Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Tumescentní liposukce

Potřebujete se zbavit nadbytečných kilogramů v oblastech, jako je břicho, stehna, hýždě, podbradek, paže, dokonce i nadkolenní oblast, nebo muži i nadměrné tukové tkáně v prsou (při tzv. gynekomastii)? Navíc šetrně a rychle? K jedné z účinných metod patří dnes hodně žádaná tumescentní liposukce, která se zaměřuje na úpravu těla v určených problematických částech, a to tak, že odstraňuje nežádoucí podkožní tukové tkáně odsátím, formuje a zdokonaluje postavu.

Dnes, na rozdíl od minulých let, je velká část populace vystavena náročnému životnímu stylu, mnohdy i stresu, což často vede k ukládání tuku tam, kde ho mít nepotřebujeme.

Tumescentní liposukce je možné kombinovat s vibrační liposukcí, či laserovou liposukcí SlimLipo. K ošetření tumescentní liposukce disponujeme na naší klinice špičkovým švýcarským liposukčním přístrojem Liposurg značky Nouvag, plně vybavenými operačními sály včetně dospávacích pokojů hotelového typu. Anestezie je podávána novou šetrnou lowflow technologií unikátním anesteziologickým plynem desflurane podavaným plně digitální anesteziologickou jednotkou německé značky HEYER.

 

Proč právě tumescentní liposukce?

Protože je to jedna z nejvíce šetrných, bezpečných a účinných liposukcí v estetické a plastické chirurgii dnešní doby. Metoda ovšem neřeší hubnutí nebo nadváhu, pomáhá pouze snížit tukové vrstvy tam, kde se tuk ukládá nadmíru, a to opravdu efektivně. Odříkání se jídla, tvrdá sportovní dřina, i to je částečná cesta za štíhlým tělem, ale neplatí to vždy a pro každého. Tumescentní liposukce je vhodná pro muže i ženy a jednoduše remodeluje postavu bez omezování se.

 

Bližší informace k zákroku

Jde o invazivní zákrok, který se provádí buď ambulantně v místním znecitlivění, kdy se ošetřuje jedna oblast, v případě ošetření většího rozsahu (několika oblastí) je zákrok absolvován v celkové narkóze, nebo analgosedaci. Hlavním smyslem metody je ošetřovanou oblast napustit speciálním tumescentním roztokem, který disponuje schopností rozpouštět podkožní tukové buňky, resp. je dokáže nafouknout a rozmělnit, aby mohlo následně dojít k odsátí přebytečného tuku pomocí speciálních liposukčních kanyl napojených na odsávací přístroj (na naší klinice používáme špičkový švýcarský liposukční přístroj značky Nouvag).

Vždy je však důležitá konzultace s lékařem pro adaptabilnost k zákroku. Časová náročnost jsou 2–3 hodiny dle velikosti ošetřované oblasti.

Tumescentní liposukce může být v den zákroku doplněna o tzv. vibrační liposukci, která ještě více urychluje odsávání tuku a snižuje nerovnosti, popř. laserovou liposukci SlimLipo, kterou je možné použít ve finální fázi a která dokonale vyhladí nerovnosti, kterou mohou vzniknout.

 

Výhody zákroku

Kromě estetického hlediska, zvýšení sebevědomí, zlepšení vzhledu těla, má odstranění tuku pozitivní efekt ke zmenšení objemu bez nutnosti drastických diet apod.
Výhodou tumescentní liposukce oproti klasické, tzv. suché liposukce bez použití tumescentního roztoku, je hlavně snížení pooperační hospitalizace a zdlouhavé rekonvalescence, minimální zátěž na organismus, zabránění vytváření nerovností na těle či poranění buněk. Další pozitiva:

 

Průběh ošetření

Zákrok probíhá ambulantně při místním znecitlivění (nebo při celkové narkóze/analgosedaci). Do předem určených problematických partií těla je injekčně vpraven tumescentní roztok obsahující látku, která stahuje cévy, a tím snižuje krvácivost, spolu s anestetikem, který podporuje umrtvení, a tím bezbolestnost zákroku. Pod kůži je aplikováno dvojnásobné množství roztoku, než bude odsátého tuku. Na aktivaci těchto látek se vyhrazuje cca 30 minut. Poté je pomocí speciálních liposukčních kanyl, které se aplikují pod kůži malými řezy od 2–4 mm, odsávána tuková tkáň. Odsávání je bezbolestné, efekt anestetika vydrží až 20 hodin po ošetření, není nutné šití.

 

Před zákrokem – kontraindikace

Pokud se rozhodnete zákrok absolvovat, je nutná konzultace s ošetřujícím lékařem, který navrhne optimální řešení tak, aby výsledek byl pro Vás co nejméně zatěžující a s nejlepším výsledkem.

K zákroku jsou puštěni pouze zdraví pacienti! Ne vždy však ošetření lze provést, proto je třeba věnovat pozornost, pokud:

Min. 14 dnů před zákrokem je vhodné vysadit léky na ředění krve, pokud Vám to Váš lékař dovolí. Rovněž léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (acylpirin, anopyrin, aj.) vysaďte. Upozorněte lékaře na všechny zdravotní potíže, na všechny užívané léky, vyvarujete se tak zbytečným následným problémům.

 

Po zákroku

Zákrok je poměrně dobře snášen, ošetřovaná místa mohou být zarudlá, v místě vpichů se mohou objevit otoky, modřinky, které během několika dnů vymizí. Hospitalizace v případě ambulantního ošetření s místním znecitlivěním není nutná, zapojení do běžného života je téměř okamžité, přesto doporučujeme alespoň 3 dny lehčí aktivity. Po narkóze je vždy nutná 1denní hospitalizace, poté s omezením v pracovní neschopnosti týden. Standardně se dodržuje měsíc rekonvalescence, kdy je potřebné nosit speciální elastické prádlo, i přes noc. Dodržování pitného režimu je samozřejmostí!

Důležité vědět – na dobrém výsledku se podílí nejen kvalita, elasticita, ale i smršťování kůže. Po odsátí tuku je podkožní oblast uvolněna, a jelikož stářím se pružnost pokožky snižuje, mohla by vykázat nehezké přečnívající kožní části.

Konečný výsledek je viditelný již po 14 dnech, u někoho však až třeba po 2 měsících.

Ideálem krásy není vždy jen hezká tvář a tělo, je to hlavně o tom, cítit se ve svém těle spokojeně a sebevědomě, a tím získat pocit svého ideálu krásy. Každý má možnost udělat pro to všechno, aby ho dosáhl. Jednou z možností je důvěřovat našim odborníkům a využít tumescentní liposukci pro získání pěkného těla.

 

Tumeszente Liposuktion

Möchten Sie überschüssige Kilogramms in Bereichen, wie Bauch, Schenkel, Gesäß, Doppelkinn, Arme, sogar im Überkniebereich und bei Männern auch überschüssiges Fettgewebe im Brustbereich (bei sog. Gynäkomastie) loswerden? Außerdem schonend und schnell? Zu einer der wirksamen Methoden gehört die heutzutage sehr gefragte tumeszente Liposuktion, welche sich auf die Korrektur des Körpers in bestimmten Problembereich richtet, und das so, dass sie ungewünschtes Unterhaut-Fettgewebe durch Absaugen beseitigt, und die Figur formt und perfektioniert.

Im Gegensatz zu vergangenen Jahren ist ein großer Teil der Bevölkerung heute einem anspruchsvollen Lebensstil ausgesetzt, oftmals auch Stress, was häufig zur Ablagerung von Fett dort führt, wo wir es nicht brauchen.

Die tumeszente Liposuktion kann mit der Vibrationsliposuktion oder der Laserliposuktion kombiniert werden. Zur Behandlung per tumeszenter Liposuktion verfügt unsere Klinik über das schweizer Spitzenliposuktionsgerät der Marke Nouvag, und voll ausgestatteten Operationssälen inkl. Aufwachzimmern im Stil von Hotelzimmern. Die Anästhesie wird durch die neue schonenden Lowflow-Technologie mit dem einmaligen anästhologischen Gas Desflurane durch das anästhologische Gerät der deutschen Marke HEYER voll automatisch dosiert.

Warum gerade tumeszente Liposuktion?

Weil es eine der schonendsten, sichersten und wirksamsten Liposuktionen in der ästhetischen und plastischen Chirurgie in der heutigen Zeit ist.  Die Methode ist unabhängig von Diäten oder Übergewicht, sie hilft nur die Fettschicht dort zu vermindern, wo sich Fett übermäßig ablagert, und das wirklich effektiv. Das Essen zu reduzieren, harte sportliche Anstrengung, auch das sind häufige Wege zu einem schlanken Körper, aber dies gilt nicht immer und für jeden. Die tumeszente Liposuktion ist für Männer und Frauen geeignet und remodelliert die Figur ohne dass Sie sich einschränken müssen.

Nähere Informationen zum Eingriff

Es handelt sich um einen invasiven Eingriff, der entweder ambulant unter örtlicher Betäubung, wenn nur ein Bereich behandelt wird, oder im Falle der Behandlung größeren Umfangs (mehrere Bereiche) wird der Eingriff in Vollnarkose oder Analgosedation absolviert. Hauptsinn der Methode ist es eine spezielle temeszente Lösung in den zu behandelnden Bereich einzuführen, welche über die Fähigkeit zur Auflösung von Unterhautfettzellen verfügt, bzw. kann sie diese aufblähen und zerstören, damit es anschließend zum Absaugen des überschüssigen Fetts mittels spezieller Liposuktionskanülen, die an ein Absauggerät angeschlossen werden (an unserer Klinik benutzen wir ein schweizer Spitzen-Liposuktionsgerät der Marke Nouvag) kommen kann.

Immer ist jedoch eine Konsultation mit dem Arzt zur Anwendbarkeit des Eingriffs wichtig. Die Zeitbeanspruchung beträgt 2–3 Stunden je nach Größe der behandelten Bereiche.

Die tumeszente Liposuktion kann am Tag des Eingriffs um die sog. Vibrationsliposuktion ergänzt werden, die das Absaugen des Fetts noch weiter beschleunigt und Unebenheiten ausgleicht, event. auch um die Laserliposuktion SlimLipo, die in der finalen Phase benutzt werden kann und die Unebenheiten, die entstehen können, perfekt ausgleicht.

Vorteile des Eingriffs

Außer dem ästhetischen Aspekt, der Erhöhung des Selbstbewusstseins und der Verbesserung der Körperoptik hat die Fettbeseitigung auch den positiven Effekt der Volumensverkleinerung ohne die Notwendigkeit drastischer Diäten u.ä.

Der Vorteile der tumeszenten Liposuktion gegenüber der klassischen, d.h. trockenen Liposuktion ohne Benutzung der tumeszenten Lösung sind v.a. die Verminderung der nachoperation Hospitalisierung und der Genesungsdauer, die minimale Belastung des Organismus, die Verhinderung der Bildung von Unebenheiten am Körper und die Verletzung von Zellen.

Weitere Positiva:

 • Einfache Lösung zur Beseitigung von Fett aus problematischen Bereichen
 • Verminderung von Blutungen und Schmerzen
 • Minimale Genesungsdauer
 • Gängiger und wirksamer ambulanter Eingriff
 • Dauerhafte Lösung bei Einhaltung der Lebensführung
 • Positiver Einfluss auf das Selbstbewusstsein
 • Der Eingriff muss nicht wiederholt werden

Behandlungsverlauf

Der Eingriff erfolgt ambulant bei örtlicher Betäubung (oder bei Vollnarkose / Analgosedation). In zuvor festgelegte problematische Partien des Körpers wird die tumeszente Lösung eingespritzt, welche die Blutgefäße zusammenzieht, und damit die Blutung vermindert, zusammen mit einem Anästhetikum, welches die Betäubung und damit die Schmerzfreiheit des Eingriffs unterstützt. Unter die Haut wird die zweifache Menge an Lösung appliziert, wie danach Fett abgesaugt wird. Für die Aktivierung dieses Präparats sind etwa 30 Minuten erforderlich. Danach wird das Fettgewebe mittels spezieller Liposuktionskanülen, die mit kleinen Schnitten von 2–4 mm unter die Haut gebracht werden, abgesaugt. Das Absaugen ist schmerzfrei, der Effekt der Anästhesie hält etwa bis 20 Stunden nach der Behandlung an, ein Vernähen ist nicht notwendig.

Vor dem Eingriff – Kontraindikation

Wenn Sie sich entscheiden den Eingriff zu absolvieren, ist eine Konsultation mit dem behandelnden Arzt nötig, der die optimale Lösung vorschlägt, damit das Ergebnis für Sie minimal belastend und mit dem besten Resultat ist.

Zum Eingriff werden nur gesunde Patienten zugelassen! Nicht immer kann jedoch die Behandlung durchgeführt werden, daher muss man etwa vorsichtig sein, wenn:

 • Bei Ihnen eine Entzündung, Infektion vorliegt oder Sie vor 14 Tagen eine Viruserkrankung hatten
 • Sie wegen einer Tumorerkrankung behandelt werden
 • Sie wegen Epilepsie behandelt werden
 • Sie an hohem Blutdruck leiden
 • Bei Ihnen eine Risikoschwangerschaft erfolgt
 • Sie an Blutgerinnungsstörungen leiden

Min. 14 Tage vor dem Eingriff sollten Medikamente zur Blutverdünnung ausgesetzt werden, wenn Ihnen das Ihr Arzt erlaubt. Ebenfalls sollten Sie Medikamente mit Acetylsalicylsäure (Acylpirin, Anopyrin, u.a.) aussetzen. Weisen Sie den Arzt auf alle Gesundheitsprobleme und alle benutzten Medikamente hin, Sie vermeiden so unnötige Folgeprobleme.

 

Nach dem Eingriff

Der Eingriff wird relativ gut vertragen, der behandelte Bereich kann gerötet sein, an den Einstichstellen können Schwellungen oder blaue Flecken auftreten, die nach einigen Tagen verklingen. Im Falle ambulanter Behandlung mit örtlicher Betäubung ist eine Hospitalisierung nicht nötig, man kann praktisch augenblicklich in den Alltag zurückkehren, dennoch empfehlen wir 3 Tage lang nur leichte Aktivitäten auszuführen. Nach der Narkose ist immer 1 Tag Hospitalisierung nötig, danach besteht die Einschränkung von einer Woche Arbeitsunfähigkeit. Standardmäßig wird ein Monat Genesungszeit eingehalten, in der eine spezielle elastische Unterwäsche getragen werden muss, auch nachts. Die Einhaltung des Trinkregimes ist eine Selbstverständlichkeit!

Wichtig zu wissen – an einem guten Ergebnis sind nicht nur die Qualität und Elastizität der Haut beteiligt, sondern auch das Schrumpfen der Haut. Nach dem Fettabsaugen ist der Unterhautbereich gelockert, und wenn sich mit dem Altern die Elastizität der Haut vermindert, können unschöne Bereiche vorstehender Haut auftreten.

Das Endergebnis ist bei einigen schon nach 14 Tagen zu erkennen, bei anderen jedoch erst nach 2 Monaten.

Das Ideal der Schönheit sind nicht immer ein schönes Gesicht und Körper, sondern es geht vor allem darum, sich in seinem Körper zufrieden und selbstbewusst zu fühlen, und damit das Gefühl seines Ideals der Schönheit zu haben. Jeder hat die Möglichkeit etwas dafür zu tun, dass er dieses erreicht. Eine der Möglichkeiten ist es unseren Experten zu vertrauen und zum Erhalt eines schönen Körpers die tumeszente Liposuktion zu nutzen.

Entdecken Sie Neuigkeiten


  Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu.

  × Poradíme Vám