Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Lifting čela, Lifting obočí (brow lift)

Liftin čela a lifting obočí (tzv. Brow lift) začíná být velice populárním zákrokem ve světě, i na naší klinice. Tvář, obličej, čelo, dotváří ucelené vzezření člověka, oblast mezi obočím k tomu podtrhne osobitost. V průběhu stárnutí však dochází nejen ke ztrátě pružnosti, ale i k poklesům čela, vytváření vrásek mezi obočím a čelem. K nejčastějším projevům obličeje pak patří ustaraný, unavený, vrásčitý nebo zamračený výraz, který přidává léta a ubírá krásu.

Moderně a šetrně lze tyto průvodní jevy vyřešit za pomoci liftingového esteticko-chirurgického zákroku (pro zmírnění jevů stárnutí, zjemnění výrazu obličeje apod.).

Lifting čela a obočí (brow lift) versus operace očních víček

Mnohdy klienti vyžadují prvotně úpravu očních víček, ale často si neuvědomují, že za potížemi bývá zpravidla pokles a převis čelní stěny nebo obočí. Operaci očních víček je možné zkombinovat s liftingem čela i obočí pro ještě kvalitnější a účinnější výsledek.

Lifting čela (brow lift) řadíme mezi zákrok, který zvedne snížené čelo, obočí, a tím zároveň omlazuje oční oblast. Obočí lze vymodelovat, vyrovnat vrásky u kořene nosu, příčné i vodorovné vrásky na čele, nebo jen slabě posunout obočí a dosáhnout tak rozjasnění a optimističtějšího pohledu.

Bližší informace k zákroku

Zákrok se provádí v místním znecitlivení nebo v celkové narkóze či analgosedaci. Lifting obočí nebo čela lze uskutečnit několika způsoby, a to – buď povytažením čela, obočí, nebo jen přemodelovat obočí k dokonalé souměrnosti. Vždy lze oba způsoby spojit. Při standardní plastické úpravě je řez proveden nahoře u pokožky vlasů a je ukrytý pod vlasy, nebo se provádí těsně nad obočím, aby jizvička byla schována obočím (to v případě remodelace).

Lifting čela nebo obočí trvá přibližně 1,5 hodiny a umožňuje návrat do pracovního i osobního života po přibližně týdenní rekonvalescenci, někdy i druhý den, v závislosti na ošetřované oblasti a velikosti zásahu. Ošetření je určeno ženám i mužům a je ho možné, pro ještě lepší výsledek, kombinovat s jinými estetickými zákroky, např. s faceliftem, lipofillingem, aplikací botulotoxinu apod.

Pokud se rozhodnete k podstoupení liftingu obočí a čela, vždy budeme vycházet z vašich obličejových rysů a estetických předpokladů.

Výhody zákroku

Lifting obočí nebo čela nadzvedá a vyhlazuje oblast v místě zákroku pro dosažení mladšího vzhledu. Jde o všestranné řešení s minimální pooperační zátěží i bolestí.

Průběh ošetření

Po znecitlivění se, v závislosti na velikosti rozsahu, provedou krátké protáhlé řezy ve vlasaté části čela a u spánků, nebo se provede větší řez mezi oběma ušními boltci. Kožní čelní tkáň je povytažena, může být použit i endoskop, zredukována, tzn. přebytečná kůže je odstraněna a rána je po zavedení drénů sešita. Po zákroku v celkové anestezii je nutná hospitalizace. Operovaná oblast je zafixována speciálním kompresním obvazem, aby nedocházelo k velkým otokům, úkolem je také pomoci tkáním k rychlejšímu hojení. Oblast se může projevovat opuchlinou, v závislosti na citlivosti pokožky.

Před zákrokem

Zákrok je rychlý, bezpečný a dobře snášen, i pro něj však existují určitá omezení. Před zákrokem je potřeba asi 2 týdny nekouřit – kouření totiž zvyšuje rizika komplikací a snižuje hojení.

Kontraindikace:

Na další zdravotní potíže upozorněte ošetřujícího lékaře, vyhnete se tak zbytečným následným problémům. Konzultace s lékařem je vždy nutná i z důvodu posouzení způsobilosti k zákroku konkrétního pacienta. Před samotným zákrokem asi týden není vhodné užívání léků s acetylsalicylovou kyselinou a léků proti bolesti.

Po zákroku

Po zákroku se přibližně 2–10 dnů objevují otoky, zarudnutí, modřinky, brnění, ztuhlost, které samy postupně odezní. Pacient dochází k převazům a po 14 dnech ke kontrole s vyjmutím stehů. Pokud byly použity při ošetření drény, k jejich odstranění dochází po cca 2 dnech. Je žádoucí spaní ve vyvýšené poloze. Po týdnu lze začít s aktivitami, kterým jste se věnovali před zákrokem, nedoporučujeme však min. měsíc žádnou velkou fyzickou zátěž včetně sportování, saunování, solária, slunění, dbát na opatrné česání, horký vzduch z fénů. Zákrok vyžaduje zpravidla min. týdenní rekonvalescenci v pracovní neschopnosti. Vždy je nutné dodržování pooperačního režimu nastaveného ošetřujícím lékařem.

V závislosti na individuálním fungování organismu, elasticitě pokožky či genetickým predispozicím je zákrok trvalého charakteru.

Dnešní moderní a kvalitní technika, profesionální i lidský přístup se v estetice i chirurgii stávají standardem, důležité je však vybrat si tu nejlepší péči tak, aby bylo přihlíženo i na Vaše zdraví, protože to je pro nás nejcennější. Pomáháme Vám být krásnější, jak získat nové sebevědomí i jak mít ráda své nové tělo, i kdyby jen s malou úpravou, ta vždy musí odpovídat Vašim představám.  

 

Stirn-Lifting, Augenbrauen-Lifting (Brow lift)

Das Stirn-Lifting und dasAugenbrauen-Lifting (sog. Brow lift) beginnen weltweit und auch an unserer Klinik ein sehr populärer Eingriff zu werden. Die Wangen, das Gesicht und die Stirn formen das Aussehen einer Person, der Bereich zwischen den Augenbrauen unterstreicht die Persönlichkeit. Beim Altern kommt es jedoch nicht nur zu einem Verlust der Elastizität, sondern auch zu einem Ansinken der Stirn und der Bildung von Falten zwischen den Augenbrauen und der Stirn. Häufig drückt sich dies im Gesicht als bekümmerter, müder, faltiger oder düsterer Ausdruck aus, der älter erscheinen lässt und der Schönheit abträglich ist.

Diese Begleiterscheinungen lassen sich modern und schonend mit Hilfe von ästhetisch-chirurgischen Lifting-Eingriffen (zur Milderung der Alterserscheinungen, Änderung des Gesichtsausdruck u.ä.)

Lifting von Stirn und Augenbrauen (Brow lift) versus Operation der Augenlider

Viele Klienten wünschen zunächst eine Korrektur der Augenlider, sind sich aber häufig nicht bewusst, dass hinter dem Problem i.d.R. ein Absinken und ein Überhang der Stirnwand oder der Augenbrauen steht. Die Operation der Augenlider kann mit dem Lifting von Stirn und Brauen für ein hochwertigeres und effektiveres Ergebnis kombiniert werden.

Das Stirn-Lifting (Brow lift) zählen wir zu den Eingriffen, die eine angesenkte Stirn und die Brauen anheben und damit den Augenbereich verjüngen. Die Brauen können modelliert werden, Falten an der Nasenwurzel, Quer- und Waagerechtfalten auf der Stirn ausgeglichen werden, oder die Brauen nur leicht angehoben und so ein aufgeheitertes und optimistisches Aussehen erreicht werden.

Weitere Informationen zum Eingriff

Der Eingriff erfolgt bei örtlicher Betäubung oder unter Vollnarkose oder Analgosedierung. Das Lifting der Brauen oder der Stirn kann auf zwei Arten erfolgen, und zwar entweder durch Hochziehen von Stirn und Brauen, oder nur durch Ummodellierung der Brauen zu perfekter Symmetrie. Immer können auch beide Arten verbunden werden. Bei der standardmäßigen plastischen Korrektur wird der Schnitt bei der Kopfhaut unter den Haaren geführt und ist unter den Haaren verdeckt, oder er wird direkt über den Brauen ausgeführt, damit die Narbe durch die Brauen verdeckt wird (dies im Falle der Remodellierung).

Das Lifting der Stirn oder der Brauen dauert etwa 1,5 Stunden und ermöglicht die Rückkehr in das Arbeits- und Privatleben nach ca. einer Woche Genesung, manchmal auch am nächsten Tag, abhängig vom behandelten Bereich und der Größe des Eingriffs. Die Behandlung ist für Frauen und Männer bestimmt und kann, für ein noch besseres Ergebnis, mit anderen ästhetischen Eingriffen, z.B. mit Facelift, Lipofilling, Botulotoxin-Anwendung u.ä. kombiniert werden.

Wenn Sie sich zur Durchführung eines Liftings von Brauen und Stirn entschließen, gehen wir immer von Ihren Gesichtszügen und den ästhetischen Voraussetzungen aus.

Vorteile des Eingriffs

Das Lifting der Brauen oder der Stirn hebt und glättet den Bereich an der Stelle des Eingriffs zur Erreichung eines jüngeren Aussehens. Es handelt sich um eine allseitige Lösung mit minimalen nachoperativen Belastungen und Schmerzen.

 • Ambulanter invasiver Eingriff bei lokaler Betäubung
 • Sichtbare Wirkung mit Dauereffekt
 • Minimale Nebenwirkungen
 • Schneller Eingriff ohne sichtbare Narben, wenn diese unter der Haarpartie verdeckt sind
 • Gängige Methode der ästhetischen Medizin ohne Belastung des Organismus
 • Natürliches verjüngtes Aussehen

Verlauf der Behandlung

Nach der Betäubung- abhängig von der Größe des Eingriffs – werden kurze Längsschnitte im Haarbereich der Stirn und an den Schläfen durchgeführt, oder ein größerer Schnitt zwischen beiden Ohrmuscheln. Das Hautgewebe der Stirn wird angehoben, es kann dabei auch ein Endoskop verwendet werden, reduziert, d.h. überschüssige Haut wird beseitigt und die Wunde wird vernäht. Nach einem Eingriff in Vollnarkose ist eine Hospitalisierung nötig. Der operierte Bereich wird mit einem speziellen Kopressionsverband fixiert, damit es nicht zu großen Schwellungen kommt und auch die Gewebeheilung beschleunigt wird. Es können in diesem Bereich Schwellungen austreten, je nach Empfindlichkeit der Haut.

Vor dem Eingriff

Der Eingriff ist schnell, sicher und wird gut vertragen, aber auch für ihn existieren bestimmte Einschränkungen. Vor dem Eingriff darf 2 Wochen lang nicht geraucht werden – Rauchen erhöht das Risiko von Komplikationen und bremst die Heilung.

Kontraindikation:

 • Entzündung, Infektion, bakterielle Dermatitis
 • Blutgerinnungsstörungen
 • Tumorerkrankung
 • Schwangerschaft, Stillzeit
 • Allergie, Autoimmunstörung
 • Chronische Beschwerden

Machen Sie den behandelnden Arzt auf weitere Gesundheitsprobleme aufmerksam, Sie vermeiden so unnötige Folgeprobleme. Eine Konsultation mit dem Arzt ist auch aus Gründen der Beurteilung der Eignung des Eingriffs für den konkreten Patienten immer nötig. Vor dem Eingriff selbst sollten Sie eine Woche lang keine Medikamente mit Acetylsalicylsäure und Medikamente gegen Schmerzen verwenden.

Nach dem Eingriff

Nach dem Eingriff zeigen sich ca. 2–10 Tage Schwellungen, Rötungen, blaue Flecken, Kribbeln, Steifheit, die schrittweise von selbst abnehmen. Der Patient kommt zum Verbinden und nach 14 Tagen zur Kontrolle mit Entnahme der Fäden. Ein Schlafen in erhöhter Position ist wünschenswert. Nach einer Woche kann mit den selben Aktivitäten wie vor dem Eingriff begonnen werden, jedoch sollten minimal ein Monat keine großen körperlichen Belastungen inkl. Sport, Sauna, Solarium, Sonnen unternommen werden, Vorsicht beim Kämmen und heißer Fönluft. Der Eingriff erfordert i.d.R. eine min. einwöchige Genesung bei Arbeitsunfähigkeit. Es ist immer wichtig das vom behandelnden Arzt empfohlene nachoperative Regime einzuhalten.

Abhängig vom individuellen Organismus, der Elastizität der Haut und der genetischen Prädisposition hat der Eingriff einen dauerhaften Charakter.

Moderne und hochwertige Techniken sowie eine professionelle und humane Herangehensweise sind in der heutigen ästhetischen Chirurgie Standard, es ist jedoch wichtig die beste Behandlung so auszuwählen, dass auch auf Ihre Gesundheit geachtet wird, denn die ist uns am wichtigsten. Wir helfen Ihnen schöner zu sein, neues Selbstvertrauen zu gewinnen und Freude an Ihrem neuen Körper zu haben, auch wenn nur mit einer kleinen Korrektur, dennoch muss diese immer Ihren Vorstellungen entsprechen.

Entdecken Sie Neuigkeiten


  Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu.

  × Poradíme Vám