Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Lipofilling

Moderní doba v oblasti estetických ošetření si žádá moderní přístupy, hledání nových metod, které nahrazují klasické injekční výplně a přispívají tak k omlazení. K jedné z nejpřirozenějších metod dnes řadíme lipofilling. Využívá vlastního výplňového materiálu – tuku, tukové tkáně – do oblastí těla, které potřebujeme esteticky vylepšit, např. k vyplnění rtů, propadlých tváří, zvětšení prsou, hlubokých nosoretních rýh, problematických míst pod očima nebo pro vyhlazení vrásek. Lipofilling přináší jednoduché řešení pro remodelaci obličeje a těla bez použití cizích látek, rizik a alergických reakcí.

Proč právě vlastní tuk k vylepšení těla?

Tuková tkáň patří k jedné ze základních složek obnovy měkkých tkání těla, která je odpovědná za elasticitu kůže a množství podkožního tuku. Vlivem stárnutí se schopnost regenerace a tvorby tukových buněk vytrácí a dochází k úbytku pružnosti. Pomocí lipofillingu lze části na těle či obličeji za přispění vlastního tuku „opravit“ nebo zaplnit.

Velkou výhodou lipofillingu je uplatnění přirozené složky pro vyplnění ošetřených částí, při korigování vrásek, kruhů pod očima, s kladným výsledným efektem pro zpevnění a zkrášlení. Tělo tak není nuceno přijímat žádné cizí produkty, do kůže je vpravena čistá látka, kterou tělo dobře přijímá, a mimo jiné má zákrok také vliv na zlepšení kůže po nadměrném slunění, kouření, nebo stresové zátěži, která vykazuje nezdravý vzhled.

 

Bližší informace k zákroku

Lipofilling neboli vyplnění vlastním tukem umožňuje získat kvalitní výplňový produkt pro vylepšení kontur. Zjednodušeně řečeno, z určité části těla se odebere pomocí liposukčních kanyl určité množství přebytečného tuku, který se aplikuje do předem určených oblastí pro dodání objemu nejen v obličeji, ale třeba i na prsou a hýždích. Celá procedura zabere asi hodinu, v závislosti na ošetřené ploše. Ošetření je možné kombinovat s některými estetickými zákroky a je vhodné pro muže i ženy.

Ošetřená oblast kůže je vyplněná a zregenerovaná. Bez nutnosti dlouhodobé rekonvalescence. Pacient se již druhý den může vrátit do běžného pracovního režimu.

Výhody zákroku

Průběh ošetření (jak to probíhá)

Ambulantní, mininvazivní zákrok s místním znecitlivěním nebo v analgosedaci/celkové narkóze probíhá tak, že se z oblasti, kde se nachází dostatek tukové tkáně, malou liposukční kanylou část tuku odebere, zpracuje (odstředí se příměsi a částice, které nejsou žádoucí) a poté se injekčně vpraví do předem určených míst na obličeji nebo jiné části těla, kde je potřeba upravit vzhled nebo vyplnit formu.

Před zákrokem

Zákrok je poměrně dobře snášen, přesto je vhodné vědět, pro koho není doporučován:

Na další zdravotní potíže upozorněte ošetřujícího, vyhnete se tak zbytečným následným problémům. Konzultace s lékařem je vždy nutná i z důvodu posouzení způsobilosti k zákroku konkrétního pacienta.

 

Po zákroku

Po zákroku se mohou na těle objevit otoky nebo modřiny, které během krátké doby zmizí. Doporučujeme ošetřenou část chladit. Část tuku se po určité době může vstřebat, tudíž je potřeba zákrok opakovat, nebo doplnit, ale z praxe je známo, že výsledky bývají velmi dobré a dlouhodobé. Po ošetření se nedoporučuje vystavovat kůži přibližně 2 týdny sluníčku a aspoň týden chodit do bazénu. Efekt je viditelný téměř hned, u někoho se projevuje do 10 dnů.

Pro ty, jež jsou zastánkyněmi co nejpřirozenějšího omlazování s využitím vlastního produktu, je tato metoda tím nejlepším řešením, které estetická medicína nabízí. I bez potřeby chirurgických zákroků pro mladší a svěží vzhled!

Lipofilling

Die moderne Zeit erfordert im Bereich ästhetischer Behandlungen ein modernes Vorgehen, das Suchen neuer Methoden, welche die klassischen Injektionsfüllungen ersetzen und zur Verjüngung beitragen. Zu einer der natürlichsten Methoden gehört heute das Lipofilling. Sie benutzt körpereigenes Füllmaterial – Fett, Fettgewebe – für Bereiche des Körpers, die eine ästhetische Verbesserung benötigen, z.B. zum Volumenaufbau der Lippen und des Gesichts, Vergrößerung der Brüste, tiefe Nasalfurchen, problematische Stellen unter den Augen oder zur Glättung des Ausdrucks. Das Lipofilling ist eine einfache Lösung für die Remodellierung des Gesichts und Körpers ohne Fremdstoffe, Risiken und allergischen Reaktionen.

Warum gerade eigenes Fettgewebe zur Verbesserung des Körpers?

Das Fettgewebe gehört zu den Basisbestandteilen zur Erneuerung des weichen Körpergewebes, welches für die Elastizität der Haut und die Menge des Unterhautfettes verantwortlich ist. Altersbedingt sinkt die Regenerationsfähigkeit und die Fähigkeit zur Bildung neuer Fettzellen und es kommt zur Abnahme der Elastizität. Mit Hilfe des Lipofillings können Teile des Körpers und Gesichts unter Verwendung von Eigenfett „repariert“ oder aufgefüllt werden.

Ein großer Vorteil des Lipofillings ist die Anwendung natürlicher Bestandteile für das Auffüllen der behandelten Stellen, bei der Korrektur von Falten, Augenringen, mit positivem Ergebnis für die Verfestigung und Verschönerung. Der Körper ist so nicht gezwungen Fremdstoffe anzunehmen, in die Haut wird ein reiner Stoff eingebracht, den der Körper gut annimmt, und u.a. hat der Eingriff auch einen Einfluss auf die Verbesserung der Haut nach übermäßigem Sonnen, Rauchen oder Stressbelastung, welche sich in ungesundem Aussehen ausdrücken.

Weitere Informationen zum Eingriff

Lipofilling oder das Auffüllen mit körpereigenem Fett ermöglicht den Erhalt eines hochwertigen Füllprodukts zur Verbesserung der Kontur. Einfacher gesagt wird von einem bestimmten Körperteil mittels Liposuktionskanülen eine bestimmte Menge an überschüssigem Fett entnommen, welches zum Volumenaufbau in einen zuvor bestimmtem Bereich nicht nur im Gesicht, sondern z.B. auch im Bereich der Brüste und des Gesäßes verwendet wird. Die gesamte Prozedur dauert etwa eine Stunde, je nach behandelter Fläche. Die Behandlung kann mit anderen ästhetischen Eingriffen kombiniert werden und ist sowohl für Männer als auch für Frauen geeignet.

Der behandelte Bereich der Haut wird aufgefüllt und regeneriert. Eine langandauernde Genesung ist nicht erforderlich. Der Patient kann schon am nächsten Tag in den üblichen Arbeitsalltag zurückkehren.

Vorteile des Eingriffs

 • Ambulanter minimalinvasiver Eingriff mit lokaler Betäubung (kann jedoch auch in Vollnarkose ausgeführt werden)
 • Ausreichende Menge an Eigenprodukt
 • Einfache Behandlung mit eintägigem Klinikaufenthalt
 • Eingriff ohne Narben, Risiken und Allergien
 • Sichere und natürliche Methode der ästhetischen Medizin
 • Das Fett kann überall dort am Körper entnommen werden, wo es überschüssig ist

Verlauf der Behandlung (wie es abläuft)

Der ambulante, minimalinvasive Eingriff mit örtlicher Betäubung oder in Analgosedierung / Vollnarkose erfolgt so, dass Fett aus einem Bereich, in dem sich ausreichend Fettgewebe befindet, mit einer kleinen Liposuktionskanüle entnommen wird, bearbeitet wird (unerwünschte Beimischungen und Partikel werden entfernt) und danach per Injektion an der zuvor festgelegten Stelle im Gesicht oder einem anderen Teil des Körpers eingebracht wird, wo es nötig ist das Aussehen zu korrigieren oder einer Form Volumen zu geben.

Vor dem Eingriff

Der Eingriff wird relativ gut vertragen, dennoch ist es gut zu wissen für wen dieser nicht zu empfehlen ist:

 • Bei Entzündung, Infektion oder Erkrankung
 • Bei Blutgerinnungsstörungen
 • Bei Turmorerkrankungen
 • Bei Aphthen, Entzündung der Mundhöhle (im Falle  der Eigenfettverwendung bei den Lippen)

Weisen Sie bitte den Behandelnden auf weitere gesundheitliche Beschwerden hin, so vermeiden Sie unnötige Folgeprobleme. Eine Konsultation mit dem Arzt ist auch aus Gründen der Beurteilung der Eignung des Eingriffs für den konkreten Patienten immer nötig.

Nach dem Eingriff

Nach dem Eingriff können am Körper Schwellungen ode blaue Flecken auftreten, die nach einer kurzen Zeit verschwinden. Wir empfehlen die behandelten Körperstellen zu kühlen. Ein Teil des Fettes kann nach einer bestimmten Zeit absorbiert werden, dann ist es nötig den Eingriff zu wiederholen oder zu ergänzen, aber aus der Praxis wissen wir, dass die Ergebnisse i.d.R. sehr gut und langanhaltend sind. Nach der Behandlung wird empfohlen, die Haut etwa 2 Wochen lang nicht der Sonne auszusetzen und mindesten eine Woche lang nicht baden zu gehen. Der Effekt ist nahezu sofort zu erkennen, bei manchen Personen innerhalb von 10 Tagen.

Für diejenigen, die Anhänger einer möglichst natürlichen Verjüngung unter Nutzung eigener Stoffe sind, ist diese Methode die beste Lösung, welche die ästhetische Medizin bietet. Auch ohne Notwendigkeit eines chirurgischen Eingriffs für ein jüngeres und frischeres Aussehen.

Entdecken Sie Neuigkeiten


  [wpgdprc "Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu."]