Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Zvětšení prsou vlastním tukem

Zvětšení prsou vlastním tukem dnes konkuruje metodám estetické a plastické chirurgie a mnohdy nahrazuje náročnější a složitější operace prsou. Jednoduchým a šetrným způsobem se z určitého místa na těle odebere dostatečné množství tukové tkáně, která se po úpravě aplikuje jako výplňový materiál do prsou.

 

Jaký je přínos vlastního tuku k vylepšení těla?

Zvětšení prsou vlastním tukem využívá nejpřirozenější tělu vlastní tukovou tkáň, která slouží k remodelaci, dotvarování, doplnění prsou, řeší asymetrie prsou či jiné neestetické odchylky, a to bez použití cizorodých těles, rizik a alergických reakcí. Tuková tkáň jako základní složka obnovující měkké tkáně těla zodpovídá za elasticitu kůže i množství podkožního tuku a je kvalitním výplňovým materiálem do míst, kde chybí.

 

Pro koho je zvětšení prsou vlastním tukem vhodné

Očekávat zvětšení prsou dle svých snů či získat proporce jako celebrita s obrovským hrudníkem, není možné. Zvětšení prsou vlastním tukem pouze formuje, zvyšuje objem o jednu velikost. Proto je zákrok vhodný spíše pro ty, které neočekávají zřetelné zvětšení prsou, ale chtějí zvýraznit dekolt či vylepšit kontury, nebo mají strach ze silikonů a volí raději přirozenou formu ošetření. Dalším faktorem efektivního výsledku pro zvětšení prsou vlastním tukem je dostatečné množství tukové tkáně (min. 600 ml), což u štíhlých žen nemusí být vždy splněno. Přijatelné množství tukové tkáně také ještě neznamená úspěch, je potřeba, aby byla tkáň dostatečně prokrvená a nedošlo tak k rychlému vstřebání. V tomto případě se zákrok musí opakovat.

 

Průběh ošetření

Zvětšení prsou vlastním tukem se provádí moderní liposukční vibrační metodou. Z oblasti, kde se nachází dostatek tukové tkáně, se liposukční kanylou šetrně odebere přiměřené množství tuku, které se hned zpracuje – odstředí se nežádoucí částice a příměsi, poté se injekčně vpraví do prsou. Jedná se o ambulantní miniinvazivní zákrok s místním znecitlivěním nebo v analgosedaci za použití jemných kanyl, bez jizev.

Zvětšení prsou vlastním tukem zabere asi hodinu a pacientka bez potíží odchází domů, aniž by musela být hospitalizována či omezována v běžném životě.

Zvětšení prsou vlastním tukem lze kombinovat s některými estetickými zákroky a je vhodné pro ženy od 18 let.

 

Výhody zákroku

 

Před zákrokem

Zvětšení prsou vlastním tukem patří k bezpečným zákrokům s dobrými výsledky. Před zákrokem doporučujeme min. 14 dnů vysadit léky na snížení srážlivosti krve, 2 dny před ošetřením není žádoucí kouření.

Po zákroku

Po zvětšení prsou vlastním tukem se mohou na prsou objevit malé otoky nebo modřinky, občas může docházet k bolestivým reakcím, které během několika dnů odezní. Doporučujeme min. 2 týdny spaní na zádech, speciální elastické prádlo není nutné. Také je důležité dodržovat pooperační pokyny od ošetřujícího lékaře a vyvarovat se nošení těsného spodního prádla s kosticemi, volte raději sportovnější typ, dále nevystavovat tělo podchlazení či horkým koupelím. Část přeneseného tuku se po určité době může vstřebat (asi 20–40 %), tudíž je vhodné zákrok zopakovat nebo doplnit vstřebaný tuk, ne dříve však než po 6 měsících.

Efekt je viditelný okamžitě, během 3 měsíců se maximalizuje a stabilizuje. Prsa jsou pohmatově přirozená a vytvarovaná.

Prsa jsou pro ženy základem ženskosti. Každá má jinou představu o tom, jak by měla vypadat, mnoho však se svým hrudníkem spokojeno není. Pokud patříte k zastánkyním co nejpřirozenějšího efektu s využitím vlastního produktu, je zvětšení prsou vlastním tukem tím nejlepším řešením, které dnešní estetická medicína nabízí. I bez nutnosti chirurgických zásahů či cizorodých výplňových materiálů – pro krásnější prsa!

Brustvergrößerung mit Eigenfett

Die Brustvergrößerung mit Eigenfett konkurriert heutzutage mit den Methoden der ästhetischen und plastischen Chirurgie und ersetzt oft die anspruchsvollere und kompliziertere Brustoperation. Auf einfache und schonende Art wird von festgelegten Körperstellen eine ausreichende Menge an Fettgewebe entnommen, welches nach Bearbeitung als Füllmaterial in die Brüste eingebracht wird.

Welchen Beitrag leistet Eigenfett zur Verbesserung des Körpers?

Die Brustvergrößerung mit Eigenfett nutzt die natürlicheren Bestandteile des eigenen Fettgewebes, welche zur Remodellierung, Formung und Füllung der Brust dienen, es löst Brustasymetrien und andere unästhetische Abweichungen, und das ohne Benutzung von Fremdkörpern, Risiken und allergischen Reaktionen. Das Fettgewebe, welches den Grundstoff für die Erneuerung von weichem Körpergewebe bildet, beeinflußt die Elastizität des Haut, ist für die Menge des Unterhautfetts im Körper verantwortlich und ist ein hochwertiges Füllmaterial für Bereiche, wo es nicht ausreichend vorhanden ist.

Für wen ist die Brustvergrößerung mit Eigenfett geeignet

Vergrößerte Traumbrüste zu erhalten oder Proportionen wie Celebrities mit riesigen Brüsten zu erreichen, das ist so nicht möglich. Die Brustvergrößerung mit Eigenfett formt lediglich und erhöht das Volumen um eine Größe. Daher ist der Eingriff eher für diejenigen geeignet, die keine deutliche Vergrößerung der Brüste erwarten, aber das Dekollete betonen und die Kontur verbessern wollen, oder die vor Silikon Angst haben und lieber eine natürliche Form der Behandlung wählen. Ein weiterer Faktor eines effektiven Ergebnisses für die Brustvergrößerung mit Eigenfett ist eine ausreichende Menge an Fettgewebe (min. 600 ml), was bei schlanken Frauen nicht immer gegeben sein muss. Eine annehmbare Menge an Fettgewebe muss auch noch keinen Erfolg bedeuten, es ist nötig, dass das Gewebe ausreichend durchblutet ist und es so nicht zu seiner schnellen Absorption kommt. In diesem Fall muss der Eingriff wiederholt werden.

Behandlungsverlauf

Die Brustvergrößerung mit Eigenfett wird durch die moderne Liposuktionsvibrationsmethode durchgeführt. Aus einem Bereich, an dem sich ausreichend Fettgewebe befindet, wird mit Liposuktionskanülen schonend eine angemessene Menge an Fett entnommen, welches sofort verarbeitet wird – es werden ungewünschte Teilchen und Beimischungen entfernt, danach wird es per Injektionen in die Brüste eingebracht. Es handelt sich um einen miniinvasiven Eingriff bei Benutzung feiner Kanülen, ohne Narben. Die Brustvergrößerung mit Eigenfett nimmt etwa 2-2,5 Stunden ein. Die Brustvergrößerung mit Eigenfett kann mit anderen ästhetischen Eingriffen kombiniert werden und ist für Frauen ab 18 Jahre geeignet.

Vorteile des Eingriffs

  • Doppelter Remodellierungseffekt – Absaugen überschüssigen Fetts, Verbesserung des Aussehens der Brüste
  • Einfache Behandlung mit minimaler Belastung des Organismus
  • Eingriff ohne Narben, Risiken und Allergien
  • Gängige und natürliche Methode der ästhetischen Medizin
  • Das Fett kann überall am Körper dort entnommen werden, wo ein Überschuss vorliegt

Vor dem Eingriff

Die Brustvergrößerung mit Eigenfett gehört zu den sicheren Eingriffen mit guten Ergebnissen. Vor dem Eingriff sollten min. 14 Tage lang Medikamente zur Senkung der Blutgerinnnung ausgesetzt werden, 2 Tage vor der Behandlung sollten nicht mehr geraucht werden.

Nach dem Eingriff

Nach der Brustvergrößerung mit Eigenfett können an den Brüsten kleine Schwellungen oder blaue Flecken auftreten, manchmal kann es zu schmerzhaften Reaktionen kommen, welche nach mehreren Tagen abklingen. Wir empfehlen min. 2 Wochen auf dem Rücken zu schlafen, eine spezielle Elastikwäsche ist nicht nötig. Auch ist es wichtig, die nachoperativen Anweisungen des behandelnden Arztes einzuhalten und das Tragen von enger Unterwäsche mit Bügeln zu vermeiden, wählen Sie lieber eine sportlichere Ausführung, setzen Sie außerdem den Körper keiner Unterkühlung oder heißen Bädern aus. Ein Teil des übertragenen Fetts kann nach einer bestimmten Zeit absorbiert werden (etwa 20–40 %), daher ist es daher ist es ideal, den Eingriff zu wiederholen oder das absorbierte Fett nach zu ergänzen, jedoch nicht früher als nach 6 Monaten.

Der Effekt ist sofort sichtbar, innerhalb von 3 Monaten maximalisiert und stabilisiert sich. Die Brüste werden natürlich gefüllt und geformt.

 

Die Brüste sind für Frauen Grundlage der Weiblichkeit. Jede hat eine andere Vorstellung davon, wie sie aussehen sollten, viele sind jedoch mit ihrer Brust unzufrieden. Wenn Sie zu den Anhängerinnen eines möglichst natürlichen Effekts bei Benutzung eines Eigenprodukts gehören, ist die Brustvergrößerung mit Eigenfett die beste Lösung, welche die heutige ästhetische Medizin bietet. Auch ohne die Notwendigkeit eines chirurgischen Eingriffs oder fremdartigen Füllmaterials – für schönere Brüste!

Warum sich einer Operation an unserer Klinik unterziehen?

Sicherheit

Alle unsere Bettenzimmer sind als JIP gestaltet, alle Klienten werden ständig überwacht. Wir sind Inhaber des Zertifikats für Qualität und sichere Verfahren der Plastischen Chirurgie, inklusive Ersatzstromquellen für die gesamte Klinik.

Ausschlafzimmer

Hotelähnliche Zimmer des 5*-Typs inkl. eigener Sanitärausstattung, Minibar, Gastronomie und verstellbaren Premiumbetten der Marke Schroder.

Einzigartige Anästhesie in Tschechien

Unsere Low-flow Anästhesie wird von den besten Anästhologen in Tschechien mit Hilfe des Spitzenanästhologiegeräts HEYER aus Deutschland kontrolliert. Als einziger Arbeitsplatz in Tschechien benutzen wir eine voll digitalisierte Dosierung der Anästhesie.

Parken

Für alle unsere Klienten, die zu uns für eine Konsultation/kurze Leistungen bestellt sind, steht nach vorheriger Reservierung kostenloses Parken direkt in der Garage unseres Gebäudes zur Verfügung. Von der Garage können Sie also bequem und diskret sozusagen trockenen Fußes mit dem Aufzug direkt bis in die Klinik gelangen.

Konsultation

Führen wir unverbindlich und gratis durch.

Wifi a internet

Die gesamte Klinik ist zu Ihrer Bequemlichkeit durch eine Hochgeschwindigkeits-WIFI-Verbindung abgedeckt. Sie können auch ein Tablet für Ihren Aufenthalt bei uns kostenlos ausleihen.

Operation auf Raten

Sämtliche Eingriffe können bei uns außer in bar und per Karte auch in vorteilhaften Raten beglichen werden.

Technische Ausstattung

Dank der Verbindung unserer Klinik mit dem Importeur von Medizintechnik BP Medical verfügen wir über die beste technische Ausstattung, das wir ständig modernisieren.

MEHR SEHEN
Entdecken Sie Neuigkeiten


    Ich stimme der Verarbeitung personenbezogener Daten zu.

    × Poradíme Vám