Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Injekční lipolýza

Injekční lipolýza patří k nové generaci estetických zákroků a svou šetrnou procedurou je využívána převážně tam, kde není vhodná nebo možná liposukce. Ošetření se zaměřuje na menší části těla, jako jsou tukové polštářky na pažích, pod bradou, na vnitřních stehnech, bocích, na břiše, na prsou mužů (gynekomastie), které nelze odstranit cvičením ani dietou. Pro svou jednoduchou ambulantní metodu, nezatěžující organismus, patří k vyhledávanému ošetření, které napomáhá účinně modelovat tělo, redukovat malé tukové zásoby a rovněž efektivně zmírňuje projevy celulitidy.

Proč injekční lipolýzu?

Jednoduše bez nutnosti chirurgického zásahu Vás zbaví přebytečného tuku tam, kde ho nechcete mít. Kdekoli na těle. Lipolytická látka, která je mikrojehličkami vpravována pod kůži, obsahuje přírodní enzym známý jako fosfatidylcholin neboli lecitin, současně s dalšími přírodními účinnými látkami. Fosfolipidy v nich obsažené se podílejí na regulaci a rozpadu tukových buněk, mají pozitivní vliv na cirkulaci krve, absorpci, a tím rychlé vylučování z těla přirozenou cestou.

 

Bližší informace k zákroku

Velkou výhodou této prémiové metody je její aplikace, kdy je do těla vpravena injekčně látka, která rozpouští tukové buňky postupně a rovnoměrně. Nemusíte podstupovat narkózu, ani náročnější verzi odstraňování tuků většího rozsahu – liposukci – navíc Vám zákrok zabere jen 30 minut. Výsledek je sice postupný avšak při dodržování stravovacích pravidel a zdravého pohybu, i trvalý. Pro ještě lepší výsledek lze zákrok v rozpětí 2–4 procedur po 8 týdnech opakovat.

Zákrok je bezpečný a skoro bezbolestný (je doporučováno chladit ošetřená místa), zpevňuje a vyrovnává pokožku, bez vedlejších rizik. Injekční lipolýzu lze kombinovat s jinými neinvazivními i invazivními zákroky.

 

Výhody zákroku

 

Průběh ošetření

Při zákroku je do předem určené podkožní tukové oblasti aplikována několika drobnými injekčními vpichy lipolytická látka. Není nutné místo znecitlivovat. Ošetření trvá cca 30 minut a po aplikaci je vhodné dostatečně udržovat pitný režim. Jde o rychlý ambulantní zákrok, po němž nejsou nutná téměř žádná omezení v běžném životě.

 

Před zákrokem

Zákrok je vždy důležité konzultovat s ošetřujícím lékařem. Ten navrhne, kterou oblast ošetřit, aby byl výsledný efekt co nejlepší.
Injekční lipolýza není doporučována v těchto případech:

Týden před zákrokem je vhodné vysadit léky na ředění krve, pokud Vám to Váš lékař dovolí.

Upozorněte lékaře na všechny potíže, vyvarujete se tak zbytečným následným problémům.

Po zákroku

Na ošetřeném místě může po zákroku dojít k zarudnutí, otokům a modřinkám, ty se po několika dnech ztratí. Podstatné je dodržovat pitný režim – vypít denně min. 2 l tekutin, mít dostatečný přísun minerálů, vitamínů a antioxidantů pro snadnější vyplavení tuku. Není doporučována sportovní aktivita, přímé sluníčko, sauna, solárium či bazén, asi týden. V průběhu jednoho měsíce dochází ke znatelnému zlepšení vzhledu, zpevnění.

Injekční lipolýza nemá vliv na snižování nebo úpravu nadváhy, podílí se na utváření formy určených oblastí těla.

Stárnutí pleti, ztráta elasticity i pevnosti těla, je přirozený proces, který se týká každého jedince bez rozdílu věku i pohlaví. Dnešní moderní estetická i chirurgická medicína umí pomoci tam, kde je to potřeba. Cítit se ve svém těle je samo o sobě pozitivum, dopřát si však nejlepší a kvalitní péči a pomoci si zlepšit postavu či zpomalit stárnutí, je možnost dnešního století vítaná a mnohdy již nutná.

 

Injektionslipolyse

Die Injektionslipolyse gehört zur neuen Generation ästhetischer Eingriffe und durch ihre schonende Prozedur wird sie überwiegend dort genutzt, wo die Liposuktion nicht vorteilhaft oder nicht möglich ist. Die Behandlung konzentriert sich auf kleinere Teile des Körpers, wie Fettpolster unter den Armen, unter dem Kinn, an den Innensete der Schenkel, den Hüften, am Bauch und an der Brust des Mannes (Gynäkomastie), die nicht durch Übungen oder Diet beseitigt werden können.Wegen ihrer einfachen ambulanten Methode, welche den Organismus nicht belastet, gehört sie zu den gefragten Behandlungen, die helfen den Körper effektvoll zu modellieren, kleine Fettdepots zu reduzieren und gleichzeitig effektiv die Symptome der Cellulitis zu vermindern.

Warum Injektionslipolyse?

Sie befreit Sie einfach, ohne die Notwendigkeit eines chirurgischen Eingriffs, von überschüssigem Fett dort, wo Sie dieses nicht haben wollen. Überall am Körper. Der lipolytische Stoff, der mit Micronadeln unter die Haut verbracht wird, enthält ein natürliches Enyzm, das als Phosphatidylcholin oder Lecithin bekannt ist, zusammen mit anderen natürlichen Wirkstoffen. Das in ihm enthaltene Phospholipid, das an der Regulierung und dem Zerfall von Fettzellen beteiligt ist, hat einen positiven Einfluss auf die Blutzirkulation und Absorption und damit einer schnelleren Ausscheidung aus dem Körper auf einem natürlichen Weg.

Nähere Informationen zum Eingriff

Der große Vorteil dieser Premiummethode ist deren Anwendung, bei der ein Injektionsstoff in den Körper eingebracht wird, der die Fettzellen schrittweise und gleichmäßig auflöst. Sie müssen sich keiner Narkose unterziehen, ebenso keiner anspruchsvolleren Version der Fettbeseitigung größeren Umfangs – der Liposuktion – und außerdem dauert der Eingriff nur 30 Minuten. Das Resultat ist zwar allmählich, jedoch bei Einhaltung der Ernährungsregeln und gesunder Bewegung ist es auch dauerhaft. Für ein noch besseres Ergebnis kann der Eingriff im Umfang von 2–4 Prozeduren nach je 8 Wochen wiederholt werden.

Der Eingriff ist sicher und fast schmerzfrei (die behandelte Stelle sollte gekühlt werden), festigt und glättet die Haut, ohne Nebenrisiken. Die Injektionslipolyse kann mit anderen nichtinvasiven und invasiven Eingriffen kombiniert werden.

Vorteile des Eingriffs

 • Ambulante nichtinvasive Behandlung ohne Notwendigkeit der Hospitalisierung
 • Einfache Lösung konkreter problematischer Lokalitäten des Körpers
 • Schmerzfrei, ohne Notwenidgkeit der Betäubung
 • Schonende Methode
 • Zeitlich und pysisch nicht anspruchsvoll
 • Es muss keine elastische Wäsche getragen werden

Behandlungsverlauf

Beim Eingriff wird in den zuvor festgelegten Unterhautfettbereich der lipolytische Stoff mit mehreren winzigen Injektionseinstichen eingebracht. Es ist nicht nötig die Stelle zu betäuben. Die Behandlung dauert ca. 30 Minuten und nach der Anwendung ist es vorteilhaft ein ausreichendes Trinkregime einzuhalten. Es handelt sich um einen schnellen ambulanten Eingriff, nach diesem sind fast keine Einschränkungen im gewöhnlichen Leben erforderlich.

Vor dem Eingriff

Es ist immer wichtig, den Eingriff mit dem behandelnden Arzt zu konsultieren. Dieser schlägt vor, welcher Bereich behandelt werden sollte, damit das Resultat möglichst effektiv ist.
Die Injektionslipolyse wird in folgenden Fällen nicht empfohlen:

 • Bei Schwangerschaft
 • Bei Entzündung, Infektion oder Leber- oder Nierenerkrankung
 • Bei einer Störung der Blutgerinnung
 • Bei einer Tumorerkrankung
 • Bei Diabetes
 • Bei Gefäß- oder Immunerkrankungen, Allergien

Eine Woche vor dem Eingriff sollten Medikamente zur Blutverdünnung abgesetzt werden, wenn Ihnen das Ihr Arzt erlaubt.

Upozorněte lékaře na všechny potíže, vyvarujete se tak zbytečným následným problémům.

Po zákroku

Na ošetřeném místě může po zákroku dojít k zarudnutí, otokům a modřinkám, ty se po několika dnech ztratí. Podstatné je dodržovat pitný režim – vypít denně min. 2 l tekutin, mít dostatečný přísun minerálů, vitamínů a antioxidantů pro snadnější vyplavení tuku. Není doporučována sportovní aktivita, přímé sluníčko, sauna, solárium či bazén, asi týden. V průběhu jednoho měsíce dochází ke znatelnému zlepšení vzhledu, zpevnění.

Injekční lipolýza nemá vliv na snižování nebo úpravu nadváhy, podílí se na utváření formy určených oblastí těla.

Stárnutí pleti, ztráta elasticity i pevnosti těla, je přirozený proces, který se týká každého jedince bez rozdílu věku i pohlaví. Dnešní moderní estetická i chirurgická medicína umí pomoci tam, kde je to potřeba. Cítit se ve svém těle je samo o sobě pozitivum, dopřát si však nejlepší a kvalitní péči a pomoci si zlepšit postavu či zpomalit stárnutí, je možnost dnešního století vítaná a mnohdy již nutná.

Entdecken Sie Neuigkeiten


  [wpgdprc "Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu."]