Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Plastická operace hýždí

Plastická operace hýždí efektivně zpevňuje a modeluje zadek do požadovaného tvaru za pomoci výplní silikonovými implantáty či vlastním tukem liposukční technikou. V dnešní době se plastická operace hýždí řadí v zahraničí již ke standardní metodě, jako je např. úprava nedokonalého, malého či povislého poprsí.

Která úprava je pro Vás nejlepší?

Plastická operace hýždí nabízí ideální řešení využití kvalitních implantátů různého tvaru, velikosti a profilu, pro ty, které potřebují dodat objem pokleslému zadečku či zvýraznit proporce. Při liposukčním přenosu tuku do hýždí jde o tělu vlastní materiál, což nese méně rizika, ale efekt část aplikovaného tuku (30-50%) se v procesu hojení vstřebá. Pro tuto metodu je vždy důležité získat dostatečné množství tukové tkáně, nejčastěji z boků či stehen, ne vždy to však lze u velmi štíhlých pacientek. Pro optimální efekt se plastická operace hýždí může kombinovat pro dotvarování s lipofillingem.

Pro koho je vhodný implantát

Vlivem stárnutí dochází ke ztrátě pružnosti těla, zde by efekt metody nebyl dosažen ani zaručen. Plastická operace hýždí implantátem je vhodná pro zpevněné tělo, aby došlo k požadovanému účinku, k zakulacenému vytvarování, pozvednutí a zároveň k povytažení uvolněné kůže pod hýžděmi, vždy v závislosti na individualitě pacienta. Plastická chirurgie hýždí je určena pro ty, které nejsou spokojeny se vzhledem – malé, asymetrické, ploché hýždě.

 

Výhody zákroku

 

Průběh ošetření

Plastická operace hýždí probíhá v celkové anestezii přibližně 60 minut. Aby jizva byla co nejméně viditelná, je řez pro vložení implantátů veden mezi půlkami hýždí (po zhojení jizva časem vybledne a není tudíž vidět). Implantát je poté vpraven do oblasti pod hýžďovým svalem, ten napomáhá fixování proti sestupu implantátu. Je důležité vložení implantátu mimo hýžďovou oblast, protože ta je nejvíce zatěžována, např. při sezení.

Pacientce je nasazeno elastické prádlo a je hospitalizována na 24 hodin.

Před zákrokem

Plastická operace hýždí patří k invazivním esteticko-chirurgickým zákrokům, vyžadující zdravého pacienta. Před zákrokem je nutné přibližně 14 dnů vysadit léky na ředění krve, omezit kouření.

Po zákroku

Po zákroku plastická operace hýždí se mohou ošetřená místa projevovat větší bolestivostí či nepříjemnými pocity, jako jsou otoky, napínání, modřinky, které během několika dnů odezní.

Plastická operace hýždí vyžaduje 1–2denní hospitalizaci, nutná je pooperační péče, která spočívá ve spaní na břiše, asi týden, min. 3 dny není vhodné sezení, rekonvalescence je doporučována 14 dnů, a to bez fyzické zátěže a sportování. V pracovním režimu lze pokračovat po 2 týdnech. Aby byl účinek co nejlepší, je potřeba 6 týdnů hýžďové svalstvo neposilovat. Poté je možné pokračovat v běžném pracovním i běžném režimu bez omezení.

Na dobrém výsledku závisí i kvalita pokožky a podkožního tuku, taktéž zdravotní hledisko, aby nedocházelo k nepoměru velikosti nebo nevhodné váze implantátů, což by mohlo v ojedinělých případech vést k omezování sportovních aktivit či bolestem zad. Konečný výsledný efekt je viditelný během čtvrt roku.

Počítejte s tím, že v prvních dnech po zákroku budou hýždě vypadat plněji, než jste očekávala. Jde o normální jev, jelikož implantované silikony postupně sesednou do požadovaného vizuálu v hýžďové oblasti.

Představy o dokonale vytvarovaném pozadí se mohou stát skutečností. Vždy však je důležité brát v potaz, aby zákrok byl co nejpřirozenější, tzn., aby plastická operace hýždí byla k Vašemu tělu velikostně srovnatelná. Oblast hýždí je totiž jednou z nejvíce zatěžovaných oblastí, ale nejméně z celého těla tvarovatelných pouhým cvičením. Pro dlouhotrvající efekt doporučujeme: udržujte si svou váhu i zdravý životní styl.

 

Plastische Operation des Gesäßes

Die Plastische Operation des Gesäßes festigt und modelliert den Hintern in die effektiv in die gewünschte Form mittels Füllungen aus Silikonimplantaten oder Eigenfett durch die Liposuktionstechnik. In der heutigen Zeit gehört die Plastische Operation des Gesäßes im Ausland schon zu den Standardmethoden, wie z.B. die Korrektur nicht perfekter, kleiner oder hängender Brüste.

Welche Korrektur ist für Sie die beste?

Die Plastische Operation des Gesäßes bietet die ideale Lösung zur Nutzung hochwertiger Implantate verschiedener Form, Größe und Profile, für diejenigen, die einem abgesenkten Hintern Volumen geben oder die Proportionen betonen möchten. Bei der Liposuktionsübertragung von Fett in das Gesäß geht es um körpereigenes Material, was weniger Risiken mit sich bringt, aber der Effekt eines Teils des applizierten Fetts (30-50%) wird beim Heilungsprozesses absorbiert. Für diese Methode ist es immer wichtig, ausreichend Fettgewebe zu gewinnen, meistens von den Hüften oder Schenkeln, bei schlanken Patienten geht das aber nicht immer. Für einen optimalen Effekt kann die plastische Operation des Gesäßes mit dem Lipofilling zur Formgebung kombiniert werden.

Für wen ist das Implantat geeignet

Unter dem Einfluss des Alters kommt es zum Verlust der Elastizität des Körpers, wo der Effekt der Methode nicht erreicht und nicht garantiert würde. Die Plastische Operation des Gesäßes mit Implantat ist geeignet für einen festen Körper, damit es zur gewünschten Wirkung kommt, zur abgerundeten Form, zum Anheben und gleichzeitig zum Glattziehen gelockerter Haut unter den Gesäß, immer abhängig von der Individualität des Patienten. Die plastische Chirurgie des Gesäßes ist für die bestimmt, die mit dem Aussehen nicht zufrieden sind – kleines, asymetrisches, flaches Gesäß.

Vorteile des Eingriffs

  • Verbesserung des ästhetischen Aussehens, Erhöhung des Selbstbewusstseins
  • Langanhaltender Effekt
  • Mehrfachkombinationsmöglichkeiten der Behandlung
  • Niedrige Blutung
  • Sicherer Eingriff
  • Ohne sichtbare Narben

 

Behandlungsverlauf

Die Plastische Operation des Gesäßes erfolgt in einer etwa 60 Minuten andauernden Vollnarkose. Damit die Narbe so wenig wie möglich sichtbar ist, wird der Schnitt für das Einsetzen des Implantats zwischen den Gesäßhälften geführt (nach dem Verheilen bleicht die Narbe mit der Zeit aus und ist daher nicht sichtbar). Das Implantat wird danach in den Bereich unter dem Gesäßmuskel befördert, dieser hilft bei der Fixierung gegen eine Verschiebung des Implantats. Das Einlegen des Implantats außerhalb des Gesäßbereichs ist wichtig, denn dieser ist am meisten belastet, z.B. beim Sitzen.

Der Patientin wird eine elastische Unterwäsche angepasst und Sie wird für 24 Stunden hospitalisiert.

Vor dem Eingriff

Die Plastische Operation des Gesäßes gehört zu den invasiven ästhetisch-chirurgischen Eingriffen, sie erfordert einen gesunden Patienten. Vor dem Eingriff müssen für etwa 14 Tage Medikamente zur Blutverdünnung ausgesetzt und das Rauchen eingeschränkt werden.

Nach dem Eingriff

Nach dem Eingriff der Plastischen Operation des Gesäßes können im behandelten Bereich eine größere Schmerzempfindlichkeit und unangenehme Gefühle auftreten, wie Schwellungen, Spannungen, blaue Flecken, welche nach einigen Tagen abklingen.

Die Plastischen Operation des Gesäßes erfordert eine 1–2tägige Hospitalisierung, es ist eine nachoperative Pflege nötig, die im Schlafen auf dem Bauch für etwa eine Woche besteht, und min. 3 Tage darf man sich nicht setzen, als Genesungszeit werden 14 Tage empfohlen, und das ohne physische Belastung und Sport. Der Arbeitsalltag kann nach 2 Wochen fortgesetzt werden. Damit die Wirkung bestmöglich ist, ist es nötig 6 Wochen lang die Gesäßmuskulatur nicht zu trainieren. Danach kann das Arbeits- und Alltagsleben in üblicher Weise fortgesetzt werden.

Ein gutes Ergebnis hängt auch von der Qualität der Haut und des Unterhautfetts ab, ebenso der gesundheitliche Aspekt, dass es nicht zu einer unverhältnismäßigen Größe oder ungünstigten Verbindung des Implantants kommt, was in einzelnen Fällen zu begrenzter sportlicher Aktivität oder Rückenschmerzen führen kann. Der sich ergebende Endeffekt ist innerhalb von drei Monaten sichtbar.

Rechnen Sie damit, dass das Gesäß in den ersten Tagen nach dem Eingriff voller aussehen wird, als Sie erwartet haben. Es handelt sich um eine normale Erscheinung, da sich die implantierten Silikone erst schrittweise in die gewünschte Optik im Gesäßbereich setzen.

Die Vorstellungen zu einem perfekt geformten Hintern können Wirklichkeit werden. Immer sollte aber darauf geachtet werden, dass der Eingriff so natürlich wie möglich ist, d.h. dass die Plastische Operation des Gesäßes der Größe Ihres Körpers angepasst ist. Denn der Bereich des Gesäßes ist einer dem am meisten belasteten Bereiche, aber auch einer der Bereiche des Körpers, die am wenigsten alleine durch Übungen geformt werden können. Für einen langandauernden Effekt empfehlen wir: Halten Sie Ihr Gewicht und einen gesunden Lebensstil ein.

Entdecken Sie Neuigkeiten


    [wpgdprc "Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu."]