Máme otevřeno a provádíme ambulantní i operační výkony. Dodržujeme však zvýšený hygienický režim. Více informací zde.

Díky moderní žilní chirurgii je možné nabídnout pacientům komplexní péči o onemocnění žilního systému – operace křečových žil. Používáme mini-invazivní metody a léčba probíhá ambulantně, bez nutnosti narkózy. Využíváme nejmodernějších a vysoce inovativních minimálně-invazivních metod (termické – laserová/radiofrekvenční ablace, netermické – žilní lepidlo VariClose,  mechano-chemická ablace ClariVein).

Naši filosofii zakládáme na neustálém vzdělávání našich specialistů, všechny naše zákroky tak odpovídají současným doporučením mezinárodních odborných společností. Cílem je nejen léčebný efekt, ale také estetický výsledek zákroku.

 

Operace křečových žil – kdy podstoupit?

Křečové žíly (varixy) jsou jedním z projevů chronické žilní nedostatečnosti (chronic vein insufficiency – CHVI), a sice druhým stádiem tohoto onemocnění. Mezi nejčastější projevy chronické žilní nedostatečnosti patří bolesti, otoky a viditelné křečové žíly (varixy), jež v počáteční fázi nemusejí pacienta nijak omezovat, při progresi onemocnění se ale může chronická žilní nedostatečnost projevit například vznikem zánětu či bércového vředu. Ve výjimečných případech může mít onemocnění za následek dokonce plicní embolii.

Léčbu indikujeme především u symptomatických pacientů, kteří trpí otoky, křečemi, bolestmi a pocitem těžkých nohou. Cílenou léčbou odstraníme symptomy a zabráníme progresi onemocnění do závažnějšího stádia. Léčbu nabízíme ale také pacientům, pro něž představují viditelné varixy estetický problém a kteří zároveň nevykazují známky CHVI.

 

Typy zákroků které provádíme:

Žilní chirurgie zahrnuje veškeré minimálně-invazivní metody operace křečových žil.

 

Mini-invazivní metody léčby

Podle mechanismu uzávěru dělíme mini-invazivní metody následujícím způsobem:

Termické mini-invazivní metody (destrukce žíly působením tepla) – zákrok je prováděn v lokální, tzv. tumescenční anestesii – ošetřovaná žíla je obalena roztokem s anestetikem, cílem je zabránění poškození okolních tkání vlivem tepla.

 1. Laserová ablace (EVLT – endovenous laser treatment) – do postižené žíly je zavedeno laserové vlákno, které vlivem tepelné energie destruuje vnitřní stěnu žíly, což má za následek její uzávěr
 2. Radiofrekvenční ablace (RFA) – do postižené žíly je zavedeno radiofrekvenční vlákno, které destruuje vnitřní stenu žíly vlivem tepelné energie; tímto způsobem dochází k řízenému uzávěru („zatavení“) postižené žíly

Netermické mini-invazivní metody (destrukce žíly bez působení tepla), bez nutnosti anestezie

 

 1. Žilní lepidlo VariClose – do postižené žíly se aplikuje žilní lepidlo (N-butyl-kyano-akrylát). Hlavní výhodou žilního lepidla je fakt, že pacient po zákroku nemusí nosit kompresivní punčochu
 2. MOCA (mechano-chemická ablace) – ClariVein – postiženou žílu ošetřujeme pomocí mechanické energie (rotační vysokofrekvenční mechanické poškození vnitřní výstelky žíly) a sklerosantem – etoxysklerolem (mechanickým poškozením); tímto způsobem dochází k uzávěru žíly

Pokud jsou boční varikózní žíly většího rozsahu, je možné veškeré minimálně-invazivní metody doplnit o tzv. flebektomii/sklerotizaci; sklerotizaci lze provést během zákroku nebo s odstupem 6 měsíců.

Na přání pacienta můžeme zákrok doplnit o analgosedaci. Jedná se o řízené tlumení bolesti a úzkosti za přítomnosti anesteziologa, nejedná se však o celkovou anestezii.

Skleroterapie (foam skleroterapie)

Jedná se o metodu, kdy se do menších křečových žil, jež nejsou vhodné k operační léčbě, pomocí injekce aplikuje Aetoxysklerol (napěněný Aetoxysklerol – foam/pěnová skleroterapie). Působením této látky dochází k neinfekčnímu chemickému zánětu ve stěně žíly. Postižená žíla se následně uzavře a žilní kresba zmizí z kůže. Tato metoda podléhá přísné indikaci. Nejprve je nutné vyřešit hlavní příčinu onemocnění: nejčastěji jde o tzv. reflux do hlavní kmenové žíly. Skleroterapie se obvykle  provádí jako doplňková léčba po vyřešení příčiny vzniku varixů. Jako samostatná léčba se provádí pouze tehdy, když je základní příčina onemocnění již odstraněna.

Konvenční chirurgická léčba

Díky moderní žilní chirurgii je možné nabídnout pacientům komplexní péči o onemocnění žilního systému – operace křečových žil. Používáme mini-invazivní metody a léčba probíhá ambulantně, bez nutnosti narkózy. Využíváme nejmodernějších a vysoce inovativních minimálně-invazivních metod (termické – laserová/radiofrekvenční ablace, netermické – žilní lepidlo VariClose).

Naši filosofii zakládáme na neustálém vzdělávání našich specialistů, všechny naše zákroky tak odpovídají současným doporučením mezinárodních odborných společností. Cílem je nejen léčebný efekt, ale také estetický výsledek zákroku.

Ceník:

 • laserová metoda 35 000 Kč
 • žilní lepidlo (VenaSeal) 55 900 Kč

Vyšetření včetně ultrazvuku 1 500 Kč. Výše uvedené ceny jsou uvedené za 1 končetinu.

Operace křečových žil – kdy podstoupit?

Křečové žíly (varixy) jsou jedním z projevů chronické žilní nedostatečnosti (chronic vein insufficiency – CHVI), a sice druhým stádiem tohoto onemocnění. Mezi nejčastější projevy chronické žilní nedostatečnosti patří bolesti, otoky a viditelné křečové žíly (varixy), jež v počáteční fázi nemusejí pacienta nijak omezovat, při progresi onemocnění se ale může chronická žilní nedostatečnost projevit například vznikem zánětu či bércového vředu. Ve výjimečných případech může mít onemocnění za následek dokonce plicní embolii.

Léčbu indikujeme především u symptomatických pacientů, kteří trpí otoky, křečemi, bolestmi a pocitem těžkých nohou. Cílenou léčbou odstraníme symptomy a zabráníme progresi onemocnění do závažnějšího stádia. Léčbu nabízíme ale také pacientům, pro něž představují viditelné varixy estetický problém a kteří zároveň nevykazují známky CHVI.

Typy zákroků které provádíme:

Žilní chirurgie zahrnuje veškeré minimálně-invazivní metody operace křečových žil.

 

Mini-invazivní metody léčby

 • zákrok je prováděn ambulantně a netrvá déle než 30-45 minut
 • žádná předoperační vyšetření, pouze částečná anestesie, bez nutnosti hospitalizace
 • během zákroku se postižená žíla uzavře tepelnou nebo chemickou cestou, výkon je naprosto bezpečný díky ultrazvukové kontrole z několika kožních vpichů, kožní řez není nutný
 • k odstranění postižené žíly nedochází stejným způsobem jako u klasické invazivní metody, zákrok vyvolává uzávěr ošetřené žíly, jež se následně změní v jizvu a postupně se vstřebá
 • v porovnání klasickou invazivní léčbou je hlavní výhodou minimálně invazivních metod nízká pooperační bolestivost, pacient se navíc může okamžitě vrátit ke svým každodenním aktivitám včetně zaměstnání

Podle mechanismu uzávěru dělíme mini-invazivní metody následujícím způsobem:

Termické mini-invazivní metody (destrukce žíly působením tepla) – zákrok je prováděn v lokální, tzv. tumescenční anestesii – ošetřovaná žíla je obalena roztokem s anestetikem, cílem je zabránění poškození okolních tkání vlivem tepla.

 1. Laserová ablace (EVLT – endovenous laser treatment) – do postižené žíly je zavedeno laserové vlákno, které vlivem tepelné energie destruuje vnitřní stěnu žíly, což má za následek její uzávěr

Netermické mini-invazivní metody (destrukce žíly bez působení tepla), bez nutnosti anestezie

 

 1. Žilní lepidlo VenaSealTM Closure Systém (Medtronic, USA) – do postižené žíly se aplikuje žilní lepidlo (kyano-akrylát).

Pokud jsou boční varikózní žíly většího rozsahu, je možné veškeré minimálně-invazivní metody doplnit o tzv. flebektomii/sklerotizaci; sklerotizaci lze provést během zákroku nebo s odstupem 6 měsíců.

Na přání pacienta můžeme zákrok doplnit o analgosedaci. Jedná se o řízené tlumení bolesti a úzkosti za přítomnosti anesteziologa, nejedná se však o celkovou anestezii.

Skleroterapie (foam skleroterapie)

Jedná se o metodu, kdy se do menších křečových žil, jež nejsou vhodné k operační léčbě, pomocí injekce aplikuje Aetoxysklerol (napěněný Aetoxysklerol – foam/pěnová skleroterapie). Působením této látky dochází k neinfekčnímu chemickému zánětu ve stěně žíly. Postižená žíla se následně uzavře a žilní kresba zmizí z kůže. Tato metoda podléhá přísné indikaci. Nejprve je nutné vyřešit hlavní příčinu onemocnění: nejčastěji jde o tzv. reflux do hlavní kmenové žíly. Skleroterapie se obvykle  provádí jako doplňková léčba po vyřešení příčiny vzniku varixů. Jako samostatná léčba se provádí pouze tehdy, když je základní příčina onemocnění již odstraněna.

Konvenční chirurgická léčba

 • nutnost celkové anestezie a hospitalizace, operace se provádí v den přijetí, následující den je pacient propuštěn
 • kompletní předoperační vyšetření
 • principem zákroku je „vytržení” (stripping) postižené žíly z několika kožních řezů
 • zákrok je většinou doplněn o tzv. flebektomii –větší varikózní žíly jsou odstraněny z několika menších řezů
 • hlavní nevýhodou tradiční chirurgické léčby varixů je pooperační bolestivost, dlouhá rekonvalescence (4-6 týdnů) a riziko vzniku pooperačních komplikací rány, kterých se u mini-invazivních metod obávat nemusíme
Odebírejte novinky


  [wpgdprc "Souhlasím se zpracováním osobních údajů."]