Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Zmenšení prsou

Zmenšení prsou neboli redukční úprava nadměrných prsou řeší nejen estetický, ale v mnoha případech spíše zdravotní problém. Již od nepaměti jsou ženská prsa symbolem ženské krásy. Často ženy s nimi nejsou spokojeny, převážně s velikostí, a podstupují plastiku prsou se zvětšením. Opakem jsou však ženy, které trápí těžká, příp. neforemná prsa, jako následek razantního snížení hmotnosti, opakovaných porodů či vlivem genetických dispozic, rovněž příčina může pramenit ze stárnutí, ztráty elasticity, a tím výraznému poklesu prsou. Zmenšení prsou často vyhledávají také mladé ženy, které se z důvodu nadměrné tvorby prsní žlázy potýkají s velkými prsy, a obtěžují je např. při sportu, nebo tvoří k tělu nepoměrnou symetrii.

Zmenšení prsou účinně odstraňuje a redukuje přebytečnou kožní tkáň v oblasti prsou, pro optimální efekt lze zákrok kombinovat s remodelací. V mnoha případech má zmenšení prsou i preventivní charakter, eliminuje vznik mnoha zdravotních potíží.

Kdy je zmenšení prsou vhodné

Velká prsa často způsobují špatné postavení a přetěžování těla, problémy s páteří (jak krční, hrudní, tak i na bedrech) včetně zkřivení, a tím časté bolesti hlavy, někdy ovlivňují dýchání, způsobují otoky nohou, což má vliv nejen na zdraví, ale i psychiku ženy. Oblast pod velkými prsy (rýhy pod prsy) je rovněž náchylná k tvorbě zánětlivých procesů, infekcí či ekzémů. K odstranění všech těchto problémů a zkvalitnění života však může dojít až po zmenšení prsou.

Zmenšení prsou se provádí dospělým pacientkám, mimořádně, pokud hrozí vážné zdravotní potíže, lze zákrok provést i u mladších.

Výhody zákroku

Zmenšení prsou výrazně ovlivňuje zdraví, zlepšuje psychiku, zdokonaluje poprsí, odstraňuje převisy, napomáhá k řešení neestetických odchylek vytvořením přijatelných prsních partií.

Průběh ošetření

Zmenšení prsou probíhá v celkové narkóze zhruba 2–3 hodiny. Řezy jsou vedeny v předem určených a předkreslených oblastech, při zákroku je odstraněna přebytečná povislá kožní stěna, nadbytečná tuková tkáň i část prsní žlázy. Prsa jsou domodelována, prsní dvorec přemístěn, dle nutnosti je upravena jeho velikost, a poté jsou všechny rány chirurgicky zašity vnitřními vstřebatelnými stehy. Ty mimo jiné mají schopnost zpevnit jizvu, aby došlo k řádnému zhojení.

Zmenšení prsou je prováděno tak, že řezy protínají okolí dvorce, pokračují od středu dvorce směrem dolů a pod prsy tvoří malou úsečku, připomínající kotvičku, vždy tak, aby byly jizvy co nejméně viditelné. Do operované oblasti jsou zavedeny drény, které v průběhu 24–48 hodin plní funkci pro lepší odvod krve a tkáňového sekretu, jsou podpůrným nástrojem pro rychlejší hojení, rovněž eliminují zánětlivé procesy apod. Ošetřená část je vydezinfikována a překryta sterilní absorpční gázou. Po zákroku zmenšení prsou je pacientka s elastickou bandáží nebo kompresivním prádlem kolem hrudi hospitalizována dle potřeby na 1–2 dny, poté se odstraní drény a pacientka odchází s pokyny od lékaře do domácího ošetření.

Před zákrokem

Zmenšení prsou patří k invazivním chirurgickým zákrokům, k absolvování je vyžadována pouze zdravá pacientka. U zmenšení prsou je dále nutné předoperační vyšetření, u starších pacientek je vhodné taktéž mamografické nebo ultrazvukové (sono) vyšetření prsou. Přibližně 2–3 týdny před zákrokem doporučujeme vysazení léků, které mohou způsobovat zvýšenou krvácivost (léky s obsahem kyseliny acetylsalicylové, jako je Anopyrin, Acylpyrin, aj.). Žádoucí je i omezit kouření před i po zákroku.

Zmenšení prsou bývá prováděna u žen, které kojily, cca 6 měsíců od ukončení.

Po zákroku

Po zákroku zmenšení prsou se mohou ošetřená místa projevovat bolestivě, s otoky, modřinkami, které během pár dnů odezní. Zmenšení prsou vyžaduje 1–2denní hospitalizaci, po ní se odstraňují drény, pacientka odchází s kompresivním spodním prádlem domů, dochází dle dohody s lékařem na převazy. U zmenšení prsou je důležitá pooperační péče, 2týdenní klidový režim v pracovní neschopnosti, nošení elastického prádla asi 2 měsíce. Jeho nošením se eliminují otoky, pomáhá také k formování prsou a k lepšímu zhojení. Všechny stehy jsou vstřebatelné, tudíž bez nutnosti odstraňování. Pro eliminaci jizev je asi po 14 dnech vhodné doplnit péči o jemné tlakové masáže, mazat kvalitními hydratačními krémy. Jizvy, pokud zůstanou, v průběhu půl roku vyblednou. Rovněž není doporučována nadměrná fyzická zátěž 2 měsíce po zákroku, k hygieně je vhodnější sprchování.

Výsledný efekt je dlouhodobý, ale vše je závislé rovněž na kvalitě a pružnosti kůže, individuální schopnosti k hojení i správném dodržování pooperační péče. Při udržení si stálé váhy není nutné zákrok opakovat.

Ženám od 35 let se doporučuje pravidelná preventivní mamografická kontrola.

 

Ženská prsa jsou a budou pod drobnohledem nás všech. Jde o nejvíce probírané téma, co se týká estetiky a krásy. Ta, co mají malá, chtějí velká, ta, co mají velká, chtějí malá. Je to stejné, jako když má člověk výšku 160 cm, ale tajně by si přál mít 190, nebo naopak. Vždy je však důležité, co je pro každou ženu zdraví prospěšné a v čem se bude cítit spokojeně. Vaše rozhodnutí je jen Vaše, ať už je z estetických nebo zdravotních důvodů. Nezapomínejte při tom i na zdravý životní styl a pozitivní myšlení.

Brustverkleinerung

Die Brustverkleinerung, oder Reduktionsbearbeitung übergroßer Brüste, löst nicht nur ein ästhetisches, sondern in vielen Fällen eher ein gesundheitliches Problem. Schon seit Menschen Gedenken sind die weiblichen Brüste ein Symbol der weiblichen Schönheit. Häufig sind Frauen mit ihnen nicht zufrieden, vor allem mit der Größe, und unterziehen sich einer Brustplastik mit Vergrößerung. Das Gegenteil sind jedoch Frauen, die unter schweren, bzw. unförmigen Brüsten leiden, als Folge einer rasanten Gewichtsabnahme, wiederholter Geburten oder unter dem Einfluss der genetischen Disposition, ebenfalls können die Ursachen ihren Ursprung im Altern, dem Verlust von Elastizität und damit einem deutlichen Absinken der Brüste haben. Eine Brustverkleinerung wünschen oft auch junge Frauen, die aufgrund von übermäßiger Bildung von Brustdrüsen mit großen Brüsten ringen, und diese sie z.B. beim Sport behindern, oder eine unverhältnismäßige Symetrie zum Körper bilden.

Die Brustverkleinerung beseitigt und reduziert wirksam überschüssiges Haut-, Brust- und Fettgewebe im Bereich der Brüste. Bestandteil des Eingriffes ist die Modellierung des verbleibenden Brustvolumens. In einigen Fällen hat die Brustverkleinerung auch einen präventiven Charakter, sie eliminiert die Entstehung vieler Gesundheitsprobleme.

Wann ist die Brustverkleinerung geeignet

Große Brüste verursachen häufig eine schlechte Haltung und eine Überlastung des Körpers, Probleme mit der Wirbelsäule (sowohl Hals-, Brust- als auch Hüftenbereich) inkl. Verkrümmung, und damit gehäuft Kopfschmerzen, manchmal beeinflussen Sie die Atmung, oder verursachen eine Schwellung der Beine, was nicht nur Einfluss auf die Gesundheit, sondern auch auf die Psyche der Frauen hat. Der Bereich unter großen Brüsten (die Rillen unter den Brüsten) ist auch anfällig für die Entstehung von Entzündungsprozessen, Infektionen oder Ekzemen. Zur Beseitigung aller dieser Probleme und einer Erhöhung der Lebensqualität kann es jedoch erst nach der Brustverkleinerung kommen.

Die Brustverkleinerung wird bei erwachsenen Personen ausgeführt, in Ausnahmefällen, wenn ernste Gesundheitsprobleme drohen, kann der Eingriff auch bei jüngeren Personen durchgeführt werden.

 

Vorteile des Eingriffs

Die Brustverkleinerung beeinflusst die Gesundheit bedeutend, verbessert die Psyche, perfektioniert den Busen, beseitigt Überhänge, hilft bei der Lösung unästhetischer Abweichungen, zur Bildung einer angenehmen Brustpartie.

  • Besseres Aussehen, höheres Selbstbewusstsein
  • Langanhaltender Effekt
  • Verminderung von Gesundheitsproblemen
  • Erhöhung der Lebensqualität
  • Beseitung übermäßigen Fettgewebes, Lockerung der Haut für eine perfekte Figur
  • Die sich ergebenden Narben werden immer so geführt, dass sie möglichst unauffällig sind

Verlauf der Behandlung

Die Brustverkleinerung erfolgt in einer Vollnarkose von etwa 2–3 Stunden. Die Schnitte werden in zuvor festgelegten und angezeichneten Bereichen geführt, beim Eingriff werden überschüssige Hautwand, überflüssiges Fettgewebe und ein Teil der Brustdrüsen beseitigt. Die Brüste werden ummodelliert, die Brusthöfe umplatziert, je nach Notwendigkeit wird deren Größe korrigiert, und danach werden alle Wunden mit absorbierbaren Innennähten chirurgisch vernäht. Diese haben u.a. die Fähigkeit, die Narbe zu verfestigen, damit es zu einer ordentlichen Verheilung kommt.

Die Brustverkleinerung wird so ausgeführt, das die Schnitte um den Warzenhof verlaufen, von der Mitte des Warzenhofs Richtung nach unten verlaufen und und der Brust eine kleine Strecke bilden, die an einen kleinen Anker erinnert, immer so, dass die Narbe möglichst wenig sichtbar ist. Im operierten Bereich werden Drainagen verlegt, welche im Laufe von 24–48 Stunden die Funktion des besseren Abführens von Blut und Gewebesekret erfüllen, sie sind ein unterstützendes Element der schnelleren Heilung, eliminieren gleichzeitig entzündliche Prozesse u.ä. Der behandelte Bereich wird desinfiziert und einer sterilen Absorptionsgaze belegt. Nach dem Eingriff der Brustverkleinerung wird die Patientin mit einer elastischen Bandage oder Kompressionswäsche um die Brust je nach Bedarf für 1–2 Tage hospitalisiert, danach werden die Drainagen beseitigt und die Patientin wird mit Anweisungen vom Arzt in die häusliche Behandlung entlassen.

 

Vor dem Eingriff

Die Brustverkleinerung gehört zu den invasiven chirurgischen Eingriffen, sie kann nur bei einer gesunden Patientin durchgeführt werden. Bei der Brustverkleinerung ist außerdem eine voroperative Untersuchung notwendig, bei älteren Patientinnen sind auch eine mamografische oder Ultraschall- (sonografische) Untersuchung der Brüste vorteilhaft. Etwa 2–3 Wochen vor dem Eingriff empfehlen wir das Aussetzen von Medikamenten, welche eine erhöhte Blutung verursachen könnten (Medikamente mit Acetylsalicylsäure, wie Anopyrin, Acylpyrin, u.ä.). Wünschenswert ist auch das Einschränken des Rauchens vor und nach dem Eingriff.

Die Brustverkleinerung wird bei Frauen, die gestillt haben, ca. ab 6 Monaten nach der Beendigung durchgeführt.

Nach dem Eingriff

Nach dem Eingriff der Brustverkleinerung können die behandelten Stellen schmerzempfindlich sein, mit Schwellungen und blauen Flecken, welche während einiger Tage verklingen. Die Brustverkleinerung erfordert eine 1–2tägige Hospitalisierung, nach der die Drainagen entfernt werden, die Patientin geht mit Kompressionsunterwäsche nach Hause, kommt nach Absprache mit dem Arzt zum Verbandwechsel. Bei der Brustverkleinerung sind die nachoperative Pflege, ein 2wöchiges Ruheregime bei Arbeitsunfähigkeit, und das Tragen der elastischen Unterwäsche für etwa 2 Monate wichtig. Durch deren Tragen werden Schwellungen eliminiert, sie hilft bei der Formung der Brust und zur besseren Heilung. Alle Fäden sind absorbierbar, also ohne Notwendigkeit der Entnahme. Zur Eliminierung der Narben ist es nach ca. 14 Tagen angeraten, die Pflege um eine leichte Druckmassage zu ergänzen, und sich mit einer qualitativen Hydrationscreme einzucremen. Wenn Narben verbleiben, dann verblassen diese im Laufe eines halben Jahres. Auch sollte übermäßige physische Belastung 2 Monate lang vermieden werden, zur Hygiene ist Duschen vorteilhafter.

Der sich ergebende Effekt ist langzeitig, aber alles ist auch von der Qualität und Elastizität der Haut, der individuellen Verheilungsfähigkeit und der richtigen Einhaltung der nachoperativen Pflege abhängig. Bei Einhaltung eines konstanten Gewichts ist es nicht nötig den Eingriff zu wiederholen.

Frauen ab 35 Jahren wird eine regelmäßige präventive mamografische Kontrolle empfohlen.

Die weiblichen Brüste sind unter dem Mikroskop von uns allen und werden es immer sein. Es handelt sich um das meistdiskutierte Thema was Ästhetik und Schönheit betrifft. Diejenige, die kleine hat, möchte große, und diejenige die große hat, möchte kleine. Das ist das gleiche wie wenn jemand 160 cm groß ist, aber sich heimlich wünscht 190 cm groß zu sein, oder umgekehrt. Immer ist jedoch wichtig, was für die Gesundheit jeder Frau förderlich ist und wie Sie sich zufrieden fühlt. Ihre Entscheidung ist alleine Ihre, ob aus ästhetischen oder aus gesundheitlichen Gründen. Vergessen Sie bei allem nicht einen gesunden Lebensstil und positives Denken.

 

Warum sich einer Operation an unserer Klinik unterziehen?

Sicherheit

Alle unsere Bettenzimmer sind als JIP gestaltet, alle Klienten werden ständig überwacht. Wir sind Inhaber des Zertifikats für Qualität und sichere Verfahren der Plastischen Chirurgie, inklusive Ersatzstromquellen für die gesamte Klinik.

Ausschlafzimmer

Hotelähnliche Zimmer des 5*-Typs inkl. eigener Sanitärausstattung, Minibar, Gastronomie und verstellbaren Premiumbetten der Marke Schroder.

Einzigartige Anästhesie in Tschechien

Unsere Low-flow Anästhesie wird von den besten Anästhologen in Tschechien mit Hilfe des Spitzenanästhologiegeräts HEYER aus Deutschland kontrolliert. Als einziger Arbeitsplatz in Tschechien benutzen wir eine voll digitalisierte Dosierung der Anästhesie.

Parken

Für alle unsere Klienten, die zu uns für eine Konsultation/kurze Leistungen bestellt sind, steht nach vorheriger Reservierung kostenloses Parken direkt in der Garage unseres Gebäudes zur Verfügung. Von der Garage können Sie also bequem und diskret sozusagen trockenen Fußes mit dem Aufzug direkt bis in die Klinik gelangen.

Konsultation

Führen wir unverbindlich und gratis durch.

Wifi a internet

Die gesamte Klinik ist zu Ihrer Bequemlichkeit durch eine Hochgeschwindigkeits-WIFI-Verbindung abgedeckt. Sie können auch ein Tablet für Ihren Aufenthalt bei uns kostenlos ausleihen.

Operation auf Raten

Sämtliche Eingriffe können bei uns außer in bar und per Karte auch in vorteilhaften Raten beglichen werden.

Technische Ausstattung

Dank der Verbindung unserer Klinik mit dem Importeur von Medizintechnik BP Medical verfügen wir über die beste technische Ausstattung, das wir ständig modernisieren.

MEHR SEHEN
Entdecken Sie Neuigkeiten


    [wpgdprc "Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu."]