeit zur Einlage der Implantate zu haben. Diese werden unter dem Brustmuskel oder unter der Brustdrüse eingelegt. In manchen weniger häufigen Fällen wird für das Einsetzen der Implantate ein Zugang vom Schnitt in der Achselhöhle aus genutzt, eventuell vom Schnitt um den Brusthof. Dies hängt von der körperlichen Disposition der Patientin und dem Effekt, der erreicht werden soll, ab. Im operierten Bereich werden Drainagen eingeführt, welche im Verlauf von 24 Stunden die Funktion der besseren Ableitung von Blut und Gewebesekret erfüllen, sie sind ein wichtiges Mittel zur schnelleren Heilung und beteiligen sich an der Eliminierung von Entzündungsprozessen. Nach dem Einsetzen der Implantate werden die Wunden mit absorbierbarem Material vernäht.

Nach dem Eingriff wird der Patientin ein elastischer verstärkter BH angepasst, um die Implantate zu fixieren, und je nach Notwendigkeit wird sie 1-2 Tage hospitalisiert. Nach der Kontrolle und Beseitung der Drainagen geht die Patienten mit Anweisungen des Arztes in die häusliche Behandlung.

Die Ergebnisse der Brustvergrößerung durch den Spezialisten MUDr. Juraj Payer PhD. können Sie auch auf dem unabhängigen Rezensions-Server plastická-chirurgie.info finden.

PODÍVEJTE SE NA NAŠE VÝSLEDKY

Vor dem Eingriff

Die Plastische Operation der Brustvergrößerung (Augmentation) gehört zu den invasivsen chirurgischen Eingriffen, nur eine Patientin in einem guten gesundheitlichen Zustand kann sich ihr unterziehen. Wir empfehlen das Aussetzen von Medikamenten zur Blutverdünnung, auch Medikamtente mit Acetylsalicylsäure, welche die Ursache einer erhöhten Blutung während und nach dem Eingriff sein könnten, etwa 3 Wochen vor dem Eingriff. Wünschenswert ist auch das Einschränken des Rauchens vor und nach dem Eingriff, da es den Heilungsprozess sehr verlangsamt.

Nach dem Eingriff

Nach dem Eingriff der Brustvergrößerung können Schwellungen und Schmerzempfindlichkeit auftreten, welche nach einigen Tagen abklingen. Die Plastik der Brustvergrößerung (Augmentation) erfordert eine 1–2tägige Hospitalisierung, es ist eine nachoperative Pflege nötig, inkl. eines etwa 10tägigen Ruheregimes. 4 Tage lang muss die elastische Wäsche ununterbrochen getragen werden, danach ist das Duschen möglich. Das Tragen der elastischen Wäsche ist jedoch für min. einen Monat notwendig. Für eine Dauer von 2 Monaten sollten physische Anstrengungen vermieden werden, ebenso Besuche in Sauna und Solarium. Alle Nähte sind absorbierbar, also ohne Notwendigkeit der Entfernung. Zur Verminderung der Entstehung von Narben sollte nach etwa 2 Wochen die Pflege um eine sanfte Druckmassage und das Eincremen mit einer qualitativen Hydrationscreme ergänzt werden. Narben, die nach dem Eingriff verbleiben, bleichen mit der Zeit aus.

Der resultierende Effekt ist nach etwa 3 Monaten zu sehen.

Die effektive Art der Brustvergrößerung mit Hilfe von hochwertigen Implantaten gibt den Brüsten eine vollere Form und ein attraktiveres Aussehen. Die heutigen modernen Methoden ermöglichen perfekte Ergebnisse, nach der Brustvergrößerung wird jedoch eine regelmäßige Kontrolle 1x jährlich empfohlen.

 

Entdecken Sie Neuigkeiten


    [wpgdprc "Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu."]