Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Bezoperační rhinoplastika – korekce nosu

Bezoperační rhinoplastika (korekce nosu) je ideálním a jednoduchým řešením bez chirurgického zásahu pro všechny, kteří nejsou spokojeni s nejvíce dominantní částí obličeje, nosem. Jde převážně o problém estetický, kdy Vám nevyhovují jeho asymetrie – tvar, či poúrazová deformita. Lze ho zvětšit, vytvarovat, upravit odchylky, to vše jednoduchým neoperačním postupem s rhinoplastikou, jejíž princip spočívá v aplikaci kvalitních výplňových materiálů (fillerů) na bázi kyseliny hyaluronové do nosního podkoží. Složitější úpravy nosu je nutné řešit operační cestou tzv. klasickou rhinoplastikou.

Úpravy nosu patří v dnešní době k těm nejvyhledávanějším. Ošetření bezoperační rhinoplastika je v tomto ohledu na rozdíl od plastické operace nosu bezkonkurenční a pro organismus nezatěžující.

Dermální výplň na bázi kyseliny hyaluronové

S pomocí kvalitních dermálních výplní na přírodní bázi lze dosáhnout těch nejlepších výsledků v modelování nosu. Bezoperační rhinoplastika využívá dermální výplně gelového charakteru se zasíťovanou kyselinou hyaluronovou, které se plně vstřebávají, zlepšují vzhled, a to bezpečně a bez vedlejších rizik – látka, která je vpravována pod kůži, je tělu vlastní, nachází se mezi buňkami těla a je využívána v mnoha lékařských oborech, mimo jiné i k redukci a odstranění vrásek. Kromě toho se významně podílí na buněčné regeneraci kůže.

Bližší informace k zákroku

Bezoperační rhinoplastika patří k méně náročným, šetrným miniinvazivním ošetřením, probíhá ambulantně za pomoci lokálního znecitlivění, tudíž bezbolestně. Injekční metodou – tenkými jehličkami – je do předem určených míst do podkoží nosu vpravována výplňová látka, aby se docílilo požadovaného tvaru.

Bezoperační rhinoplastika je nenáročný zákrok v trvání přibližně 30 minut až hodinu, umožňuje návrat do pracovního i osobního života bez omezení, bez nutnosti rekonvalescence.

Bezoperační rhinoplastika versus klasická rhinoplastika

Bezoperační rhinoplastika je miniinvazivní zákrok probíhající v lokální anestezii – dokáže vyřešit prakticky jakoukoli asymetrii nosu, neřeší však chirurgické úpravy kostry nebo chrupavek nosu. Je pro organismus šetrným zákrokem a bez omezení Vás vrací do každodenního života.

Klasická operační rhinoplastika probíhá pod celkovou narkózou, zatěžuje tedy více organismus, má delší průběh rekonvalescence (hojení), včetně potřebné hospitalizace, je nutná také pracovní neschopnost. Dokáže vyřešit nejen jakoukoli asymetrii, ale zasahuje i operativně do kostry nebo chrupavkovitých částí nosu. Někdy tato úprava nemusí splňovat Vaše kritéria a je nutná remodelace, která opět zatěžuje organismus.

 

Výhody zákroku

Modelace nosu bezoperační rhinoplastika využívá pro aplikaci pouze ty nejkvalitnější a špičkové preparáty dermální výplně, které jednoduše zkorigují vzhled nosu bez zatížení organismu, navíc s přirozeným efektem. Ambulantní miniinvazivní zákrok bezoperační rhinoplastika Vám zvedne sebevědomí a dodá obličeji patřičný a přirozený výraz.

 

Průběh ošetření

Po lokálním znecitlivění nebo nanesení anestetického krému se mikrojehličkami do určené nosní oblasti vpraví potřebné množství výplňové látky. Zákrok trvá přibližně 30–60 minut. S lékařskými pokyny pro pooperační ošetřování odchází pacient sám bez potíží domů nebo do práce. Ošetřená oblast se může projevovat otokem, v závislosti na citlivosti pokožky.

 

Před zákrokem

Bezoperační rhinoplastika je zákrok rychlý, bezpečný a bez potíží snášen, i pro něj však platí určitá omezení, kdy není vhodný.

 

Kontraindikace:

Na všechny další zdravotní potíže i léky, které užíváte, upozorněte ošetřujícího lékaře, vyhnete se tak zbytečným následným problémům. Posouzení způsobilosti k zákroku bezoperační rhinoplastika je vždy nutné prokonzultovat s ošetřujícím lékařem.

Před samotným zákrokem asi týden není vhodné užívání léků s acetylsalicylovou kyselinou a léků proti bolesti.

Po zákroku

Výsledky jsou viditelné okamžitě, konečný výsledek se projeví během 1–2 týdnů a přetrvává až 12 měsíců, někdy i déle.

Bezoperační rhinoplastika je velmi dobře snášena, přesto se mohou po injekčním zákroku v místech vpichu objevit otoky, zčervenání, modřinky, malá bolestivost. Tyto reakce však během 3 dnů odezní. Prvních pár dnů se doporučuje zdržet se návštěvy sauny, solária, pobyt na sluníčku.

V závislosti na vstřebávání látky organismem vydrží zákrok asi 6–12 měsíců, poté jej lze opakovat. Kombinace s ostatními neinvazivními ošetřeními je vždy po konzultaci s lékařem možná.

Estetická medicína dnes přináší mnoho možností pro zlepšení vzhledu. Pokud je to za pomoci přirozené látky, bez nutnosti chirurgického zásahu, o to je to pro organismus přijatelnější. Vždy však přihlížíme i my k tomu, aby byl zákrok pro Vás efektivní a pro Vaše zdraví vhodný. Každá, byť malá estetická změna na obličeji, může změnit Váš výraz, proto buďte připraveni. Bezoperační rhinoplastika Vám každopádně pomůže ke spokojenosti a zvedne sebevědomí.

 

Operationslose Rhinoplastik – Nasenkorrektur

Die Operationslose Rhinoplastik (Nasenkorrektur) ist eine ideale und einfache Lösung ohne chirurgischen Eingriff für alle, die mit dem dominantesten Teil des Gesichts, der Nase, nicht zufrieden sind. Es geht vor allem um ein ästhetisches Problem, wobei Ihnen deren Asymmetrie/Form nicht gefällt, oder um eine Unfalldeformation. Sie kann vergrößert und umgeformt werden, Abweichungen können korrigiert werden, und das alles durch ein einfaches operationsloses Vorgehen mittels Rhinoplastik, deren Prinzip in der Anwendung hochwertiger Füllstoffe (Filler) auf Basis von Hyaluronsäure in der Nasenunterhaut besteht.

Kompliziertere Nasenkorrekturen müssen auf operativem Weg gelöst werden, der sog. klassischen Rhinoplastik.

Nasenkorrekturen gehören heute zu den gesuchtesten Korrekturen. Die Behandlung per operationsloser Rhinoplastik ist in dieser Hinsicht im Gegensatz zur plastischen Operation konkurrenzlos und für den Organismus nicht belastend.

Dermale Füllung auf Basis von Hyaluronsäure

Mittels hochwertiger dermaler Füllungen auf natürlicher Basis kann man bei der Modellierung der Nase die besten Ergebnisse erreichen. Die operationslose Rhinoplastik nutzt dermale Füllungen mit Gelcharakter, mit vernetzter Hyaluronsäure, welche komplett einzieht, das Aussehen verbessert, und das sicher und ohne Nebenrisiken – der Stoff, der unter die Haut eingeführt wird, ist körpereigen, befindet sich zwischen den Körperzellen und wird in vielen medizinischen Bereichen benutzt, u.a. auch zur Reduktion und Beseitigung von Falten. Außerdem ist er auch bedeutend an der Zellregeneration der Haut beteiligt.

Nähere Informationen zum Eingriff

Die operationslose Rhinoplastik gehört zu den weniger anspruchsvollen, schonenden, minimalinvasiven Behandlungen, erfolgt ambulant mittels lokaler Betäubung, also schmerzlos. Durch Injektionsmethode – dünne Nadeln – wird an zuvor festgelegten Stellen der Füllstoff in die Unterhaut der Nase eingearbeitet, um die gewünschte Form zu erreichen.

Die operationslose Rhinoplastik ist ein weniger anspruchsvoller Eingriff einer Dauer von ca. 30 Minuten bis zu einer Stunde und ermöglicht die Rückkehr in das Arbeitsleben und persönliche Leben ohne Einschränkungen, ohne Genesung.

Operationslose Rhinoplastik versus klassische Rhinoplastik

Die operationslose Rhinoplastik ist ein minimalinvasiver Eingriff unter Lokalanästhesie – sie kann praktisch jede Asymmetrie der Nase beheben, sie löst jedoch keine chirurgischen Korrekturen des Skeletts oder der Nasenknorpel. Sie ist für den Organismus ein schonender Eingriff und ohne Einschränkungen für Ihre Rückkehr in das tägliche Leben.

Die klassische operative Rhinoplastik erfolgt unter Vollnarkose, belastet also den Organismus stärker, hat einen längeren Genesungsverlauf (Heilung), inkl. stationärer Behandlung, und führt zu zeitweiser Arbeitsunfähigkeit. Sie kann nicht nur Asymmetrien lösen, sondern greift auch operativ in das Skelett oder die Knorpelteile der Nase ein. Manchmal erfüllt diese Korrektur Ihre Kriterien nicht und eine Re-Modellierung ist nötig, welche den Organismus noch einmal belastet.

Vorteile des Eingriffs

Die Nasenmodellierung durch operationslose Rhinoplastik nutzt für die Applikation nur hochwertigste Spitzenpräparate von dermalen Füllungen, die das Aussehen der Nase einfach ohne Belastung des Organismus korrigieren, mit natürlichem Effekt. Der ambulante miniinvasive Eingriff der operationslosen Rhinoplastik hebt Ihr Selbstbewusstsein und gibt Ihrem Gesicht einen passenden und natürlichen Ausdruck.

 • Sichtbare Wirkung zur Verbesserung des Aussehens
 • Ohne Notwendigkeit der Hospitalisierung
 • Ohne Notwendigkeit der Genesung
 • Schneller schmerzfreier Eingriff ohne Narben
 • Sichere Methode der ästhetischen Medizin ohne Belastung des Organismus
 • Natürliches Aussehen mit voll absorbierter dermaler Füllung
 • Einfache Anwendung

Behandlungsverlauf

Nach der lokalen Betäubung oder dem Auftragen der anästhetischen Creme wird mit Mikronadeln in die vorbestimmten Bereiche die benötigte Menge an Füllstoff eingebracht. Der Eingriff dauert in etwa 30-60 Minuten. Mit ärztlichen Anweisungen für die nachoperative Behandlung geht der Patient ohne Beschwerden nach Hause oder zur Arbeit. Im behandelten Bereich können Schwellungen auftreten, abhängig von der Empfindlichkeit der Haut.

Vor dem Eingriff

Die operationslose Rhinoplastik ist ein schneller, sicherer und i.d.R. problemlos vertragener Eingriff, doch auch für diesen gelten bestimmte Einschränkungen, wann er nicht geeignet ist.

Kontraindikation:

 • Entzündung, Infektion, bakterielle Dermatitis
 • Blutgerinnungsstörungen
 • Tumorerkrankungen
 • Schwangerschaft, Stillzeit
 • Allergie, Autoimmunkrankheit
 • Chronische Angina Pectoris
 • HIV-Positivität, AIDS

Machen die den behandelnden Arzt auf alle weiteren Gesundheitsprobleme und Medikamente aufmerksam, Sie vermeiden so unnötige Folgeprobleme. Die Beurteilung der Eignung für den Eingriff der operationslosen Rhinoplastik muss immer mit dem behandelnden Arzt konsultiert werden.

Vor dem Eingriff selbst sollten ca. eine Woche lang keine Medikamente mit Acetylsalicylsäure und keine Medikamente gegen Schmerzen verwendet werden.

Nach dem Eingriff

Ergebnisse sind sofort ersichtlich, das Endergebnis tritt innerhalb von 1-2 Wochen auf und hält bis zu 12 Monate an, manchmal auch länger.

Die operationslose Rhinoplastik wird sehr gut vertragen, dennoch können nach den Injektions-Eingriffen an der Stelle der Einstiche Schwellungen, Rötungen, blaue Flecke und leichte Schmerzen auftreten. Diese Reaktionen verklingen aber innerhalb von 3 Tagen. In den ersten paar Tagen empfiehlt es sich von Besuchen in Saunen und Solarien abzusehen und den Aufenthalt in der Sonne zu vermeiden.

bhängig von der Absorption der Stoffe durch den Organismus hält der Eingriff 6-12 Monate, danach kann er wiederholt werden. Eine Kombination mit anderen nicht invasiven Behandlungen ist nach Konsultation mit dem Arzt möglich.

Die ästhetische Medizin bringt heutzutage viele Möglichkeiten zur Verbesserung des Aussehens mit sich. Je mehr dies mittels natürlicher Stoffe, ohne die Notwendigkeit eines chirurgischen Eingriffs geschieht, umso annehmlicher ist das für den Organismus. Immer jedoch berücksichtigen wir auch, dass der Eingriff für Sie effektiv und gesundheitlich geeignet sein soll. Jede auch noch so kleine ästhetische Änderung am Gesicht kann Ihren Ausdruck ändern. Die operationslose Rhinoplastik bringt Ihnen in jedem Fall Zufriedenheit und erhöht Ihr Selbstbewusstsein.  

Entdecken Sie Neuigkeiten


  [wpgdprc "Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu."]