PREMIER DAYS - ušetřete v letních termínech až 20 000 Kč - více informací zde.

ONLINE KONZULTACE - zhodnocení operace plastickým chirurgem zdarma - více informací zde.
Prémiová klinika plastické chirurgie
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
phone-call

MUDr. MARTINA KRÁSOVÁ Ph.D.

Lékařka oboru dermatologie se specializující se na aplikaci botulotoxinu, laserové zákroky a dermatovenerologické výkony.

O LÉKAŘI

MUDr. MARTINA KRÁSOVÁ Ph.D.

Lékařka oboru dermatologie se specializací na aplikaci botulotoxinu, laserové zákroky a dermatovenerologické výkony. Mezi její pracovní zkušenosti řadíme její dlouholetou praxi v Nemocnici na Bulovce kde se zaměřovala na dermatolovenerologii a kožní nádory. Je členkou Evropské akademie dermatologie a během své praxe se věnovala rozsáhlé publikační činnosti.

Vzdělání

2005 – 2012 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, všeobecné lékařství
2017 specializace v oboru dermatovenerologie

OBJEDNEJTE SE NA KONZULTACI

Svěřte se MUDr. Martine Krásové Ph.D. do svých rukou a objednejte se na nezávaznou konzultaci kliniky Premier Clinic.

Předchozí praxe

2009 – 2010 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo
2011 dobrovolník v Gorkha Municipal Hospital, Nepál
2012 – doposud lékař Dermatovenerologické kliniky 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
2012 – doposud akademický pracovník 2. LF UK v Praze
2012 – 2016 student postgraduálního studia 2. LF UK, název dizertační práce: Riziko zhoubných novotvarů u příjemců transplantátů ledvin: Asociace mezi transplantací a výskytem kožních nádorů.
2012 – 2014 řešitel grantového projektu IGA MZ ČR NT 13275, název projektu: Rizikové faktory komorbidit psoriázy využitelné v sekundární prevenci.
2013 – 2015 řešitel grantového projektu IGA MZ ČR NT 14203, název projektu: Incidence novotvarů u pacientů po transplantaci srdce – identifikace významných faktorů pro užití v sekundární prevenci
2015 – 2018 řešitel grantového projektu AZV MZ ČR č. 15-26779A, název projektu: Incidence kožních nádorů u příjemců transplantátů ledvin v transplantačním centru Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM).

Členství v odborných společnostech:

 • Člen ČADV – Česká akademie dermatovenerologie
 • Člen ČLS JEP – Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Člen EADV  – European academy of dermatovenerology
 • Člen SCOPE – Skin Care in Organ Transplat Patients 

Publikace:

Mezinárodní publikace:

 • Džambová, M., Sečníková, Z., Jiráková, A., Jůzlová, K., Viklický, O., Hošková, L., Göpfertová, D., Hercogová, J. Malignant melanoma in organ transplant recipients: incidence, outcomes and managment strategies – a review of literature. Dermatol Ther. 2016; 29(1):64-8.
 • Krásová, M., Sečníková, Z., Göpfertová, D., Hercogová, J., Viklický, O., Jůzlová, K., Jiráková, A., Šmerhovský, Z.Immunosuppressive therapy in the posttransplant period and skin cancer. Dermatol Ther. 2016;29(6):433-436.
 • Sečníková, Z., Jůzlová, K., Vojáčková, N., Hošková, L., Kazakov, D., Fialová, J., Džambová, M., Hercogová J. The rare case of Alternaria alternata cutaneous and pulmonary infection in a heart transplant recipient treated by azole antifungals. Dermatol Ther. 2014; 27(3):140-3.
 • Rob, F., Fialová, J., Brejchová, M., Džambová, M., Sečníková, Z., Zelenková, D., Jiráková, A., Hercogová, J. Drug fever as an adverse effect of acitretin in complicated psoriasis patient. Dermatol Ther. 2015; 28(6):366-8.
 • Sečníková, Z., Göpfertová, D., Hošková, L., Hercogová, J., Džambová, M., Jiráková, A., Rajská, L., Rob, F., Šmerhovský, Z. Significantly higher incidence of skin cancer than other malignancies in patients after heart transplantation. A retrospective cohort study in the Czech Republic. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2015; 159(4): 648-51.
 • Jiráková, A., Rajská, L., Rob, F., Džambová, M., Sečníková, Z., Göpfertová, D., Schwartz, M., Smith, F., Lotti, T., Hercogová, J. First case of pachonychia congenita in the Czech Republic. Dermatol Ther. 2015; 28(1):10-2.
 • Jiráková, A., Rob, F., Sečníková, Z., Koblová, K., Džambová, M., Rajská, L., Göpfertová, D., Pellacani, G., Malý, M., Lotti, T., Hercogová, J. Topical corticosteroids but not calcineurin inhibitors induces atrophy after four weeks. J Biol Regul Homeost Agents. 2015; 29(3):701-6.
 • Juzlova, K., Votrubova, J., Dzambova, M., Gopfertova, D., Hercogova, J., Smerhovsky, Z. Gastrointestinal comorbidities in patients with psoriasis in the Czech Republic: The results of 189 patients with psoriasis and 378 controls. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2016;160(1):100-5.
 • Dzambova, M., Juzlova, K., Secnikova, Z., Gopfertova, D., Smerhovsky, Z. , Viklicky, O., Hercogova, J. Incidence of skin cancer in the Czech renal transplantant population. J Invest Dermatol. 2014, vol. 134, 41.
 • Juzlova, K., Dzambova, M., Votrubova, J., Smerhovsky, Z., Fialova, J., Gopfertova, D., Hercogova, J Comorbidities in Patients with Psoriasis:New Results -Study on 400 Czech Patiens.  J Invest Dermatol. 2014, vol. 134, 40.
 • Secnikova, Z., Dzambova, M., Gopfertova, D., Smerhovsky, Z. , Viklicky, O., Hercogova, J. Incidence of malignancies in heart transplant recipients. The retrospective cohort study in Czech republic. J Invest Dermatol. 2014, vol. 134, 41.

Národní publikace:

 • Džambová, M., Fialová, J., Hercogová, J.Instrumentárium a šicí materiálny v dermatochirurgii.Čes Dermatovenerol. 2013; 3(3):158-159.
 • Džambová, M., Sečníková, Z., Hercogová, J. Hereditární ichtyózy. Čes Dermatovenerol. 2013; 3(4):217-20.
 • Džambová, M., Sečníková, Z., Zelenková, D., Fialová, J., Hercogová, J. Ekzém a dermatitis herpetiformis Duhring. Čes Dermatovenerol. 2013; 3(4):258-60.
 • Džambová, M., Sečníková, Z., Hercogová, J. Hereditární ichtyózy. Postgraduální medicína. 2014; 16(1):58-62.
 • Džambová, M., Fialová, J., Hercogová, J. Rizika a komplikace zákroků v korektivní dermatologii, dermatochirurgii, krvácení a jeho zástava. Čes Dermatovenerol 2014;4(2):84-87.
 • Džambová, M., Sečníková, Z., Rob, F., Jůzlová, K., Hercogová, J. Spinocelulární karcinom. Čes Dermatovenerol. 2015; 5(1):7-18.
 • Džambová, M., Sečníková, Z., Vojáčková, N., Hercogová, J. Melanom u pacientů po orgánových transplantacích – incidence, prognóza a léčebný postup. Čes Dermatovenerol. 2015; 5(1):19-22.
 • Krásová, M. Sečníková, Z., Jůzlová, K., Hercogová, J. Lokalizovaná sklerodermie. Čes Dermatovenerol. 2016; 6(1):14-22.
 • Krásová, M., Sečníková, Z., Göpfertová, D., Šmerhovský, Z.,Viklický, O., Jůzlová, K., Koblová, K., Zelenková, D., Hercogová, J. Kožní nádory u pacientů po transplantaci ledvin. Výsledky studie na souboru 797 pacientů transplantačního centra IKEM. Doporučení pro sledování pacientů po trabplantaci ledvin v ČR. Čes Dermatovenerol. 2018; 8(1): 36-46.
 • Sečníková Z., Džambová M., Vojáčková N., Rajská L., Hercogová J.Kožní nemoci u pacientů potransplantaci. Čes Dermatovenerol. 2012; 2(4):244-249.
 • Sečníková, Z., Džambová, M., Vojáčková, N., Hercogová, J.Transplantace orgánů a kožní komplikace. Medicína a umění. 2013;25:12-13.
 • Rajská, L., Rob, F., Sečníková, Z., Džambová, M., Zelenková, D., Jiráková, A., Vojáčková, N., Hercogová, J.Náhlý výsev mnohočetných veruk. Čes Dermatovenerol. 2013; 3(2):115-118.
 • Sečníková, Z., Džambová, M. Bazocelulární karcinom. Čes Dermatovenerol 2014,4(2):76-83.
 • Sečníková, Z., Džambová, M., Hercogová, J. Role virů, UV záření a imunosuprese v patogenezi kožních nádorů u pacientů po transplantaci orgánů. Čes Dermatovenerol 2014; 4(2):88-93.
 • Svobodová, K., Krásová, M., Hercogová, J. Mnohočetný výsev molusek u imunosuprimovaného pacienta po transplantaci ledviny. Čes Dermatovenerol. 2018; 8(3): 192-194.

Kapitoly v publikacích:

 • Krásová, M. Ichthyosis. In: Hercogová J. et al. Klinická dermatovenerologie. 1. Díl. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 318-325. ISBN. 978-80-204-5321-1.
 • Krásová, M. Morphaea. In: Hercogová J. et al. Klinická dermatovenerologie. 1. Díl. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 401-408. ISBN. 978-80-204-5321-1.
 • Krásová, M. Carcinoma spinocellulare. In: Hercogová J. et al. Klinická dermatovenerologie. 1. Díl. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 695-703. ISBN. 978-80-204-5321-1.
 • Hercogová, J., Krásová, M. Epiteliální prekancerózy. In: Hercogová J. et al. Klinická dermatovenerologie. 1. Díl. Praha: Mladá fronta, 2019, s. 688-694. ISBN. 978-80-204-5321-1.

Prezentace:

 • Brněnský dermatologický den Antonína Trýba, Brno, 07. 12. 2012, posterová prezentace. Sečníková Z., Džambová M., Göpfertová D., Šmerhovský Z., Hercogová J. Kožní nádory u pacientů po transplantaci srdce. Pilotní studie v souboru 467 pacientů.
 • Pražský kazuistický seminář, Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, 06. 02. 2013, přednáška. Džambová M., Sečníková Z., Fialová J., Vojáčková N., Hercogová J. Ekzém nebo bulózní onemocnění?
 • Vědecká konference 2. LF UK, Praha, 24–25.04.2013, posterová prezentace. Sečníková Z., Džambová M., Göpfertová D., Šmerhovský Z., Hercogová J. Kožní nádory u pacientů po transplantaci srdce. Pilotní studie v souboru 467 pacientů.
 • 10th EADV Spring symposium, Krakow, 23-26.05.2013, posterová prezentace. Sečníková Z., Jůzlová K., Vojáčková N., Hošková L., Džambová M., Hercogová J. Alternaria alternata skin infection in a heart transplant recipient.
 • 13th Annual Metting SCOPE, Gdansk, 06-08. 06. 2013, posterová prezentace. Džambová M., Sečníková Z., Fialová J., Rob F., Brejchová M., Vojáčková N., Hercogová J. Simultaneous eruption of multiple seborrhoeic keratoses and non-melanoma skin cancers in a 61 – year old renal transplant recipient: A case report.
 • 13th Annual Metting SCOPE, Gdansk, 06-08. 06. 2013, posterová prezentace.Sečníková Z., Džambová M.,Göpfertová D., Šmerhovský Z., Hercogová J. Skin cancer in cohort of living patients following heart transplantation in Czech Republic. The first study in Czech Republic.
 • Národní dermatologický kongres, Brno, 18-19.10.2013, přednáška. Džambová M., Sečníková Z., Fialová J., Vojáčková N., Hercogová J. Ekzém nebo bulózní onemocnění?
 • Pražský kazuistický seminář, Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, 12.02.2014, přednáška. Džambová M., Sečníková Z., Fialová J., Vojáčková N., Hercogová J. Kožní komplikace jako nežádoucí účinky imunosupresivní léčby po transplantaci ledvin.
 • Mezinárodní dermatovenerologický kongres, Brno, 14-15.03.2014, přednáška. Džambová M., Sečníková Z., Göpfertová D., Šmerhovský Z., Viklický O., Hercogová J. Kožní nádory u příjemců transplantátů ledvin v transplantačním centru Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM) Praha.
 • Trainee Course – Skin in Organ Transplant Recipients, Zurich, 03-05.04.2014, přednáška. Džambová M., Sečníková Z., Fialová J., Vojáčková N., Hercogová JAcne -like dermatitis in a renal transplant recipient.
 • Vědecká konference 2. LF UK, Praha, 09-10.04.2014,posterová prezentace.  Džambová M., Sečníková Z., Göpfertová D., Šmerhovský Z., Viklický O., Hercogová J.Kožní nádory u příjemců transplantátů ledvin v transplantačním centru Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM). Výsledky pilotní prospektivní kohortové studie na souboru 190 pacientů.
 • Národní dermatologický kongres, Praha, 11-12.04.2014, přednáška. Džambová M., Sečníková Z., Fialová J., Vojáčková N., Hercogová J. Vedlejší účinek sirolimu u pacienta po transplantaci ledviny.
 • 14th Annual Metting SCOPE, Leiden, 15-18.05. 2014, posterová prezentace. Džambová M., Sečníková Z., Göpfertová D., Šmerhovský Z., Viklický O., Hercogová J.Incidence of skin cancer in renal transplant recipients in transplant center in the Institute of Clinical and Experimental Medicine, Prague, Czech Republic.
 • 44th Annual ESDR Meeting, Kodaň, 10-13.09.2014, posterová prezentace. Džambová M., Sečníková Z., Göpfertová D., Šmerhovský Z., Viklický O., Hercogová J. Incidence of skin cancer in the Czech renal transplant population.
 • 23rd EADV Congress, Amsterdam, 8-12.10.2014, posterová prezentace. Džambová M., Sečníková Z., Göpfertová D., Šmerhovský Z., Viklický O., Hercogová J.Posttransplant malignancies in the Czech renal transplant population – a single center experience.
 • 12th EADV Spring symposium, Valencie, 05-08.03.2015, posterová prezentace. Džambová, M., Sečníková Z., Göpfertová D., Šmerhovský Z., Viklický O., Hercogová J. Incidence of skin cancer after kidney transplantation. The prospective cohort study in the Czech Republic: new results.
 • 15th Annual Metting SCOPE, Vídeň, 09-12.04.2015, posterová prezentace. Džambová M., Sečníková Z., Göpfertová D., Šmerhovský Z., Viklický O., Hercogová J.Incidence of skin cancer in the Czech renal transplant population: new results of a single center prospective study.
 • Národní kongres Vzácné kožní nemoci, Praha, 17-18.04.2015, přednáška. Džambová M., Sečníková Z., Fialová J., Zelenková, D., Hercogová J. Dermatitis herpetiformis.
 • Vědecká konference 2. LF UK, Praha, 22-23.04.2015,posterová prezentace. Džambová M., Sečníková Z., Göpfertová D., Šmerhovský Z., Viklický O., Hercogová J.Incidence kožních nádorů u pacientů po transplantaci ledvin v České republice: prospektivní kohortová studie
 • Národní dermatologický kongres, Brno, 13-14.11.2015, přednáška. Krásová M., Fialová J., Sečníková Z., Zelenková D., Hercogová J. Vícečetné kožní nádory u pacienta po transplantaci ledviny.
 • Pražský kazuistický seminář, Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a NNB, Praha, 2.12.2015, přednáška. Krásová M., Fialová J., Sečníková Z., Zelenková D., Hercogová J. Vícečetné kožní nádory u pacienta po transplantaci ledviny.
 • Kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 31.3 -2.4.2016, posterová prezentace. Krásová M., Sečníková Z., Göpfertová D., Hercogová J., Viklický O., Šmerhovský Z. Incidence kožních nádorů u pacientů po transplantaci ledvin v České republice.
 • Vědecká konference 2. LF UK, Praha, 20-21.04.2016,posterová prezentace. Krásová M., Sečníková Z., Göpfertová D., Hercogová J., Viklický O., Šmerhovský Z.Incidence kožních nádorů a dalších zhoubných onemocnění u pacientů po transplantaci ledviny v České Republice: předběžné výsledky kohortové studie.
 • Národní dermatologický kongres, Praha,22-23.04.2016,přednáška. Krásová M., Zelenková D., Jůzlová K., Rob F., Nagy Z., Brejchová M., Sečníková Z., Hercogová J. Pyoderma gangrenosum u pacientky po transplantaci ledviny.
 • 13th EADV Spring Symposium, Atény, 19-22.05.2016, posterová prezentace. Krásová M., Sečníková Z., Göpfertová D., Šmerhovský Z., Viklický O., Hercogová J.Skin cancer after kidney transplantation in the Czech Republic- new results of a single center prospective study.
 • 25th EADV Congress, Vídeň, 28.09 – 2.10.2016, posterová prezentace. Krásová M., Sečníková Z., Göpfertová D., Hercogová J., Viklický O., Šmerhovský Z. Skin cancer and other malignancies in the Czech renal transplant population: a preliminary results of a single center study.
 • 14th EADV Spring Symposium, Brusel,  23-28.5.2017, posterová prezentace. Krásová M., Sečníková Z., Koblová K., Jůzlová K., Göpfertová D., Hercogová J., Viklický O., Šmerhovský Z. Significantly higher incidence of skin cancer than other malignancies in patients after kidney transplantation: a single center study in the Czech Republic.
 • 26th EADV Congress, Ženeva, 13-17.9. 2017, posterová prezentace. Krásová M., Koblová K., Jůzlová K., Rob F., Göpfertová D., Hercogová J., Viklický O., Šmerhovský Z. Incidence of skin cancer and distribution of risk factors in renal transplant recipients of a single transplant center. Posterová prezentace.
 • Národní dermatologický kongres, Brno, 24-25.11.2017, přednáška. Hercogová J., Sečníková Z., Krásová M., Rob F., Zelenková D., Kubátová A., Koblová K. Dermatologie a transplantační programy.
 • Národní dermatologický kongres, Praha, 18. – 19. 5. 2018, posterová prezentace. Koblová ,K., Sečníková, Z., Krásová, M., Göpfertová, D., Šmerhovský, Z., Hercogová,J. Incidence kožních novotvarů v kohortě pacientů po transplantaci jater v České republice.
 • Vědecká konference 2. LF UK, Praha, 25. – 26. 4. 2018, posterová prezentace. Koblová ,K., Sečníková, Z., Krásová, M., Göpfertová, D., Šmerhovský, Z., Hercogová,J. Incidence kožních novotvarů v kohortě pacientů po transplantaci jater v České republice.
 • Odborný seminář Derma Akademie, 4.10.2019, přednáška: Nemelanomové kožní nádory.

Zavolejte mi

Vyplňte e-mail nebo telefon a my Vám zavoláme zpět.

Využijte nezávazné konzultace

Více o Premier Clinic

The tabs are working. Please, note, that you have to add a template to the library in order to be able to display it inside the tabs.
×