MUDr. Jana Votrubová PhD. – video zvětšení rtů

 

 

MUDr. Jana Votrubová PhD. – video zvětšení rtů

 

 

Členství v odborných medicínkých společnostech:

 • člen ČADV (České akademie dermatovenerologie)
 • člen ČDS (České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP)
 • člen EADV (European academy of dermatovenerology)
 • člen ESDR (European Society for Dermatological Research)
 • člen České lymfologické společnosti

Publikační a editorská činnost:

 • Votrubova J, Juzlova K, Smerhovsky Z, Fialova J, Gopfertova D, Vojackova N, Hercogova J.Risk factors for comorbidities in Czech psoriatic patients: results of a hospital-based case-control study.Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2014 Jun;158(2):288-94. doi: 10.5507/bp.2013.062. Epub 2013 Sep 27.
 • Juzlova K., Votrubova J.,Kacerovska. D., Lukas M., Bortlik M., Rohacova H., Nohynkova E., Vojackova N., Fialova J., Hercogova J. Visceral leishmaniasis with cutaneous symptoms in a patient treated with infliximab followed by fatal consequences. Dermatologic therapy. Article first published online: 19 AUG 2013 | DOI: 10.1111/dth.12083
 • Juzlova K, Votrubova J, Dzambova M, Gopfertova D, Hercogova J, Smerhovsky Z. Gastrointestinal comorbidities in patients with psoriasis in the Czech Republic: The results of 189 patients with psoriasis and 378 controls. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015 Oct 21. doi: 10.5507/bp.2015.048.
 • Votrubova J, Juzlova K, Dzambova M, Hercogova J, Gopfertova D.Cardiovascular Comorbidities in Patients with Psoriasis: Risk Profile Including Carotide Ultrasonography Assessed in Hospital-based Case Control Study. Acta Dermatovenerol Croat. 2016 Aug;24(3):187-92.
 • Jůzlová K.,Votrubová J., Šmerhovský Z., Fialová J.,Vojáčková N., Göpfertová D., Hercogová J. Prevalence komorbidit psoriázy s doporučením sekundárně preventivních postupů. Čes dermatoven 2013, roč. 3, č. 1, s. 27-32
 • Votrubová J., Fialová J., Hercogová J. Požadavky na vybavení a provoz operačního sálu, sterilizace, dezinfekce. Čes dermatoven 2013, roč. 3, č. 3, s. 160-162. ISSN: 1805-0611.
 • Stránská J., Vaňousová D., Jůzlová K., Vojáčková N., Hercogová J. Morbus Reiter. Čes dermatoven 2012, roč. 2, č. 1, s. 53-54.
 • Fialová J., Vojáčková N., Stránská J., Jůzlová K., Hercogová J. Kožní projevy Crohnovy choroby. Čes dermatoven 2012, roč. 2, č. 3, s. 168-172.
 • Jůzlová K., Stránská J., Jiráková A. 41. kongres European Society for Dermatological Research. Čes dermatoven 2011, roč. 1, č. 2, s. 56.
 • Juzlova K., Stranska J., Hercogova J.,Co-morbidities of Psoriasis: A Pilot study on 100 Czech Patiens, J Invest Dermatol., Sept. 2010, vol. 130, 73.
 • Stranska J., Juzlova K., Hercogova J., Smerhovsky Z, Goepfertova D. Co-morbidities of Psoriasis:Consequential study on 250 Czech Patients, J Invest Dermatol., Sept. 2011, vol. 131, 51.
 • Juzlova K., Stranska J. Co-morbidities of Psoriasis:Consequential study on 350 Czech Patients, J Invest Dermatol., Sept. 2012, vol. 132, 73.

Reference:

 

powered by Estheticon.cz

Odebírejte novinky


Souhlasím se zpracováním osobních údajů.