Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem

Zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem dnes patří k šetrným metodám estetické a plastické chirurgie. Velmi jednoduchým způsobem se z určitého místa na těle, kde je dostatečné množství tukové tkáně (převážně z podkožní oblasti podbřišku, stehen či hýždí), odebere přijatelné množství, které se po speciální úpravě aplikuje jako výplňový materiál do podkoží velkých stydkých pysků, aby se doplnil jejich objem.

Vlastní tuk jako přínos k vylepšení intimních partií

Zvětšení velkých stydkých pysků pomocí vlastního tuku využívá nejpřirozenější tělu vlastní výplňový materiál, pro remodelaci, dotvarování, doplnění, a to bez použití cizí látky, rizik a alergických reakcí. Vlastní tuková tkáň, tvořící základní složku pro obnovu měkké tkáně těla, ovlivňuje pružnost a elastičnost kůže, je zodpovědná za množství podkožního tuku v těle a velmi často je využívána v medicíně jako kvalitní výplňový materiál do oblastí, kde je ho nedostatek nebo kde je potřeba zvýraznit kontury.

 

Kdy je zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem vhodné

Dosti často se ke zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem uchylují ženy hlavně z estetických důvodů, jelikož v těchto místech vlivem stárnutí, genetických dispozic, ztráty kolegových vláken nebo po velkém hmotnostním úbytku, dochází k ochablosti, nedostatku tukové tkáně, převisům, nebo k vyčnívání malých stydkých pysků. Vše toto může vést k funkčním (např. při sportu, hygieně, sexuálním životě), zdravotním (infekce, podráždění, bolestivý pohlavní styk) i psychickým (snížené sebevědomí, stud) potížím. Zpravidla však jde víceméně jen o estetiku a o touhu omladit intimní partie. Mnohdy však i o zlepšení sexuálního života, jelikož pro ženy jsou labia důležitá, tak jako krásná plná prsa nebo pevné pozadí apod.

Zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem formuje, zvyšuje objem a je doporučováno těm, které vyhledávají přirozenější ošetření, bez nutnosti chirurgických zásahů. Efektivní výsledek však záleží i na dostatečném množství tukové tkáně, což by u velmi štíhlých žen mohlo být problémem. Přijatelné množství tuku, ale také dostatečné prokrvení tukové tkáně, aby nedocházelo k rychlému vstřebání, je při ošetření zapotřebí. Zákrok má velké pozitivum, že jej lze bez potíží opakovat.

Zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem lze kombinovat s některými estetickými i chirurgickými zákroky, včetně zmenšení malých stydkých pysků, a je vhodné pouze pro dospělé ženy.

 

Výhody zákroku  

Velkou výhodou zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem je bezpečný průběh, jelikož je využita tělu vlastní tkáň, a trvanlivost účinku.

 

Průběh ošetření

Zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem se provádí moderní liposukční metodou v lokálním znecitlivění, zákrok však lze provést i v analgosedaci nebo v celkové anestezii. Jde o miniinvazivní výkon za pomoci jemných kanyl a bez jizev, pouze v oblasti odsátí zůstanou malé ranky. Z určené podkožní oblasti se liposukční kanylou šetrným způsobem odsaje přiměřené množství tukové tkáně. Bezprostředně po odsátí se tuk speciálním odstředěním zpracuje, aby se odstranily nežádoucí příměsi a částice, poté je injekčně vpraven do podkožní oblasti velkých stydkých pysků a ošetřená oblast je přelepena náplastí.

Zákrok zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem zabere přibližně hodinu. Pacientka odchází bez potíží do domácího ošetření, aniž by musela být hospitalizována či limitována v běžném životě.

 

Před zákrokem

Zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem lze hodnotit jako bezpečné ošetření s velmi dobrými výsledky. Důležité je přibližně 2 týdny před zákrokem vysadit léky s obsahem kyseliny acetylsalicylové, snižující srážlivost krve, asi 48 hodin před ošetřením je vhodné omezit kouření.

Po zákroku

Po zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem se mohou v ošetřeném místě objevit malé otoky nebo modřinky, občas může docházet k pocitům napínání, které během krátké doby odezní. Zpočátku budou stydké pysky vypadat objemově větší, rovněž může dojít k přechodné vizuální asymetrii, jde však pouze o přechodný stav, který se po zhojení upraví. Náplasti se odstraňují po 2–3 dnech.

Je důležité dodržovat pooperační pokyny od ošetřujícího lékaře, vyvarovat se nošení těsného spodního prádla, nevystavovat tělo přílišné fyzické námaze prvních několik dnů, zvýšit pitný režim i intimní hygienu. Po 3–5 dnech je možná kancelářská činnost, po 14 dnech by mělo dojít ke zhojení, ihned po zákroku je nutná abstinence sexu, pohlavní styk se doporučuje až po měsíci.

Výsledný efekt zvětšení velkých stydkých pysků vlastním tukem je viditelný okamžitě, během 2 měsíců se stabilizuje. Často závisí i na samotném pacientovi a jeho adaptaci vstřebávání či nikoliv. Část přeneseného tuku (zpravidla kolem 20–40 %) se totiž po určité době může vstřebat, proto je vhodné zákrok pro optimalizaci zopakovat nebo vstřebaný tuk po zhruba 3 měsících až půl roce, doplnit.

Nejen krásná prsa, ale i krásná labia, představují pro ženu pravé ženství. Dříve ženy přijímaly stárnutí, aniž by přemýšlely o tom, zda se jim to líbí nebo ne. Dnes se však estetická medicína posunula k nejmodernějšímu a efektivnímu omlazování tak, aby každá žena vždy našla pro to, co potřebuje upravit a vylepšit, svoje ošetření na míru.

Pro přirozený efekt, za použití vlastního produktu, je zvětšení velkých stydkých pysků ideálním řešením, navíc bez nutnosti chirurgických zásahů nebo cizorodých výplní.

Vergrößerung der großen Schamlippen durch Eigenfett

Die Vergrößerung der großen Schamlippen durch Eigenfett gehört heute zu den schonenden Methoden der ästhetischen und plastischen Chirurgie. Auf sehr einfache Art wird aus bestimmten Bereichen des Körpers, an denen eine ausreichende Menge an Fettgewebe vorliegt (v.a. aus dem Unterhautbereich des Unterbauchs, der Schenkel oder des Gesäßes), eine entsprechende Menge entnommen, welche nach spezieller Behandlung als Füllmaterial in die Unterhaut der großen Schamlippen eingebracht wird, um deren Volumen aufzufüllen.

Eigenfett als Positivum zur Verbesserung der Intimpartie

Die Vergrößerung der großen Schamlippen durch Eigenfett nutzt für die Remodellierung, Formgebung und Auffüllung das natürlichste eigene Auffüllmaterial, und das ohne Nutzung von Fremdstoffen, Risiken und allergischen Reaktionen. Das eigene Fettgewebe, welches den Grundstoff für die Erneuerung von weichem Körpergewebe bildet, beeinflußt die Geschmeidigkeit und Elastizität des Haut, ist für die Menge des Unterhautfetts im Körper verantwortlich und wird sehr häufig in der Medizin als hochwertiges Füllmaterial für Bereiche benutzt, wo es nicht ausreichend vorhanden ist oder es nötig ist die Konturen zu betonen.

Wann ist die Vergrößerung der großen Schamlippen durch Eigenfett geeignet

Häufig greifen die Frauen zur Vergrößerung der großen Schamlippen durch Eigenfett vor allem aus ästhetischen Gründen, da es an diesen Stellen durch Altern, die genetische Disposition, Verlust von Kollagenfasern oder nach großer Gewichtsabnahme zur Erschlaffung, einem Mangel an Fettgewebe, Überhängen oder zum Hervorragen der kleinen Schamlippen kommt. All das kann zu funktionellen (z.B. bei Sport, Hygiene, Sexualleben), gesundheitlichen (Infektion, Erregung, schmerzhafter Geschlechtsverkehr) und physischen (vermindertes Selbstbewusstsein, Scham) Problemen führen. In der Regel geht es jedoch eher nur um die Ästhetik und um den Wunsch, die Intimpartie zu verjüngen. Oft aber auch um die Verbesserung des Sexuallebens, da für die Frauen die Labien wichtig sind, so wie schöne volle Brüste oder ein fester Hintern u.ä.

Die Vergrößerung der großen Schamlippen durch Eigenfett formt, erhöht das Volumen und wird denjenigen empfohlen, die eine natürlichere Behandlung suchen, ohne die Notwendigkeit eines chirurgischen Eingriffs. Ein effektives Ergebnis hängt jedoch auch von einer ausreichenden Menge an Fettgewebe ab, was bei sehr schlanken Frauen ein Problem sein kann. Eine ausreichende Fettmenge, aber auch eine ausreichende Durchblutung des Fettgewebes sind bei der Behandlung nötig, damit es nicht zur schnellen Absorbierung kommt. Der Eingriff hat das große Positivum, dass er ohne Belastung wiederholt werden kann.

Die Vergrößerung der großen Schamlippen durch Eigenfett kann mit anderen ästhetischen und chirurgischen Eingriffen kombiniert werden, inkl. der Verkleinerung der kleinen Schamlippen, und ist nur für erwachsene Frauen geeignet

Vorteile des Eingriffs  

Ein großer Vorteile der Vergrößerung der großen Schamlippen durch Eigenfett ist der sichere Verlauf, da körpereigenes Gewebe verwendet wird, und die dauerhafte Wirkung.

 • Ambulanter miniinvasiver Eingriff mit lokaler Betäubung
 • Doppelter Remodellierungseffekt – Absaugen überschüssigen Fetts, Verbesserung des Aussehens
 • Einfache Lösung – minimale Belastung für den Organismus
 • Methoden ohne Narben, Risiken und allergische Reaktion
 • Sicherer und natürlicher Eingriff der ästhetischen Medizin
 • Das Fett kann überall am Körper dort entnommen werden, wo ein Überschuss vorliegt
 • Verjüngung der Genitalien

 

Behandlungsverlauf

Die Vergrößerung der großen Schamlippen durch Eigenfett wird durch die moderne Liposuktionsmethode in lokaler Betäubung ausgeführt, der Eingriff kann jedoch auch in Analgosedation oder in Vollnarkose ausgeführt werden. Es handelt sich um eine miniinvasive Leistung mit Hilfe feiner Kanülen und ohne Narben, nur im Bereich der Absaugung verbleiben kleinste Wunden. Aus festgelegten Unterhautbereichen wird mittels der Liposuktionskanülen auf schonende Art eine angemessene Menge an Fettgewebe abgesaugt. Unmittelbar nach dem Absaugen wird das Fett speziell behandelt, um unerwünschte Beimischungen und Teilchen zu entfernen, danach wird es per Infektionen in den Unterhautbereich der großen Schamlippen eingebracht und der behandelte Bereich wird mit Pflastern abgedeckt.

Der Eingriff der Vergrößerung der großen Schamlippen durch Eigenfett dauert etwa eine Stunde. Die Patientin geht ohne Beschwerden in die häusliche Behandlung, ohne dass sie hospitalisiert werden muss oder in ihrem üblichen Leben eingeschränkt ist.

 

Vor dem Eingriff

Die Vergrößerung der großen Schamlippen durch Eigenfett kann als sichere Behandlung mit sehr guten Ergebnissen bewertet werden. Es ist wichtig, ca. 2 Wochen vor dem Eingriff Medikamente auszusetzen, die Acetylsalicylsäure enthalten, welche die Blutgerinnung absenken, ca. 48 Stunden vor der Behandlung sollte das Rauchen eingeschränkt werden.

Nach dem Eingriff

Nach der Vergrößerung der großen Schamlippen durch Eigenfett können an den behandelten Stellen kleine Schwellungen oder blaue Flecken auftreten, manchmal kann es zu Spannungsgefühlen kommen, die in kurzer Zeit verklingen. Anfangs werden die Schamlippen voluminöser aussehen, auch kann es vorübergehend zu einer visuellen Asymetrie kommen, es handelt sich dabei jedoch nur um einen vorübergehenden Zustand, der sich nach dem Verheilen korrigiert. Das Pflaster wird nach 2-3 Tagen entfernt.

Es ist wichtig die nachoperativen Anweisungen des behandelnden Arztes einzuhalten, das Tragen von zu enger Unterwäsche zu vermeiden, die ersten paar Tage dem Körper keiner übermäßigen physischen Anstrengung auszusetzen, das Trinkregime und die Intimhygiene zu erhöhen. Nach 3–5 ist Bürotätigkeit möglich, nach 14 Tagen kann es zur Verheilung kommen, direkt nach dem Eingriff ist sexuelle Abstinenz nötig, Geschlechtsverkehr wird erst nach einem Monat empfohlen.

Der resultierende Effekte der Vergrößerung der großen Schamlippen durch Eigenfett ist sofort sichtbar, während 2 Monaten stabilisiert er sich. Häufig hängt es auch vom einzelnen Patienten und dessen Grad an Absorptionsadaption ab. Ein Teil des übertragenen Fetts (i.d.R. etwa 20–40 %) kann nämlich nach einer bestimmten Zeit absorbiert werden, daher ist es ideal, den Eingriff zur Optimalisierung zu wiederholen oder das absorbierte Fett nach etwa 3 Monaten bis zu einem halben Jahr zu ergänzen.

Nicht nur schöne Brüste, sondern auch ein schönes Labium stellen für die Frau die richtigte Weiblichkeit dar. Früher akzeptierten die Frauen das Altern, ohne darüber nachzudenken, ob es ihnen gefällt oder nicht. Heute jedoch hat sich die ästhetische Medizin so zu modernsten und effektivsten Verjüngung entwickelt, dass jede Frau immer das findet, was sie korrigieren und verbessern möchte, ihre Behandlung nach Maß.

Für einen natürlichen Effekt, bei Benutzung eines Eigenprodukts, ist die Vergrößerung der Schamlippen die ideale Lösung, dazu noch ohne Notwendigkeit eines chirurgischen Eingriffs oder eines körperfremdes Elements.

Entdecken Sie Neuigkeiten


  Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu.

  × Poradíme Vám