Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Odstranění podbradku

Odstranění podbradku, který Vám pohledově vytváří pod bradou nehezký vak či Vám brada splývá s krkem, dnes jednoduše řeší estetická a chirurgická medicína odsátím nechtěného tuku v této oblasti, odstraněním povolené kůže nebo vytažením kůže v kombinaci s faceliftem. Genetické dispozice nám totiž dosti často ukládají tuk v oblastech, kde se ho nelze ani drastickými dietami či nadměrným tělesným cvičením zbavit. Kromě toho vlivem věku pokožka ochabuje, ztrácí pružnost a vytváří nevzhledné převisy.

Průběh ošetření

Odstranění podbradku probíhá ambulantně v lokální anestezii, v analgosedaci nebo pod celkovou narkózou.

Šetrná metoda odstranění podbradku liposukcí efektivně – vpravením malé kanylky za pomoci drobných vpichů pod bradou nebo pod ušními boltci – likviduje přebytečné tukové buňky odsátím. Jde o 30min. zákrok, po kterém je pacientovi nasazen elastický kompresní obvaz a pacient se navrací do běžného života.

Principem odstranění podbradku s faceliftem obličeje je veden řez ze spánkové oblasti nad ušima směrem dolů před ušní boltec, pak směrem nahoru přes rýhu za ušním boltcem až k ukončení řezu ve vlasové oblasti. Kůže je uvolněna, vytažena, nadbytečná část odstraněna. Rána je zašita vstřebatelnými stehy, zakryta obvazem a zafixována elastickou kompresí. Na odstranění podbradku faceliftingovým vytažením je potřeba asi 60 minut, 1denní hospitalizace a asi týdenní pracovní neschopnost.

 

Výhody zákroku

 

Před zákrokem                                                                              

Odstranění podbradku patří k miniinvazivním nebo invazivním zákrokům, v závislosti na typu ošetření. O vhodnosti a správném výběru zákroku, aby byl pro pacienta co nejefektivnější, rozhodne lékař.  Kde není vhodný:

 

Po zákroku

Vzhledem k tomu, že při odstranění podbradku dochází k zásahu velmi citlivých míst s nervovým zakončením, může pacient po zákroku pociťovat bolest, v místech vpichů může docházet k malým otokům. Lze podat léky proti bolesti, otoky samy vymizí (je žádoucí ošetřené místo ledovat). Kompresní bandáž je nutné nosit přibližně 14 dnů. Po odstranění podbradku je doporučeno vyhnout se návštěvě solárií, sauně, nebo zvýšené sportovní aktivitě. Výsledky odstranění podbradku jsou při dodržování správné životosprávy a hlídání si váhy, dlouhodobé. Maximalizace výsledku probíhá v průběhu 1–3 měsíců, kdy je odstranění podbradku již zcela viditelné. Vše závisí rovněž na elasticitě pacienta, na dispoziční adaptabilitě k vypnutí kůže, aby nedocházelo po odstranění podbradku k nehezkým varhánkům povolené pokožky.

 

Odstranění podbradku lze kombinovat s faceliftem, liposukcí brady či jinými estetickými zákroky.

 

Stále je co zdokonalovat. Odstranění podbradku má kromě estetického hlediska i charakter omlazující. Úpravou oblasti pod bradou se zvýrazní dolní část obličeje, potažmo celý obličej, prodlouží se krk, zvýší se Vám sebevědomí a Váš obličej získá mladší vzezření. Vytvarovat nohy můžete jízdou na kole, na zpevnění rukou Vám stačí kliky, na nahromaděný tuk v podbradku však funguje pouze odstranění podbradku lékařsky.

Doppelkinnbeseitigung

Die Beseitung des Doppelkinns, welches Ihnen optisch unter dem Kinn einen unschönen Sack bildet oder Ihnen das Kinn mit dem Hals verschmilzt, löst heutzutage die ästhetische und chirurgische Medizin durch Absaugen des ungewünschten Fetts in diesem Bereich und Beseitigung der losen Haut oder Straffen der Haut in Kombination mit einem Facelift. Denn die genetische Disposition lagert uns häufig Fett in Bereichen ab, wo wir es auch mit drastischen Diäten oder übermäßigen Körperübungen nicht loswerden können. Daneben erschlafft die Haut unter dem Einfluß des Alters, verliert Elastizität und bildet unschöne Überhänge.

Verlauf der Behandlung

Die Beseitigung der Doppelkinns erfolgt ambulant in lokaler Betäubung, in Analgosedation oder unter Vollnarkose.

Schonende Methode der effektiven Beseitigung des Doppelkinns durch Liposuktion – durch Einführung kleiner Kanülen mit Hilfe kleiner Einstiche unter dem Kinn oder unter den Ohrenmuscheln – beseitigt die überschüssigen Fettzellen durch Absaugen. Es handelt sich um einen 30minütigen Eingriff, nach welchem dem Patient ein elastischer Kompressionsverband angelegt wird und der Patient in das Alltagsleben zurückkehrt.

Prinzipiell wird die Beseitigung des Doppelkinns mit Facelift des Gesichts durch einen Schnitt aus dem Schläfenbereich über den Ohren in Richtung nach unten vor die Ohrmuscheln geführt, dann Richtung nach oben durch die Rillen hinter den Ohrmuscheln bis zu dem Ende des Schnitts im Haarbereich. Die Haut ist gelockert, ausgezogen, der überschüssige Teil wird beseitigt. Die Wunde wird mit absorbierbaren Fäden vernäht, mit einem Verband abgedeckt und mit einer elastischen Kompresse fixiert. Zur Beseitigung des Doppelkinns durch Facelift sind etwa 60 Minuten nötig, 1 Woche Hospitalisierung und etwa eine einwöchige Arbeitsunfähigkeit.

Vorteile des Eingriffs

 • Beseitigung von Fettgewebe zur Betonung der Gesichtskonturen
 • Ambulante unkomplizierte Behandlung
 • Verjüngertes Aussehen
 • Ausgezeichnete Ergebnisse mit langanhaltendem Effekt
 • Ohne sichtbare Narben

Vor dem Eingriff

Die Beseitigung des Doppelkinns gehört zu den minimalinvasiven oder invasiven Eingriffen, abhängig vom Typ der Behandlung. Über die Eignung und die richtige Auswahl des für den Patienten effektvisten Eingriffs entscheidet der Arzt. Wo er nicht geeignet ist:

 • Entzündung, akute Infektion
 • Tumorerkrankung
 • Schwangerschaft, Stillzeit
 • Allergie, Autoimmunerkrankung
 • Epilepsie
 • Blutgerinnungsstörung
 • Herz- und Gefäßerkrankung

Nach dem Eingriff

Angesichts dessen, dass es bei der Beseitigung des Doppelkinns zu einem Eingriff an sehr sensiblen Stellen mit Nervenenden kommt, kann der Patient nach dem Eingriff Schmerzen verspüren, an den Einstichstellen kann es zu kleinen Schwellungen kommen. Es können Medikamente gegen die Schmerzen gegeben werden, die Schwellungen verschwinden von alleine (die Behandlung der Stellen mit Eis ist wünschenswert). Die Kompressionsbandage muss ca. 14 Tage getragen werden. Nach Beseitigung des Doppelkinns wird empfohlen einen Besuch im Solarium und in der Sauna oder erhöhte sportliche Aktivität zu vermeiden. Die Ergebnisse der Doppelkinnbeseitigung sind bei Einhaltung der richtigen Lebensweise und Gewichtsüberwachung langfristig. Die Maximalisierung der Ergebnisse erfolgt im Verlauf von 1–3 Monaten, wenn die Beseitigung des Doppelkinns schon komplett sichtbar ist. Alles hängt auch von der Elastizität des Patienten ab, von der Dispositionsanfähigkeit zum Abschalten der Haut, damit es nach der Beseitigung des Doppelkinns nicht zu einer unschönen Falte durch lose Haut kommt.

Die Doppelkinnbeseitigung kann mit einem Facelift, Liposuktion des Kinns und anderen ästhetischen Eingriffen kombiniert werden.

Immer kann man etwas perfektionieren. Die Doppelkinnbeseitigung hat außer dem ästhetischen Aspekt auch einen Verjüngungscharakter. Durch die Korrektur des Bereichs unter dem Kinn wird der untere Teil des Gesichts bzw. das gesamte Gesicht ausdrucksvoller, es verlängert sich der Hals, Ihr Selbstbewusstsein steigt und Ihr Gesicht erhält ein jüngeres Aussehen. Um die Beine zu formen können Sie Radfahren, zur Festigung der Arme reichen Hanteln, für angesammeltes Fett im Kinn jedoch funktioniert nur die ärztliche Doppelkinnbeseitigung.

Entdecken Sie Neuigkeiten


  [wpgdprc "Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu."]