Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Operace očních víček (přes spojivku nebo chirurgicky)

Oči patří k nejvýraznější části obličeje, kde je nejvíc znatelné stárnutí. Vlivem věku ztrácí periorbitální (oční) oblast na elasticitě, oslabuje se svalstvo – příroda jí totiž nadělila velmi tenkou kůži, při mimice obličeje vystavenou tvorbě nežádoucích projevů, např. vráskám. K dalším patří ochablá kůže, přepadávající víčka, nevzhledné váčky pod očima. Tyto problémy efektivně řeší operace očních víček.

 

Pro koho a proč je operace víček vhodná

Úprava očních víček má vliv nejen na vzhled, ale zlepšuje i správnou pohybovou funkci, navíc lze korigováním odstranit opuchliny, bolestivé pocity, slzení, zvýšené zatížení na oči, a tím omezení zorného pole, nebo následné bolesti hlavy. Zbavit se tzv. pytlů pod očima či pokleslých víček je zákrok určený ženám i mužům s výsledným účinkem vyhlazení, zpevnění, lze jej kombinovat např. s aplikací botulotoxinu nebo faceliftem.

 

Průběh ošetření

Operaci očních víček neboli blefaroplastiku je možné podstoupit chirurgicky – odstraní nehezkou převislou kůži, nebo moderní technikou přístupem přes spojivku se zaměřením na dolní víčka, tzv. váčky pod očima, kde je pozornost věnována hlavně podkožnímu tuku a přebytečné vytažené kůži. Po této metodě ošetření se navíc vyvarujeme zbytečných jizev a krvácení.

Zákrok probíhá ambulantně při místním znecitlivění nebo analgosedaci či celkové narkóze. Nejdříve se na víčkách předkreslí místa k odstranění či úpravám. Standardně dochází k operativní redukci nadbytečné kůže (tím se eliminuje převis), odstranění tukových váčků u vnitřních koutků (řez je veden od vnitřní části oka přes kožní záhyb, u spodního těsně pod řasami), taktéž probíhá i operace spodních víček. Plastika horních a dolních víček trvá asi 1,5 hodiny. Postup při operaci dolních víček přes spojivku probíhá standardně pod cca půlhodinovou celkovou narkózou nebo analgosedací. Řez je sliznicí spojivkové části, kde se odstraní přebytečná tuková tkáň. Zde není potřeba šití, použije se oční mast a ošetřené oko se přelepí speciální náplastí.

Úpravu horních i dolních víček lze absolvovat tentýž den, při transkonjuktivální operaci, pokud probíhá v celkové narkóze, je však nutná hospitalizace 1 den. Po operaci je nutný doprovod.

 

Výhody zákroku

Kromě estetického hlediska, zlepšení textury kůže, má operace očních víček i účinek preventivní, jelikož napomáhá předcházet zrakovým obtížím. V závislosti na každém jednotlivci je výsledek operace spíše trvalý, ale lze ji časem opakovat. Výhodou přístupu přes spojivku oproti chirurgickému je kratší časová zátěž organismu, menší bolestivost a krvácivost, rychlejší hojivost bez jizev.

 

Před zákrokem

Minimálně týden před ošetřením není doporučováno užívání léků s kyselinou acetylsalicylovou, které mohou snižovat srážlivost krve.

Vhodnost je limitována, pokud:

 

 

Po zákroku

Zákrok bývá dobře snášen, může po něm dojít k otokům a malým modřinám, ledování místa je žádoucí. Po transkonjunktivální operaci bývají ošetřovaná místa zarudlá, po chirurgickém zákroku se cca po týdnu vytahují stehy.

Omezení spočívá v klidovém režimu, nesportovat aspoň 3 týdny, první týden od zákroku doporučujeme nevystavovat oči námaze – počítač, televize, čtení při slabém osvětlení apod., a ani opalování a slunění není po tuto dobu vhodné. Oči bývají po zákroku citlivější, proto doporučujeme pár dnů nosit tmavé sluneční brýle a mazat se kvalitními ochrannými krémy s vysokým UV faktorem, event. kapat antiseptické oční kapky cca 3 dny.

Rekonvalescence po operaci očních víček je osobitá, závisí na způsobilosti pacienta k hojení, správném dodržování pokynů pro pooperační období a snížení zbytečného nadměrného očního přetěžování. V prvních dnech po zákroku je vhodné spát ve zvýšené poloze. Kontrola je doporučována asi po 7 dnech a taktéž tuto dobu je vhodné dodržet v pracovní neschopnosti.

Výsledný efekt je patrný cca po 1–3 měsících od zákroku, jelikož rekonvalescence po zákroku aktivuje regenerační procesy v kůži očních víček postupně.

Operace očních víček není jen o estetice, ale mnohdy jde i o zdravotní stránku.

Viditelně omlazené, uzdravené a zpevněné oční okolí nezůstane jistě bez povšimnutí a Vám dodá na sebevědomí. Je jedno, kolik je Vám let.

Operation der Augenlider (über die Bindehaut oder chirurgisch)

Die Augen gehören zum ausdruckvollsten Teil des Gesichts, wo außerdem das Altern am meisten zu erkennen ist. Unter dem Einfluß des Alters verliert der periorbitale (Augen-) Bereich an Elastizität, die Muksulatur schwächt sich – die Natur hat diesen nämlich eine sehr dünne Haut beschert, welche bei Mimiken des Gesichts der Bildung ungewünschter Formen, z.B. Falten, bewirkt. Zu den weiteren gehört erschlaffte Haut, überkippende Lider, unschöne Ringe unter den Augen. Diese Probleme löst die Operation der Augenlider effektiv.

Für wen und warum die Operation der Lider geeignet ist

Die Korrektur der Augenlider hat nicht nur Einfluss auf das Aussehen, sondern verbessert auch die Bewegungsfunktionen, außerdem können durch die Korrektur Schwellungen, Schmerzgefühle, Tränenprobleme,und eine erhöhte Belastung der Augen, und damit eine Einschränkung des Blickfelds oder nachfolgemde Kopfschmerzen beseitigt werden. Sich der sogenannten Säcke unter den Augen oder gesunkener Augenlider zu entledigen ist ein Eingriff, der für Frauen und Männer bestimmt ist, mit dem Ergebnis einer Glättung und Festigung, und dieser Eingriff kann kombiniert werden, z.B. mit der Anwendung von Botulotoxin oder mit Facelift.

Behandlungsverlauf

Die Operation der Augenlider oder Blefaroplastik kann chirurgisch erfolgen  – Beseitung unschöner überhängender Haut, oder durch die moderne Technik des Zugangs über die Bindehaut mit Ausrichtung auf die unteren Augenlider, die sog. Säcke unter den Augen, wo vor allem dem Unterhautfett und übermäßig ausgeleierter Haut Aufmerksamkeit gewidmet wird. Bei dieser Behandlungsmethode vermeidet man außerdem unnötige Narben und Blutungen.

Der Eingriff erfolgt ambulant bei örtlicher Betäubung oder bei Analgosedation, oder unter Vollnarkose. Zunächst werden an den Augenlidern die Stellen zur Beseitigung bzw. Korrektur angezeichnet. Standardmäßig kommt es zur operativen Reduzierung überschüssiger Haut (damit wird der Überhang eliminiert), der Beseitigung der Fettansammlung in den inneren Winkeln (der Schnitt wird vom Innenteil des Auges über die Hautfalte geführt, beim unteren direkt unter den Wimpern), ebenso erfolgt auch die Operation der unteren Lider. Die Plastik der oberen und unteren Lieder dauert ca. 1,5 Stunden. Das Vorgehen bei der Operation der unteren Lider über die Bindehaut erfolgt standardmäßig unter einer ca. halbstündigen Vollnarkose oder eine Analgosedation.  Der Schnitt wird im Bindehautteil geführt, wo überschüssiges Fettgewebe beseitigt wird. Hier ist ein Vernähen nicht nötig, es wird eine Augensalbe verwendet und das behandelte Auge wird mit einem Spezialpflaster versehen.

Die Korrektur der oberen und unteren Augenlider kann an demselben Tag absolviert werden, bei transkonjuktiver Operation, wenn sie in Vollnarkose erfolgt ist jedoch eine Hospitalisierung von 1 Tag erforderlich. Nach der Operation benötigen Sie eine Begleitung.

 

Vorteile des Eingriff

Außer unter ästhetischem Aspekt, der Verbesserung der Textur der Haut, hat die Operation der Augenlider auch präventive Effekte, da sie hilft Sehstörungen vorzubeugen. Abhängig von jedem Individuum ist das Ergebnis der Operation eher dauerhaft, kann aber mit der Zeit auch wiederholt werden. Der Vorteil des Vorgehens über die Bindehaut gegenüber dem chirurgischen Vorgehen sind die kürzere Belastungszeit des Organismus, geringere Schmerzen und Blutungen, und eine schnellere Heilung ohne Narbe.

Vor dem Eingriff

Minimal eine Woche vor der Behandlung wird die Aussetzung der Benutzung von Medikamenten mit Acetylsalicylsäure, welche die Blutgerinnung senken könnten, empfohlen.

Die Eignung ist limitiert, wenn:

  • Die Augenpartie weißt eine Schädigung oder Rötung auf
  • Sie haben eine Entzündung oder eine Infektion
  • Sie werden wegen einer Tumorerkrankung, wegen der Schilddrüse, oder einer Erkrankung innerer Organe behandelt
  • Sie werden wegen Diabetes II. und III. Grades behandelt
  • Sie haben eine Blutgerinnungsstörung
  • Sie leiden unter erhöhtem Augeninnendruck
  • Sie haben einen hohen Blutdruck

Nach dem Eingriff

Der Eingriff wird gut vertragen, es kann nach ihm zu einer Schwellung und kleinen Blutergüssen kommen, die Kühlung der Stellen mit Eis wird empfohlen. Nach einer transkonjunktiven Operation sind die behandelten Stellen gewöhnlich gerötet, nach einem chirurgischen Eingriff werden ca. nach einer Woche die Fäden entfernt.

Einschränkungen bestehen in einem Ruheregime, Enthaltung von Sport für mindestens 3 Wochen, die erste Woche ab dem Eingriff empfehlen wir die Augen keiner Anstrengungen auszusetzen – Computer, TV, Lesen bei schwacher Beleuchtung etc., und auch Sonnen sind nicht zu empfehlen. Die Augen sind nach dem Eingriff üblicherweise empfindlicher, daher empfehlen wir einige Tage eine dunkle Sonnenbrille zu tragen und sich mit einer hochwertigen Sonnenschutzcreme mit hohem UV-Faktor einzucremen, eventuell antiseptischen Augentropfen ca. 3 Tage lang zu verwenden.

Die Genesung nach der Operation der Augenlider ist individuell, und hängt von der Fähigkeit des Patienten zur Wundheilung, der richtigen Einhaltung der Maßnahmen für die nachoperative Zeit und der Senkung einer übermäßigen Augenbelastung ab. In den ersten Tagen nach dem Eingriff wird empfohlen in erhöhter Position zu schlafen. Eine Kontrolle wir nach ca. 7 Tagen empfohlen und diese Frist ist auch für die Einhaltung einer Arbeitsunfähigkeit zu empfehlen.

Der sich ergebende Effekt ist nach ca. 1–3 Monaten nach dem Eingriff sichtbar, da der Genesungsprozess nach dem Eingriff den Regenerationsprozess in der Haut der Augenlider schrittweise aktiviert.

Bei der Operation der Augenlider geht es nicht nur um Ästhetik, sondern oft geht es auch um die gesundheitliche Seite.

Die sichtbar verjüngte, gesundete und verfestigte Augenpartie bleibt sicher nicht ohne Beachtung und steigert Ihr Selbstbewusstsein. Es ist unwichtig, wie alt Sie sind.

Entdecken Sie Neuigkeiten


    [wpgdprc "Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu."]