Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Plastická operace paží

Plastická operace paží efektivně odstraňuje a redukuje povislou a přebytečnou kožní oblast v problematických partiích, včetně kožních valů a záhybů. Mnohdy nejde jen o estetický problém, který trápí převážně ženy, ale může mít i preventivní význam, pokud jde o kožní záhyby, které neumožňují správnou hygienu, tudíž mohou být tato místa náchylná k tvorbě zánětlivých kožních potíží, jako jsou např. ekzémy, infekce apod.

Pro optimální efekt se plastická operace paží může kombinovat pro dotvarování a odstranění nadbytečné tukové tkáně s liposukcí.

Kdy je zákrok plastická operace paží vhodný

Nejen vlivem genetických dispozic, ale i vlivem stárnutí dochází ke ztrátě elasticity a pružnosti těla, což má za následek neschopnost zpevňování povolené kůže právě ve zmiňované oblasti paží. Často také po velkém snížení váhy může pokožka na rukou vytvářet nepěkné kožní převisy, které se již nepodaří žádným cvičením stáhnout k tělu.

Plastická operace paží všechny tyto potíže efektivně odstraňuje a pomáhá k dosažení štíhlých paží.

 

Pokud má pacientka dostatečně elastickou kůži a trápí ji v těchto místech nadměrná tuková tkáň, může absolvovat odstranění tuku pouze liposukčně, pružná kůže dostatečně disponuje efektem stáhnout se a přilnout, aniž by vytvářela nerovnosti. V opačném případě by mohlo docházet k tvorbě výrazných dolíčků a neestetických nerovností a řešením se tak stává plastická operace paží.

 

Výhody zákroku

Plastická operace paží zpevňuje a viditelně zkrášluje ruce, napomáhá k vytvoření správné a přijatelné partie po hubnutí i v závislosti na snížené elasticitě pokožky.

 

 

Průběh ošetření

Plastická operace paží probíhá v celkové narkóze zhruba 1 hodinu. Řezy jsou vedeny v předem určených oblastech, dle potřeby je odstraněna také přebytečná povislá kožní stěna, příp. i nadbytečná tuková tkáň.

Řezy jsou vedeny podélně uvnitř paží (od podpaží k vnitřní loketní části). Do operované oblasti jsou zavedeny drény, které v průběhu 24 hodin plní funkci pro lepší odvod krve a tkáňového sekretu, jsou důležitým prostředkem pro rychlejší hojení, zároveň, aby eliminovaly zánětlivé procesy apod. Ošetřená oblast je dezinfikována a překryta sterilní gázou. Po zákroku plastická operace paží je pacientka s elastickou bandáží nebo náplastí hospitalizována, poté se odstraní drény a pacientka odchází s pokyny od lékaře do domácího ošetření.

Před zákrokem

Plastická operace paží patří k invazivním chirurgickým zákrokům, k absolvování je vyžadován zdravý pacient. Přibližně 3 týdny před zákrokem je nutné vysadit léky na srážení krve, i léky s kyselinou acetylsalicylovou, které by mohly být příčinou zvýšené krvácivosti během i po zákroku. Omezit kouření před i po zákroku je velmi žádoucí.

 

Po zákroku

Po zákroku plastická operace paží se mohou ošetřená místa projevovat větší bolestivostí, otoky, podlitinami, příp. přechodnou ztrátou citlivosti, což je normální a během několika dnů odezní. Plastická operace paží vyžaduje 1–2denní hospitalizaci, nutná je pooperační péče, která spočívá v klidovém režimu asi 2 týdny, nošením elastického prádla a bandáže. Počítejte s tím, že 1–2 dny po zákroku je nutné spíše ležet a odpočívat.

Po plastické operaci paží se doporučuje dodržovat klidový režim cca týden, nošení elastického obinadla nebo speciálního návleku je vyžadováno asi měsíc (s výjimkou osobní hygieny). Vyhýbejte se rovněž těžké fyzické zátěži, ta je přijatelná až po 4–6 týdnech. Do pracovního režimu lze nastoupit již po 7 dnech. Všechny stehy jsou vstřebatelné, tudíž bez nutnosti odstraňování. Pro eliminaci jizev je asi po 14 dnech vhodné doplnit k péči jemné tlakové masáže a mazat kvalitními hydratačními krémy. Jizvy, které po zákroku zůstávají, časem vyblednou.

 

Výsledný efekt bývá zpravidla trvalý a bezproblémový, ale i na něm závisí kvalita pokožky, individuální schopnost k hojení i správné dodržování pooperační péče. Při udržení si stálé váhy není nutné zákrok opakovat.

 

Dokonalé tělo je snem mnohých z Vás. Být krásná, štíhlá a žádaná, i tak by mohly Vaše představy vypadat. Dosti často však některé oblasti ani cvičením ani dietami nejde vytvarovat k plné spokojenosti, proto je nutné problematická místa upravit za pomoci kvalitní lékařské techniky a profesionálních odborníků. Jde jen o Vaše rozhodnutí, zda chcete vypadat lépe a cítit se ve svém těle sebevědomě. Aby Vám vše vydrželo co nejdéle, udržujte si zdravý životní styl i myšlení.

 

 

Plastische Operation der Arme

Die Plastische Operation der Arme beseitigt und reduziert effektiv schlaffe und überschüssige Hautbereiche in Problempartien, inkl. Hautwälle und –falzungen. Oft geht es nicht nur um ein ästhetisches Problem, das v.a. Frauen plagt, sondern es kann auch präventive Bedeutung haben, wenn es um Hautfalzungen geht, die eine richtige Hygiene unmöglich machen, da diese Stellen zur Bildung entzündlicher Hautkrankheiten neigen können, wie z.B. Ekzeme, Infekte u.ä.

Für einen optimalen Effekt kann die Plastische Operation der Arme auch zur Formgebung und Beseitigung überschüssigen Fettgewebes mit der Liposuktion kombiniert werden.

Wann ist der Eingriff der Plastischen Operation der Arme geeignet

Nicht nur unter dem Einfluss der genetischen Disposition, sondern auch unter dem Einfluss des Alterns kommt es zum Verlust der Elastizität und Geschmeidigkeit des Körpers, was dazu führt, dass gelockerte Haut gerade im erwähnten Bereich der Arme sich nicht mehr festigt. Häufig kann die Haut an den Armen auch nach großer Gewichtsverringerung unschöne Hautüberhänge bilden, welche auch durch keinerlei Übungen wieder beseitigt werden können. Die Plastische Operation der Arme beseitigt effektiv alle diese Probleme und hilft bei der Realisierung schlanker Arme. Wenn die Patientin eine ausreichend elastische Haut hat und Sie an diesen Stellen übermäßiges Fettgewebe plagt, kann sie zur Fettbeseitigung nur eine Liposuktion absolvieren, eine elastische Haut verfügt über ausreichend Potential sich zusammenzuziehen und anzupassen, ohne Unebenheiten auszubilden. Im umgekehrten Fall kann es zur Bildung von sichtbaren Dellen und unästhetischen Ungleichheiten kommen und die Lösung dafür ist die Plastische Operation der Arme.

Vorteile des Eingriffs

Die Plastische Operation der Arme festigt und und verschönert sichtbar die Arme, hilft bei der Formung einer richtigen und angenehmen Partie nach dem Abnehmen auch in Abhängigkeit von einer verminderten Elastizität der Haut.

  • Besseres Aussehen, erhöhtes Selbstbewusstsein
  • Langanhaltender Effekt
  • Multiple Möglichkeiten der Kombination mit anderen Eingriffen
  • Perfekt geformte Figur in problematischen Partien
  • Beseitigung überschüssigen Fettgewebes und überschüssiger Haut zur Perfektionierung der Figur
  • Sicherer Eingriff ohne schwere Komplikationen
  • Die sich ergebenden Narben werden immer so gewählt, dass diese so unauffällig wie möglich sind

 

Behandlungsverlauf

Die Plastische Operation der Arme erfolgt in einer etwa 1stündigen Vollnarkose. Die Schnitte werden in zuvor festgelegten Bereichen geführt, nach Bedarf wird sowohl überschüssige schlappe Hautwand sowie event. auch überschüssiges Fettgewebe beseitigt.

Die Schnitte werden entlang der Innenseite der Arme geführt (von der Achsel zur Innenseite des Ellbogens). In die operierten Bereiche werden Drainagen verlegt, welche im Laufe von 24 Stunden die Funktion des besseren Abführens von Blut und Gewebesekret erfüllen, sie sind ein unterstützendes Element der schnelleren Heilung, eliminieren gleichzeitig entzündliche Prozesse u.ä. Der behandelte Bereich wird desinfiziert und mit einer sterilen Absorptionsgaze belegt. Nach dem Eingriff der Plastischen Operation der Arme wird die Patientin mit einer elastischen Bandage oder einem Pflaster hospitalisiert, danach werden die Drainagen entfernt und die Patientin geht mit Anweisungen des Arztes in die häusliche Behandlung.

Vor dem Eingriff

Die Plastische Operation der Arme gehört zu den invasiven chirurgischen Eingriffen, ihre Ausführung erfordert einen gesunden Patienten. Etwa 3 Wochen vor dem Eingriff müssen Medikamente, welche die Blutgerinnung vermindern und Medikamente mit Acetylsalicylsäure, welche eine Ursache für verstärkte Blutung während und nach der Operation sein können, ausgesetzt werden. Eine Einschränkung des Rauchens vor und nach dem Eingriff ist sehr wünschenswert.

Nach dem Eingriff

Nach dem Eingriff der Plastischen Operation der Arme können sich an den behandelten Stellen eine größere Schmerzempfindlichkeit, Schwellungen, Striemen, event. ein vorübergehender Gefühlsverlust einstellen, was normal ist und während einiger Tage verklingt. Die Plastischen Operation der Arme erfordert eine 1–2tägige Hospitalisierung, eine nachoperative Pflege ist nötig, welche in einem Ruheregime von ca. 2 Wochen, dem Tragen elastischer Wäsche und einer Bandage besteht. Rechnen Sie damit, dass es nach dem Eingriff 1-2 Tage lang nötig sein wird zu liegen und sich auszuruhen.

Nach der Plastischen Operation der Arme muss eine Ruhezeit von etwa einer Woche eingehalten werden, etwa ein Monat lang ist das Tragen einer elastischen Binde oder eines speziellen Verbands nötig (außer bei persönlicher Hygiene). Vermeiden Sie auch schwere physische Belastungen, diese können erst nach 4-6 Wochen erfolgen. In den Arbeitsalltag können Sie schon nach ca. 7 Tagen zurückkehren. Alle Fäden sind absorbierbar, also es besteht nicht die Notwendigkeit diese zu entfernen. Zur Eliminierung der Narben ist nach ca. 14 Tagen angeraten, die Pflege um eine sanfte Druckmassage zu ergänzen und sich mit einer qualitativen Hydrationscreme einzucremen. Narben, die nach dem Eingriff verbleiben, bleichen mit der Zeit aus.

Der sich ergebende Effekt ist in der Regel dauerhaft und unproblematisch, aber es ist von der Hautqualität, der individuellen Verheilungsfähigkeit und der richtigen Einhaltung der nachoperativen Pflege abhängig. Bei Einhaltung eines konstanten Gewichts muss der Eingriff nicht wiederholt werden.

 

Ein perfekter Körper ist der Traum vieler von Ihnen. Schön, schlank und attraktiv zu sein, auch so können Ihre Vorstellungen aussehen. Häufig genug können manche Bereiche jedoch auch nicht durch Übungen oder Diäten zur vollen Zufriedenheit ausgeformt werden, daher ist es nötig die problematischen Stellen mit Hilfe qualitativer Medizintechniken und professioneller Experten zu korrigieren. Es geht nur um Ihre Enscheidung, ob Sie besser aussehen und sich in Ihrem Körper selbstbewusst fühlen möchten. Damit Ihnen alles so lange wie möglich erhalten bleibt, sollten Sie einen gesunden und positiven Lebensstil einhalten.

Entdecken Sie Neuigkeiten


    [wpgdprc "Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu."]